KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

30.05.2020 - 10:10
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922
Transferler
148.543 -148.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.943 -205.228 -205.228
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -150.206 -9.575.370 671.425 24.201.290 0 24.201.290
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525
Transferler
1.786.297 -1.786.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.443
Sermaye Arttırımı
13.808.800 69.639
Dönem Sonu Bakiyeler
27.617.600 5.431.181 15.947.691 -213.992 -7.789.073 143.099 41.136.506 0 41.136.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.043.539 -1.513.626
Dönem Karı (Zararı)
143.099 671.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.099 671.425
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
518.717 584.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 619.381 559.998
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 209.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -100.664 -184.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.019.586 -2.990.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.766 -3.114.618
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 1.063.437 -2.811.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.088.203 -302.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200.554 59.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -200.554 59.011
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -573.772 -490.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 335.421 -80.200
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.479.706 660.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.479.706 660.004
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.209 -25.170
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.209 -25.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.357.770 -1.735.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-685.769 221.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
339.117 -5.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 339.117 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.830
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.878.202 2.753.017
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.808.800 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 13.808.800
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 2.753.017
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -2.000.236 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 69.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.173.780 1.233.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.173.780 1.233.561
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.723.270 2.008.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.897.050 3.242.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.897.050 1.723.270
Ticari Alacaklar
21.065.206 21.040.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.248.111 15.311.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.817.095 5.728.892
Diğer Alacaklar
253.817 53.263
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 253.817 53.263
Stoklar
8 6.621.943 6.048.171
Peşin Ödenmiş Giderler
9 167.349 256.928
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.778 179.554
Diğer Dönen Varlıklar
10 231.046 191.841
ARA TOPLAM
40.243.189 29.493.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.243.189 29.493.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 28.166.165 28.495.518
Kullanım Hakkı Varlıkları
11/b 1.088.494 1.019.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.963 27.727
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 17.963 27.727
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 235.744
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 2.355.011 2.321.849
Diğer Duran Varlıklar
10 241 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.377.874 32.850.532
TOPLAM VARLIKLAR
72.621.063 62.343.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.516.194 3.092.550
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.384.460 5.644.541
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.384.460 5.644.541
Banka Kredileri
13 5.035.872 5.422.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11/b 348.588 222.256
Ticari Borçlar
9.177.076 10.656.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.177.076 10.656.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 652.544 497.109
Diğer Borçlar
44.334 120.543
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 44.334 120.543
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 223.241 176.554
Kısa Vadeli Karşılıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2341 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9744 Değişim: 0,37%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.419,72 Değişim: 0,41%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.