KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 18:31
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 0 18.193.400
Transferler
-1.057.159 1.057.159
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.163.912 9.067
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 23.514.922
Transferler
148.543 -148.543
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.286
Sermaye Arttırımı
1.708.000 153.792
Dönem Sonu Bakiyeler
13.808.800 5.361.542 15.947.691 -223.435 -9.575.370 1.786.297 27.105.525 0 27.105.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.596.174 5.703.434
Dönem Karı (Zararı)
1.786.297 148.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.784.364 1.494.700
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 2.236.839 1.622.343
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.976 5.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
101.335 71.673
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-29.354
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.641 -36.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 105.564 46.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4-7 130.717 32.841
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
204.268 -212.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.166.835 4.060.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.199.449 -2.228.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -6.469.203 -1.953.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.730.246 -274.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
56.943 -55.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 56.943 -55.164
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.021.821 1.635.709
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-2.021.821 1.635.709
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.488.549 -1.614.360
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -186.636 656.052
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-211.714 5.765.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -211.714 5.765.734
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.725 -57.324
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -18.725 -57.324
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-82.461 -109.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.423 67.398
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -14.423 67.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.596.174 5.703.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-259.025 -5.201.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
348.390 5.081.840
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 348.390 5.081.840
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-607.415 -10.283.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -607.415 -10.283.330
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.569.800 -855.107
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.708.800
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.861.000 -855.107
Kredilerden Nakit Girişleri
13 6.861.000 -855.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-285.399 -353.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-285.399 -353.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.008.669 2.361.832
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.723.270 2.008.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.723.270 2.008.669
Ticari Alacaklar
21.040.440 11.840.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 15.311.548 8.842.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.728.892 2.998.646
Diğer Alacaklar
53.263 110.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 53.263 110.206
Stoklar
8 6.048.171 4.559.622
Peşin Ödenmiş Giderler
9 256.928 306.036
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
179.554 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 191.841 177.418
ARA TOPLAM
29.493.467 19.002.942
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.493.467 19.002.942
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 28.495.518 30.456.516
Arazi ve Arsalar
6.975.000 6.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
845.870 915.805
Binalar
4.111.138 4.292.636
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.426.660 18.055.579
Taşıtlar
98.384 179.750
Mobilya ve Demirbaşlar
38.466 37.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
11/b 1.019.455 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.727 39.545
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 27.727 39.545
Peşin Ödenmiş Giderler
9 235.744 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.321.849 2.165.392
Diğer Duran Varlıklar
10 239 239
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.850.532 33.411.692
TOPLAM VARLIKLAR
62.343.999 52.414.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 3.092.550 174.655
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.644.541 7.360.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.644.541 7.360.095
Banka Kredileri
13 5.422.285 7.360.095
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11/b 222.256 0
Ticari Borçlar
10.656.782 10.868.496
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.656.782 10.868.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 497.109 371.903
Diğer Borçlar
120.543 139.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 120.543 139.268
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 176.554 259.015
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.403 33.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 78.403 33.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 0 1.801.548
ARA TOPLAM
20.266.482 21.008.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.266.482 21.008.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 10.663.845 4.011.243
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.663.845 4.011.243
Banka Kredileri
13 9.892.158 4.011.243
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11/b 771.687 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 301.323 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
497.476 321.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 497.476 321.417
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.509.348 3.559.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.971.992 7.891.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.238.474 28.899.712
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.105.525 23.514.922
Ödenmiş Sermaye
19 13.808.800 12.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.361.542 5.207.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.724.256 15.782.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.724.256 15.782.542
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 15.947.691 15.947.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18-19 -223.435 -165.149
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -9.575.370 -9.723.913
Net Dönem Karı veya Zararı
1.786.297 148.543
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.105.525 23.514.922
TOPLAM KAYNAKLAR
62.343.999 52.414.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 54.608.903 40.388.387
Satışların Maliyeti
20 -48.165.497 -35.808.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.443.406 4.580.256
BRÜT KAR (ZARAR)
6.443.406 4.580.256
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.139.508 -1.617.710
Pazarlama Giderleri
21 -1.540.904 -877.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.291.986 2.493.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.333.348 -2.145.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.721.632 2.433.195
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 230.217 135.968
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.951.849 2.569.163
Finansman Gelirleri
80.784 0
Finansman Giderleri
25 -2.436.025 -2.633.141
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.596.608 -63.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
189.689 212.521
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -58.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 189.689 270.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.786.297 148.543
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.786.297 148.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.786.297 148.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç /(Kayıp) 0,13600000 0,01220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.285 5.172.979
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 7.089.207
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74.725 11.333
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.440 -1.927.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 16.440 -1.927.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-58.285 5.172.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.728.012 5.321.522
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.728.012 5.321.522http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821237


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.715 Değişim: -0,23% Hacim : 32.684 Mio.TL Son veri saati : 11:37
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8787 Değişim: 0,21%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1892 Değişim: -0,05%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.501,53 Değişim: 0,47%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.