KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:35
KAP ***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 8.875.000 2.765.239 10.783.779 -135.397 -7.834.747 -832.007 13.621.867
Diğer Düzeltmeler

Transferler
-832.007 832.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.819
Sermaye Arttırımı
3.225.000 2.676.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-234.239
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400 0 18.193.400
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 10.783.779 -174.216 -8.666.754 -1.057.159 18.193.400
Transferler
-1.057.159 1.057.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.163.912
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
9.067
Dönem Sonu Bakiyeler
12.100.000 5.207.750 15.947.691 -165.149 -9.723.913 148.543 23.514.922 0 23.514.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.703.434 -2.725.991
Dönem Karı (Zararı)
148.543 -1.057.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.547.701 2.903.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.622.343 1.336.588
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.279 594.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -29.354
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 36.633 594.246
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.046 1.083.086
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33.046 1.083.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -212.521 -14.956
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
97.554 -95.123
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.464.451 -4.801.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.228.046 -2.968.461
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -1.953.643 -2.409.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -274.403 -559.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.164 -24.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.164 -24.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.614.360 -1.328.088
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 653.611 -606.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.765.734 57.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.765.734 57.140
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.324 69.613
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -126.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.324 196.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.160.695 -2.954.872
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.542.739 228.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.201.490 -2.892.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.805 235.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 36.805 235.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -5.238.295 -3.127.774
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-855.107 7.621.058
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-855.107 7.621.058
Kredilerden Nakit Girişleri
13 -855.107 7.621.058
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-353.163 2.002.573
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
182.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-353.163 2.185.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.361.832 176.562
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.008.669 2.361.832


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.008.669 2.361.832
Ticari Alacaklar
11.840.991 9.612.945
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 8.842.345 6.888.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.998.646 2.724.243
Diğer Alacaklar
110.206 55.042
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 110.206 55.042
Stoklar
8 4.559.622 2.945.262
Peşin Ödenmiş Giderler
306.036 959.647
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 306.036 959.647
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 11.906
Diğer Dönen Varlıklar
177.418 244.309
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 177.418 244.309
ARA TOPLAM
19.002.942 16.190.943
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.002.942 16.190.943
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 30.456.516 19.772.365
Arazi ve Arsalar
6.975.000 4.960.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
915.805 918.079
Binalar
4.292.636 4.169.071
Tesis, Makine ve Cihazlar
18.055.579 9.567.411
Taşıtlar
179.750 140.623
Mobilya ve Demirbaşlar
37.746 17.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 39.545 14.412
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.545 14.412
Peşin Ödenmiş Giderler
0 2.441
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 2.441
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.165.392 1.831.537
Diğer Duran Varlıklar
239 746
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 239 746
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.411.692 22.371.501
TOPLAM VARLIKLAR
52.414.634 38.562.444
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 174.655 566.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 7.360.095 7.508.247
Ticari Borçlar
10.868.496 5.102.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.868.496 5.102.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 371.903 344.617
Diğer Borçlar
139.268 196.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14 139.268 196.592
Ertelenmiş Gelirler
259.015 368.823
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 259.015 368.823
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.046 29.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 33.046 29.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.801.548 93.911
ARA TOPLAM
21.008.026 14.210.712
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.008.026 14.210.712
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.011.243 4.326.447
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
321.417 261.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 321.417 261.077
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.559.026 1.568.365
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 0 2.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.891.686 6.158.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.899.712 20.369.044
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.514.922 18.193.400
Ödenmiş Sermaye
19 12.100.000 12.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.207.750 5.207.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.782.542 10.609.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.947.691 10.783.779
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.947.691 10.783.779
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18,19 -165.149 -174.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -9.723.913 -8.666.754
Net Dönem Karı veya Zararı
148.543 -1.057.159
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.514.922 18.193.400
TOPLAM KAYNAKLAR
52.414.634 38.562.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 40.388.387 25.089.636
Satışların Maliyeti
20 -35.808.131 -23.351.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.580.256 1.737.771
BRÜT KAR (ZARAR)
4.580.256 1.737.771
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.617.710 -1.553.867
Pazarlama Giderleri
21 -877.290 -805.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.066.265 1.256.229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -855.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.288.940 -221.232
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 562.940 376.786
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -282.717 -207.189
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.569.163 -51.635
Finansman Giderleri
25 -2.633.141 -990.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-63.978 -1.042.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
212.521 -14.956
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -58.234 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 270.755 -14.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
148.543 -1.057.159
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
148.543 -1.057.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
148.543 -1.057.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,01220000 -0,11300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.172.979 -38.819
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.089.207 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.333 -48.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.927.561 9.704
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.927.561 9.704
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.172.979 -38.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.321.522 -1.095.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.321.522 -1.095.978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744170


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.