KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2021 - 03:52
KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801
Transferler
147.717 2.806.615 -2.954.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.989.067 5.989.067 5.989.067
Kar Payları
11 -561.324 -561.324 -561.324
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Transferler
313.246 5.675.821 -5.989.067 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.580.779 5.580.779 5.580.779
Kar Payları
11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.674.007 12.701.794
Dönem Karı (Zararı)
5.580.779 5.989.067
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.580.779 5.989.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.121.913 -4.815.046
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 5.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.102.216 -597.089
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.102.216 -597.089
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 37.940 38.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.940 38.330
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.062.699 -4.175.287
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.062.699 -4.175.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-81.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.293.476 7.266.777
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.624.703 8.867.332
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
755.458 -803.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
581.204 -786.259
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.694 -8.591
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.741 -2.138
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.834.610 8.440.798
Alınan Temettüler
12 97.904 93.213
Alınan Faiz
2.062.699 4.175.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 0 -7.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-182.230 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -182.230 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -182.230
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.137.923 -561.324
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
11 -1.137.923 -561.324
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.994.160 12.140.470
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.994.160 12.140.470
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.355.738 5.215.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.361.578 17.355.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.363.549 17.361.123
Finansal Yatırımlar
4 29.066.856 10.339.937
Ticari Alacaklar
5 48.109 803.567
Diğer Alacaklar
6 1.064.658 1.732.035
Peşin Ödenmiş Giderler
8.678 11.738
Diğer Dönen Varlıklar
2.594 691
ARA TOPLAM
34.554.444 30.249.091
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.554.444 30.249.091
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 177.168
Özel Maliyetler
177.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.168 0
TOPLAM VARLIKLAR
34.731.612 30.249.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 58.820 62.514
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 58.820 50.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 35.585 31.244
Diğer Borçlar
6 2.205 3.946
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.205 3.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 28.203 25.384
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28.203 25.384
ARA TOPLAM
124.813 123.088
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.813 123.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 110.399 72.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
110.399 72.459
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.399 72.459
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.212 195.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.496.400 30.053.544
Ödenmiş Sermaye
11 20.000.000 20.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 732.595 419.349
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 8.183.026 3.645.128
Net Dönem Karı veya Zararı
11 5.580.779 5.989.067
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.496.400 30.053.544
TOPLAM KAYNAKLAR
34.731.612 30.249.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 83.396.807 66.546.780
Satışların Maliyeti
12 -75.903.058 -58.988.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.493.749 7.558.014
BRÜT KAR (ZARAR)
7.493.749 7.558.014
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.674.913 -1.407.296
Pazarlama Giderleri
13 -238.048 -161.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9 -375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.580.779 5.989.067
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.580.779 5.989.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.580.779 5.989.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.580.779 5.989.067
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.580.779 5.989.067
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.580.779 5.989.067
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.580.779 5.989.067
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.580.779 5.989.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.