KAP ***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2024 - 08:17
KAP ***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 30.699.746.814 26.312.734.932
Satışların Maliyeti
22 -21.425.641.489 -19.855.968.138
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.274.105.325 6.456.766.794
BRÜT KAR (ZARAR)
9.274.105.325 6.456.766.794
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.058.727.601 -983.552.037
Pazarlama Giderleri
23 -191.251.468 -137.751.079
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -66.498.957 -41.801.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.065.434.417 923.550.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.312.897.890 -497.108.588
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.710.163.826 5.720.104.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 83.828.052 108.186.906
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -170.847.668 -35.103.189
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.623.144.210 5.793.188.124
Finansman Gelirleri
27 5.120.852.837 756.425.627
Finansman Giderleri
27 -6.768.191.801 -3.086.258.416
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
3.779.846.834 2.971.377.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.755.652.080 6.434.733.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.725.438.198 2.448.051.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.461.086.462 -1.263.061.619
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -264.351.736 3.711.112.931
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.030.213.882 8.882.784.625
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32 97.682.368 -59.835.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.127.896.250 8.822.949.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.127.896.250 8.822.949.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 6,52000000 7,61000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.232.824.848 3.048.211.632
Dönem Karı (Zararı)
8.127.896.250 8.822.949.317
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.030.213.882 8.882.784.625
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
97.682.368 -59.835.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.038.025.285 -2.140.034.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.324.239.215 1.312.189.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.661.163 58.433.952
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.346.230 2.701.449
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 94.314.933 55.732.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.461.541.437 702.204.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 927.636.293 495.047.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 24.821.465 14.080.755
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 509.083.679 193.075.561
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -56.333.821
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
286.975.114 714.538.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25, 26, 27 -1.179.108.726 -171.896.698
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25, 27 1.466.083.840 886.435.216
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-219.007.559 1.533.090.486
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
163.293.352 34.606.695
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 163.293.352 34.606.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.725.438.198 -2.448.051.312
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.927.166 -2.850.607
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -13.927.166 -2.850.607
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-97.682.368 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.697.506.101 -3.987.861.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
459.981.921 -2.464.029.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
162.164.094 -837.305.718
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.901.664 75.677.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
141.262.430 -912.983.115
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
518.138.040 -444.704.614
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
148.870.133 -114.406.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
369.267.907 -330.298.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-424.860.515 -1.017.916.208
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-144.420.138 -88.065.228
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
309.411.119 400.895.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.864.720 159.661.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
198.546.399 241.233.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.328.494 18.360.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-60.947.369 53.226.226
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-60.947.369 53.226.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.090.370 120.943.568
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.090.370 120.943.568
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.258.566 -669.462.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
65.258.566 -20.175.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-649.287.265
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.625.903.456 4.218.885.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-383.257.555 -109.966.131
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
25 -48.583.656 -31.255.445
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.961.237.397 -1.029.452.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.605.057.250 -1.628.728.341
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.747.568 6.277.378
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 26 15.747.568 6.277.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.742.071.445 -1.473.340.456
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.742.071.445 -1.473.340.456
Alınan Temettüler
26 0 56.333.821
Alınan Faiz
63.792.666 36.120.908
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
57.473.961 -254.119.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.848.931.038 1.191.080.347
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.455.862.961 7.439.670.443
Kredilerden Nakit Girişleri
16 3.455.862.961 7.439.670.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.686.221.718 -6.607.869.316
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -3.686.221.718 -6.607.869.316
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.726.986.493 737.094.279
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.348.024 -84.828.174
Ödenen Faiz
16 -810.825.305 -351.697.089
Alınan Faiz
1.036.587.541 58.710.204
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.778.836.560 2.610.563.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.734.066.561 -464.022.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.044.769.999 2.146.541.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.136.451.388 989.910.228
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.181.221.387 3.136.451.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Bir Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.299.903.159 3.190.095.468 990.614.896
Finansal Yatırımlar
29 536.044.754 657.311.381 437.798.084
Vadeli Mevduatlar
0 218.019.400 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 31.802.918 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
536.044.754 407.489.063 437.798.084
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
235.495.203 390.303.729 437.798.084
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
300.549.551 17.185.334 0
Ticari Alacaklar
6 4.342.243.918 4.502.436.794 3.644.259.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 241.806.734 262.708.398 338.385.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.100.437.184 4.239.728.396 3.305.873.448
Diğer Alacaklar
7 64.382.266 579.520.764 345.000.511
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 31.366.654 180.236.787 184.241.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.015.612 399.283.977 160.758.531
Stoklar
8 4.091.545.077 3.760.999.495 2.798.815.790
Peşin Ödenmiş Giderler
9 384.641.697 346.606.116 254.531.702
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
384.641.697 346.606.116 254.531.702
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 69.360.057 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
20 665.611 64.461.919 112.487.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
665.611 64.461.919 112.487.030
ARA TOPLAM
14.788.786.539 13.101.431.937 8.583.507.256
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 18.179.544 2.361.202.902 1.665.040.813
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.806.966.083 15.462.634.839 10.248.548.069
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
29 11.290.249 11.290.249 11.290.249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.290.249 11.290.249 11.290.249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
29 11.290.249 11.290.249 11.290.249
Diğer Alacaklar
7 4.767.547 7.767.090 19.313.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.767.547 7.767.090 19.313.178
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 210.618.013 211.441.279 211.937.773
Maddi Duran Varlıklar
11 14.102.219.194 13.710.963.256 13.553.803.300
Arazi ve Arsalar
2.067.541.794 1.949.953.754 1.893.264.109
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
337.532.151 297.169.004 341.330.448
Binalar
2.456.819.848 2.502.844.321 2.661.844.569
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.863.346.200 6.918.798.011 6.952.353.217
Taşıtlar
665.895.822 454.906.535 276.085.566
Mobilya ve Demirbaşlar
100.018.667 100.992.101 94.353.889
Özel Maliyetler
305.295.880 325.170.146 342.633.772
Taşıyıcı Bitkiler
0 0 0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0 0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.305.768.832 1.161.129.384 991.937.730
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 197.247.959 218.103.785 162.623.746
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.645.465.416 3.552.032.997 3.594.179.934
Şerefiye
14 3.110.258.912 3.110.258.912 3.110.258.912
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 535.206.504 441.774.085 483.921.022
Peşin Ödenmiş Giderler
9 180.966.576 152.041.257 127.827.289
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
180.966.576 152.041.257 127.827.289
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.214.830.269 2.430.270.416 0
Diğer Duran Varlıklar
1.719.170 3.181.428 7.275.854
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.719.170 3.181.428 7.275.854
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.569.124.393 20.297.091.757 17.688.251.323
TOPLAM VARLIKLAR
35.376.090.476 35.759.726.596 27.936.799.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 1.455.562.542 2.221.421.787 1.848.359.603
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.455.562.542 462.245.389 0
Banka Kredileri
1.455.562.542 462.245.389 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 1.759.176.398 1.848.359.603
Banka Kredileri
0 1.759.176.398 1.848.359.603
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 96.196.940 577.089.331 61.839.788
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
96.196.940 577.089.331 61.839.788
Banka Kredileri
66.436.116 44.312.852 13.533.591
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 29.760.824 28.748.691 24.843.529
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 504.027.788 23.462.668
Ticari Borçlar
6 3.641.331.007 3.331.613.384 2.931.024.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 711.374.280 600.509.560 440.847.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.929.956.727 2.731.103.824 2.490.176.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 124.865.831 80.537.337 62.177.293
Diğer Borçlar
7 178.562.931 930.000.112 67.266.961
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 5.950.287 747.070.965 9.976.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
172.612.644 182.929.147 57.290.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 166.423.392 224.446.690 161.290.771
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
166.423.392 224.446.690 161.290.771
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 430.790.878 197.181.877
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.444.943 404.537.047 195.357.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 522.640.173 223.545.807 95.682.485
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 477.804.770 180.991.240 99.675.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.013.230 787.097 5.482.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.013.230 787.097 5.482.401
ARA TOPLAM
6.665.400.816 8.201.223.663 5.529.980.826
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 309.395.974 262.521.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.665.400.816 8.510.619.637 5.792.501.976
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.449.673 188.407.300 873.688.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.449.673 188.407.300 873.688.509
Banka Kredileri
16 68.376.010 120.460.066 812.015.431
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 68.073.663 67.947.234 61.673.078
Ticari Borçlar
0 306.504 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 306.504 0
Diğer Borçlar
7 1.093.089.908 7.597.035.290 9.274.010.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 1.093.089.908 7.597.035.290 9.274.010.931
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 0 2.924.071 12.853.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 2.924.071 12.853.764
Uzun Vadeli Karşılıklar
815.003.456 862.985.944 575.334.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 656.555.793 795.345.659 555.535.213
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 158.447.663 67.640.285 19.799.190
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 0 1.342.573.421
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.044.543.037 8.651.659.109 12.078.461.028
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.709.943.853 17.162.278.746 17.870.963.004
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.666.146.623 18.597.447.850 10.065.836.388
Ödenmiş Sermaye
21 1.246.578.406 1.159.793.441 1.159.793.441
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.936.406.728 6.936.406.728 6.936.406.728
Geri Alınmış Paylar (-)
-27.995.331 -27.995.331 -27.995.331
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
945.905 945.905 945.905
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
328.405.654 -4.386.079.250 -4.386.079.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-351.966.345 -246.923.623 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-351.966.345 -246.923.623 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-351.966.345 -246.923.623 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-161.426.565 -248.008.852 -203.594.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
-161.426.565 -248.008.852 -203.594.620
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 4.420.542.634 4.420.542.634 4.420.542.634
Yasal Yedekler
4.420.542.634 4.420.542.634 4.420.542.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.146.759.287 2.165.816.881 2.165.816.881
Net Dönem Karı veya Zararı
8.127.896.250 8.822.949.317 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.666.146.623 18.597.447.850 10.065.836.388
TOPLAM KAYNAKLAR
35.376.090.476 35.759.726.596 27.936.799.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 6.936.406.728 -27.995.331 945.905 -178.688.644 4.370.607.551 2.165.816.881 2.165.816.881 14.426.886.531 14.426.886.531
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.386.079.250 -24.905.976 49.935.083 -4.361.050.143 -4.361.050.143
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.159.793.441 6.936.406.728 -27.995.331 945.905 -4.386.079.250 -203.594.620 4.420.542.634 2.165.816.881 2.165.816.881 10.065.836.388 10.065.836.388
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.923.623 -246.923.623 -44.414.232 8.822.949.317 8.822.949.317 8.531.611.462 8.531.611.462
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 8.822.949.317 8.822.949.317 8.822.949.317 8.822.949.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.923.623 -246.923.623 -44.414.232 -291.337.855 -291.337.855
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.159.793.441 6.936.406.728 -27.995.331 945.905 -4.386.079.250 -246.923.623 -246.923.623 -248.008.852 4.420.542.634 2.165.816.881 8.822.949.317 10.988.766.198 18.597.447.850 18.597.447.850
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.159.793.441 6.936.406.728 -27.995.331 945.905 -217.018.930 -217.018.930 -213.485.816 4.370.607.551 2.165.816.881 5.933.652.297 8.099.469.178 20.108.722.726 20.108.722.726
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.386.079.250 -29.904.693 -29.904.693 -34.523.036 49.935.083 0 2.889.297.020 2.889.297.020 -1.511.274.876 -1.511.274.876
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.159.793.441 6.936.406.728 -27.995.331 945.905 -4.386.079.250 -246.923.623 -246.923.623 -248.008.852 4.420.542.634 2.165.816.881 8.822.949.317 10.988.766.198 18.597.447.850 18.597.447.850
Transferler
8.822.949.317 -8.822.949.317 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.042.722 -105.042.722 37.943.245 8.127.896.250 8.127.896.250 8.060.796.773 8.060.796.773
Dönem Karı (Zararı)
8.127.896.250 8.127.896.250 8.127.896.250 8.127.896.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.042.722 -105.042.722 37.943.245 -67.099.477 -67.099.477
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
86.784.965 4.714.484.904 48.639.042 -4.842.006.911 -4.842.006.911 7.902.000 7.902.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.246.578.406 6.936.406.728 -27.995.331 945.905 328.405.654 -351.966.345 -351.966.345 -161.426.565 4.420.542.634 6.146.759.287 8.127.896.250 14.274.655.537 26.666.146.623 26.666.146.623


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.127.896.250 8.822.949.317
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-105.042.722 -246.923.623
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -153.954.311 -308.654.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.911.589 61.730.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 48.911.589 61.730.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.943.245 -44.414.232
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
37.943.245 -44.414.232
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
37.943.245 -44.414.232
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.099.477 -291.337.855
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.060.796.773 8.531.611.462
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.060.796.773 8.531.611.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254131


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,00% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,4007 Değişim: 0,14%
Düşük 32,3371 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5520 Değişim: 0,36%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.455,13 Değişim: 0,68%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.