KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.02.2023 - 20:31
KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 42.556.413 19.261.615
Satışların Maliyeti
18 -32.852.405 -15.251.808
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.704.008 4.009.807
BRÜT KAR (ZARAR)
9.704.008 4.009.807
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.223.779 -528.520
Pazarlama Giderleri
18 -1.431.497 -670.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 61.978 32.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -314.488 -145.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.796.222 2.698.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 102.048 27.001
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-608 -292
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.897.662 2.725.193
Finansman Gelirleri
21 535.810 154.458
Finansman Giderleri
21 -1.909.063 -855.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.524.409 2.024.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-891.020 -331.832
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 17.347 -37.215
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -908.367 -294.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.633.389 1.692.694
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.633.389 1.692.694
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
205.762 91.637
Ana Ortaklık Payları
4.427.627 1.601.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.205.132 4.667.823
Dönem Karı (Zararı)
4.633.389 1.692.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.725.944 2.848.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 1.958.567 1.032.773
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
77.783 29.640
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 77.783 29.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
681.732 305.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
449.824 211.562
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 231.908 93.505
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.346.815 668.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -478.859 -86.230
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.825.674 754.880
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-132.544 504.636
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 891.020 331.832
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -97.429 -24.579
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -97.429 -24.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.212.923 335.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.499.414 -304.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.945 -80.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.467.469 -223.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
213.594 -77.927
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
59.260 -71.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
154.334 -5.962
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-74.079 15.955
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.535.514 80.582
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-233.931 -112.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.713.233 45.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.079.105 -61.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.634.128 107.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
84.571 29.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
537.925 258.405
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
537.925 258.405
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.538 2.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 398.300
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.572.256 4.876.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-355.896 -180.224
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.228 -28.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.558.956 -5.042.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.046.479 1.464.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -14.605.435 -6.507.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.844.976 764.878
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 11.970.681 3.048.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -6.015.826 -1.697.642
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -85.944 -47.377
Ödenen Temettüler
0 -950
Ödenen Faiz
-1.502.794 -623.393
Alınan Faiz
478.859 86.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.491.152 390.065
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
297.420 145.561
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.788.572 535.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.505.535 969.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.294.107 1.505.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.402.593 1.560.579
Ticari Alacaklar
4.632.969 2.436.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 147.000 115.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.485.969 2.321.476
Diğer Alacaklar
119.314 110.494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 97.692 100.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 21.622 10.444
Türev Araçlar
25 66.129 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 66.129 0
Stoklar
6 2.792.128 1.256.614
Peşin Ödenmiş Giderler
10 485.161 251.230
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.449 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 6.221.938 3.130.629
ARA TOPLAM
19.723.681 8.746.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.723.681 8.746.077
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 27.239 3.580
Ticari Alacaklar
5 225.782 209.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 225.782 209.275
Diğer Alacaklar
48.021 99.315
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 29.860 86.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.161 12.553
Türev Araçlar
25 7.950 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
25 7.950 0
Maddi Duran Varlıklar
7 21.855.512 12.181.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 251.994 172.916
Diğer Duran Varlıklar
299 494
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.416.797 12.666.786
TOPLAM VARLIKLAR
42.140.478 21.412.863
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.739.868 1.989.702
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.474.037 1.537.442
Ticari Borçlar
5 8.134.955 3.421.722
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 5.277.900 2.198.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.857.055 1.222.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 151.235 70.195
Diğer Borçlar
13 1.067.913 529.988
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 1.067.913 529.988
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 23.645 17.107
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 10.587 13.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
486.464 197.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 119.633 62.799
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
15 366.831 134.923
ARA TOPLAM
16.088.704 7.777.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.088.704 7.777.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.895.756 7.151.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
230.993 99.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 230.993 99.193
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.861.956 877.462
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.988.705 8.128.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.077.409 15.905.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.332.134 4.425.650
Ödenmiş Sermaye
16 136.000 136.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-91.172 -27.389
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.368.035 827.297
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.739.773 1.051.221
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-371.738 -223.924
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35.560 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-407.298 -223.924
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.454.877 1.851.918
Net Dönem Karı veya Zararı
4.427.627 1.601.057
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.730.935 1.081.849
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.063.069 5.507.499
TOPLAM KAYNAKLAR
42.140.478 21.412.863


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -21.388 399.326 -103.767 1.070.858 781.060 2.298.856 583.231 2.882.087
Transferler
781.060 -781.060 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.001 651.895 -120.157 1.601.057 2.126.794 499.568 2.626.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.001 651.895 -120.157 1.601.057 2.126.794 499.568 2.626.362
Kar Payları
-950 -950
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 0 0 0 0 0 0 -1.606 0 0 0 0 0 0 -27.389 0 0 0 0 0 0 0 0 1.051.221 0 -223.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.851.918 1.601.057 0 4.425.650 1.081.849 5.507.499
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 0 0 0 0 0 0 -1.606 0 0 0 0 0 0 -27.389 0 0 0 0 0 0 0 0 1.051.221 0 -223.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.851.918 1.601.057 0 4.425.650 1.081.849 5.507.499
Transferler
1.601.057 -1.601.057 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.783 688.552 -147.814 1.902 4.427.627 4.906.484 649.086 5.555.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-63.783 688.552 -147.814 1.902 4.427.627 4.906.484 649.086 5.555.570
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 0 0 0 0 0 0 -1.606 0 0 0 0 0 0 -91.172 0 0 0 0 0 0 0 0 1.739.773 0 -371.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.454.877 4.427.627 0 9.332.134 1.730.935 11.063.069


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.633.389 1.692.694
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-63.783 -6.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.729 -7.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.946 1.502
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15.946 1.502
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
985.964 939.669
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
1.133.778 1.059.826
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.133.778 1.059.826
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.560 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35.560 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-229.217 -150.196
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-229.217 -150.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.843 30.039
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
45.843 30.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
922.181 933.668
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.555.570 2.626.362
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
649.086 499.568
Ana Ortaklık Payları
4.906.484 2.126.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111643


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.