KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 - 21:13
KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 8.040.384 4.423.284
Satışların Maliyeti
-6.454.407 -3.500.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.585.977 923.122
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.585.977 923.122
Genel Yönetim Giderleri
-186.661 -138.587
Pazarlama Giderleri
-266.577 -185.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.393 5.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.143 -17.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.122.989 587.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.757 7.782
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-142 -1.932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.129.604 592.908
Finansman Gelirleri
10 42.474 63.952
Finansman Giderleri
10 -399.558 -389.951
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
772.520 266.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-219.820 -67.876
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -287 -4.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -219.533 -63.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
552.700 199.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
552.700 199.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.006 4.517
Ana Ortaklık Payları
526.694 194.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.604.939 1.509.749
Dönem Karı (Zararı)
552.700 199.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.200.878 1.022.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
443.952 309.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.583 4.854
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.583 4.854
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.643 26.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.548 19.850
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
54.095 6.730
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
331.294 285.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.140 -21.542
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
359.434 306.636
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
98.385 334.304
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 219.820 67.876
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.799 -5.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.799 -5.948
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-90.508 308.366
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
469.480 138.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.616 -12.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
482.096 150.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.677 -82.549
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.232 -38.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.445 -43.561
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.961 35.546
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
71.030 -307.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.613 40.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-556.709 289.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-816.596 227.888
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
259.887 61.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.546 4.561
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.992 87.562
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.992 87.562
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.721 12.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.837 90.285
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.837 90.285
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.663.070 1.529.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.187 -19.888
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.944 -50
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.503.643 -341.530
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
644.184 738.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 644.184 738.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.147.827 -1.080.365
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -3.147.827 -1.080.365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.101.153 -808.790
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 2.135.473 2.238.380
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-765.707 -2.731.379
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -765.707 -2.731.379
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.820 -67.168
Ödenen Temettüler
-950 -425
Ödenen Faiz
-286.983 -269.740
Alınan Faiz
28.140 21.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
202.449 359.429
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
37.575 -360.646
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
240.024 -1.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.005.031 1.539.891
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.245.055 1.538.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.245.055 1.005.031
Ticari Alacaklar
1.820.489 2.356.241
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 46.764 34.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.773.725 2.322.093
Diğer Alacaklar
151.645 74.864
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 80.089 67.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.556 7.757
Türev Araçlar
5.994 12.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 5.994 12.151
Stoklar
5 1.266.166 1.337.196
Peşin Ödenmiş Giderler
140.035 138.422
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.