KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 20:29
KAP ***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTOKC*** OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 4.423.284 3.546.756
Satışların Maliyeti
-3.500.162 -2.827.007
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
923.122 719.749
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
923.122 719.749
Genel Yönetim Giderleri
-138.587 -126.809
Pazarlama Giderleri
-185.973 -206.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.674 14.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.178 -15.825
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
587.058 384.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.782 2.573
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.932 -6.302
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
592.908 381.263
Finansman Gelirleri
10 63.952 50.562
Finansman Giderleri
10 -389.951 -371.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
266.909 60.258 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.876 -19.857 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -4.765 -10.931
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -63.111 -8.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
199.033 40.401 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
199.033 40.401 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.517 19.783
Ana Ortaklık Payları
194.516 20.618
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.509.749 954.716
Dönem Karı (Zararı)
199.033 40.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.022.288 871.164
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
309.528 249.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.854 25.416
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.854 25.416
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.580 94.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.850 82.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.730 12.313
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
285.094 285.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.542 -8.790
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
306.636 294.405
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
334.304 198.509
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 67.876 19.857
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.948 -2.039
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.948 -2.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
308.366 124.826
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
138.175 48.518
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.042 -6.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
150.217 55.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.549 -21.065
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.988 -7.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.561 -13.605
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.546 19.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-307.822 152.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.211 3.820
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
289.533 47.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
227.888 -377.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.645 425.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.561 -9.690
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.562 -75.605
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
87.562 -75.605
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.864 1.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.285 -42.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
90.285 -42.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.529.687 1.036.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.888 -80.724
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-50 -951
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-341.530 -1.177.923
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
738.835 251.011
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 738.835 251.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.080.365 -1.428.934
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -1.080.365 -1.428.934
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-808.790 457.149
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.238.380 1.156.345
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -2.798.547 -438.961
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -2.731.379 -419.410
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-67.168 -19.551
Ödenen Temettüler
-425 -23.863
Ödenen Faiz
-269.740 -245.162
Alınan Faiz
21.542 8.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
359.429 233.942
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-360.646 29.468
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.217 263.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.539.891 420.549
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.538.674 683.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.538.674 1.539.891
Ticari Alacaklar
1.280.927 1.424.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 32.670 20.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.248.257 1.403.828
Diğer Alacaklar
117.088 37.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 67.121 31.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.967 6.406
Türev Araçlar
14 32.186 65.878
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 32.186 65.878
Stoklar
5 761.731 453.909
Peşin Ödenmiş Giderler
82.732 122.943
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
923 7.102
Diğer Dönen Varlıklar
8 1.302.321 1.191.689
ARA TOPLAM
5.116.582 4.843.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.116.582 4.843.638
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14 3.580 3.580
Ticari Alacaklar
4 257.017 256.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 257.017 256.517
Diğer Alacaklar
12 49.033 45.802
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 49.033 45.802
Türev Araçlar
14 10.573 12.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 10.573 12.427
Maddi Duran Varlıklar
6 5.386.896 4.995.768
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 99.156 92.351
Diğer Duran Varlıklar
9.903 8.309
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.816.158 5.414.754
TOPLAM VARLIKLAR
10.932.740 10.258.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 1.536.032 2.201.097
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 351.753 656.842
Ticari Borçlar
4 1.826.521 1.536.988
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 1.094.019 866.131
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 732.502 670.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.694 29.133
Diğer Borçlar
297.523 209.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
297.523 209.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.534 4.670
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
373
Kısa Vadeli Karşılıklar
60.801 63.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.494 35.798
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
34.307 27.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.180
ARA TOPLAM
4.172.038 4.702.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.172.038 4.702.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 4.241.541 3.460.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.031 53.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
61.031 53.029
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 372.442 301.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.675.014 3.814.743
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.847.052 8.517.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.611.347 1.329.700
Ödenmiş Sermaye
136.000 136.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.373 38.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.606 -1.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.999 -18.999
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.999 -18.999
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.999 -18.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
192.205 105.074
Yabancı Para Çevrim Farkları
268.598 157.630
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-76.393 -52.556
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-76.393 -52.556
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.070.858 853.142
Net Dönem Karı veya Zararı
194.516 217.716
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
474.341 411.510
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.085.688 1.741.210
TOPLAM KAYNAKLAR
10.932.740 10.258.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -12.914 107.607 -36.858 505.227 347.915 1.083.744 325.021 1.408.765
Transferler
347.915 -347.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.498 -13.030 20.618 50.086 59.223 109.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.498 -13.030 20.618 50.086 59.223 109.309
Kar Payları
-23.863 -23.863
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 0 0 0 0 0 0 -1.606 0 0 0 0 0 -12.914 0 0 0 0 0 0 0 0 150.105 0 -49.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853.142 20.618 0 1.133.830 360.381 1.494.211
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
136.000 38.373 -1.606 -18.999 157.630 -52.556 853.142 217.716 1.329.700 411.510 1.741.210
Transferler
217.716 -217.716
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
110.968 -23.837 194.516 281.647 63.256 344.903
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
110.968 -23.837 194.516 281.647 63.256 344.903
Kar Payları
-425 -425
Dönem Sonu Bakiyeler
136.000 38.373 0 0 0 0 0 0 -1.606 0 0 0 0 0 -18.999 0 0 0 0 0 0 0 0 268.598 0 -76.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.070.858 194.516 0 1.611.347 474.341 2.085.688


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
199.033 40.401
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
145.870 68.908
Yabancı Para Çevrim Farkları
169.707 81.938
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.560 -16.705
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-30.560 -16.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.723 3.675
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.723 3.675
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.870 68.908
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
344.903 109.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.256 59.223
Ana Ortaklık Payları
281.647 50.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868462


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5366 Değişim: 0,74%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6792
Açılış: 13,4375
15,3575 Değişim: 0,15%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
789,33 Değişim: 0,41%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 799,36
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.