KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:18
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Pıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 509.254 637.646 637.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.711 -1.711 -1.711 -29.116 0 0 -29.116 320.039 320.039 289.212 289.212
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.452 0 -11.452 0 0 0 0 0 -11.452 -41.496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.496 93.650 0 0 0 289.374 320.039 609.413 726.858 0 726.858
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-691 -691 -691 -33.725 -33.725 516.431 516.431 482.015 0 482.015
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İç 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.543 13.447
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 81.716 65.216
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.337 15.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.233 59.697
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -23.353 -25.175
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 107.586 84.872
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 33.505 50.015
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.583 14.405
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.583 14.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-75.248 -56.899
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -75.248 -56.899
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-47.890 7.462
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-557 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-557 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.846 -487.341
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.178 -10.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.504 -621.505
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.435 48.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.271 96.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
31.894 -38.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
127.377 134.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
671.051 98.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.246 -4.040
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-48.940 -41.812
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -4.781
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.217 -15.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-202.833 -154.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
958 83
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
958 83
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-265.124 -155.060
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -79.647 -17.721
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -185.477 -137.339
Alınan Temettüler
61.333 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-529.048 561.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.349.536 1.769.069
Kredilerden Nakit Girişleri
6 1.349.536 1.769.069
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.399.832 -947.021
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.399.832 -947.021
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -7.057 -8.225
Ödenen Temettüler
-400.000 -200.000
Ödenen Faiz
-95.048 -77.327
Alınan Faiz
23.353 25.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.799 439.086
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-70.199 -78.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-181.998 360.554
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 517.422 222.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 335.424 583.276


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 335.424 517.422
Ticari Alacaklar
9 1.046.308 1.188.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 68.433 440.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 977.875 748.065
Diğer Alacaklar
1.052 450
Türev Araçlar
8 0 15.937
Stoklar
10 1.410.338 1.335.582
Peşin Ödenmiş Giderler
14 16.678 19.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 281
Diğer Dönen Varlıklar
14 53.204 100.649
ARA TOPLAM
2.863.004 3.178.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.863.004 3.178.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 147 147
Ticari Alacaklar
9 361.985 130.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 361.985 130.567
Diğer Alacaklar
2.078 2.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 220.081 169.689
Maddi Duran Varlıklar
11 291.937 227.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 19.887 19.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 626.364 500.727
Peşin Ödenmiş Giderler
14 27.385 9.092
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 144.348 96.285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.694.212 1.155.662
TOPLAM VARLIKLAR
4.557.216 4.334.175
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 471.470 586.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 471.470 586.057
Banka Kredileri
6 461.253 577.078
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.217 8.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 796.377 289.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 796.377 289.014
Banka Kredileri
6 796.377 289.014
Ticari Borçlar
9 305.084 349.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 12.504 58.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 292.580 290.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 23.080 51.147
Diğer Borçlar
67.098 48.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 595.245 538.712
Türev Araçlar
8 1.863 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
24.437 2.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 285.119 234.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.655 15.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
265.464 218.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.511 27.097
ARA TOPLAM
2.576.284 2.126.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.576.284 2.126.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 585.079 978.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Bor 13 73.111 63.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 73.111 63.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
891.574 1.200.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.467.858 3.326.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.089.358 1.007.343
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.280 -11.589
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.280 -11.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.280 -11.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-92.828 -59.103
Yabancı Para Çevrim Farkları
-92.828 -59.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
133.530 93.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
467.762 289.374
Net Dönem Karı veya Zararı
516.431 618.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.089.358 1.007.343
TOPLAM KAYNAKLAR
4.557.216 4.334.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.674.680 1.749.399 814.791 613.151
Satışların Maliyeti
15 -1.742.352 -1.064.861 -552.782 -367.729
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
932.328 684.538 262.009 245.422
BRÜT KAR (ZARAR)
932.328 684.538 262.009 245.422
Genel Yönetim Giderleri
16 -127.127 -91.879 -41.449 -30.091
Pazarlama Giderleri
16 -323.565 -216.067 -94.437 -75.883
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -60.292 -52.781 -22.196 -17.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 352.072 372.841 48.588 164.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -244.003 -321.933 -26.207 -133.097
ESAS FAALİYET KARI (ZA 95 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -389 0 -409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 47.890 -12.243 8.849 24.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -4.781 0 -4.781
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 47.890 -7.462 8.849 29.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
516.431 320.039 119.927 147.722
DÖNEM KARI (ZARARI)
516.431 320.039 119.927 147.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
516.431 320.039 119.927 147.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 2,15200000 1,33300000 0,50000000 0,61600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-691 -1.711 555 225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-864 -2.194 694 290
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
173 483 -139 -65
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
173 483 -139 -65
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-33.725 -29.116 8.319 -15.895
Yabancı Para Çevrim Farkları
-70.203 -78.424 4.272 -46.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5 36.478 49.308 4.047 30.870
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5 36.478 49.308 4.047 30.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.416 -30.827 8.874 -15.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
482.015 289.212 128.801 132.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
482.015 289.212 128.801 132.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972544


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2261 Değişim: -3,26%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
14,9881 Değişim: -3,47%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
763,78 Değişim: -1,92%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.