KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2021 - 18:12
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -9.741 -9.741 -9.741 -12.380 0 0 -12.380 73.770 157.662 351.592 509.254 637.646 637.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
19.880 331.712 -351.592 -19.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.946 -1.946 -1.946 1.165 0 0 1.165 22.307 22.307 21.526 21.526
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.687 0 -11.687 0 0 0 0 0 -11.687 -11.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.215 93.650 0 0 0 289.374 22.307 311.681 459.172 0 459.172
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -11.589 -11.589 -11.589 -59.103 0 0 -59.103 93.650 289.374 618.268 907.642 1.007.343 0 1.007.343
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
39.880 578.388 -618.268 -39.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.522 -1.522 -1.522 -29.651 -29.651 107.444 107.444 76.271 0 76.271
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.111 0 -13.111 0 0 0 0 0 -13.111 -88.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.754 133.530 0 0 0 467.762 107.444 575.206 683.614 0 683.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275.324 -107.055
Dönem Karı (Zararı)
107.444 22.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.584 78.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 24.710 23.064
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.651 4.365
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.636 3.415
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.015 950
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.371 37.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.942 6.597
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 37.308 29.043
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.121 2.141
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.657 13.035
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -19.625 -3.499
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 35.282 16.534
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31.140 11.752
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.000 -1.738
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.000 -1.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-618 -10.206
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-618 -10.206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.978 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-349 -20
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-349 -20
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
31.807 -190.242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.175 -46.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.958 -212.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.902 87.967
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
191.038 -19.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.008 -2.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
187.030 -16.903
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
290.835 -89.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.084 -3.328
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -15.984 -16.180
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.557 2.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-73.042 -48.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
712 349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
712 349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.754 -49.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -16.661 -11.527
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -57.093 -37.799
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-401.089 452.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
562.582 912.329
Kredilerden Nakit Girişleri
562.582 912.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-555.504 -245.705
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-555.504 -245.705
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.517 -2.671
Ödenen Temettüler
-400.000 -200.000
Ödenen Faiz
-25.275 -14.646
Alınan Faiz
19.625 3.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-198.807 296.774
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-53.470 1.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-252.277 297.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 517.422 222.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 265.145 520.661


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 265.145 517.422
Ticari Alacaklar
9 1.168.999 1.188.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 390.127 440.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 778.872 748.065
Diğer Alacaklar
678 450
Türev Araçlar
8 0 15.937
Stoklar
10 1.340.526 1.335.582
Peşin Ödenmiş Giderler
14 23.028 19.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 281
Diğer Dönen Varlıklar
14 85.455 100.649
ARA TOPLAM
2.883.831 3.178.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.883.831 3.178.513
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 147 147
Ticari Alacaklar
9 312.689 130.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 312.689 130.567
Diğer Alacaklar
3.718 2.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 194.117 169.689
Maddi Duran Varlıklar
11 239.180 227.014
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 17.558 19.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 539.461 500.727
Peşin Ödenmiş Giderler
14 15.404 9.092
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 99.644 96.285
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.421.918 1.155.662
TOPLAM VARLIKLAR
4.305.749 4.334.175
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 608.061 586.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 608.061 586.057
Banka Kredileri
6 599.773 577.078
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.288 8.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 842.297 289.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 842.297 289.014
Banka Kredileri
6 842.297 289.014
Ticari Borçlar
9 365.421 349.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 12.518 58.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 352.903 290.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 26.593 51.147
Diğer Borçlar
51.125 48.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 706.131 538.712
Türev Araçlar
8 620 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
7.534 2.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 278.697 234.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.901 15.880
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
258.796 218.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 29.291 27.097
ARA TOPLAM
2.915.770 2.126.684
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.915.770 2.126.684
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 450.096 978.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 450.096 978.993
Banka Kredileri
6 437.133 964.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 12.963 14.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14 185.196 155.116
Devlet Teşvik ve Yardımları
5.608 2.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 65.465 63.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 65.465 63.725
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
706.365 1.200.148
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.622.135 3.326.832
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
683.614 1.007.343
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.111 -11.589
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.111 -11.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.111 -11.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-88.754 -59.103
Yabancı Para Çevrim Farkları
-88.754 -59.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
133.530 93.650
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
467.762 289.374
Net Dönem Karı veya Zararı
107.444 618.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
683.614 4.305.749 4.334.175


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 877.242 458.789
Satışların Maliyeti
15 -596.739 -308.304
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
280.503 150.485
BRÜT KAR (ZARAR)
280.503 150.485
Genel Yönetim Giderleri
16 -41.413 -33.094
Pazarlama Giderleri
16 -116.846 -77.311
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -18.510 -17.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 155.274 115.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -114.693 -112.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.315 25.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
349 20
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 618 10.206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
145.282 35.227
Finansman Gelirleri
18 41.099 13.031
Finansman Giderleri
19 -81.915 -30.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.466 17.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.978 4.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 2.978 4.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.444 22.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.444 22.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.444 22.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 21 0,44800000 0,09300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.522 -1.946
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.903 -2.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
381 550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
381 550
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.651 1.165
Yabancı Para Çevrim Farkları
-53.461 -9.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
23.810 11.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
23.810 11.141
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.173 -781
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.271 21.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
76.271 21.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930592


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,62% Hacim : 14.675 Mio.TL Son veri saati : 16:47
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3525 Değişim: 0,49%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3620
Açılış: 8,3117
10,2007 Değişim: 0,90%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2132
Açılış: 10,1096
501,24 Değişim: 0,46%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 503,11
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.