KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 18:11
KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -4.880 -4.880 -4.880 2.396 0 0 2.396 59.798 50.074 99.423 149.497 283.554 283.554
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
6.880 92.543 -99.423 -6.880 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.179 -1.179 -1.179 398 398 -27.725 -27.725 -28.506 -28.506
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-70.000 -70.000 -70.000 -70.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.059 0 -6.059 0 0 0 0 0 -6.059 2.794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.794 66.678 0 0 0 72.617 -27.725 44.892 185.048 0 185.048
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.586 -3.586 -3.586 12.997 0 0 12.997 66.678 72.418 164.336 236.754 389.586 0 389.586
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
7.080 157.256 -164.336 -7.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.884 -3.884 -3.884 -22.805 -22.805 195.330 195.330 168.641 0 168.641
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-72.000 -72.000 -72.000 -72.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.470 0 -7.470 0 0 0 0 0 -7.470 -9.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.808 73.758 0 0 0 157.674 195.330 353.004 486.227 0 486.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.205 -107.864
Dönem Karı (Zararı)
195.330 -78.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.791 115.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 39.206 30.079
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.449 5.343
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.506 4.960
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 943 383
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.764 33.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.993 6.008
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 55.771 27.450
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
71.463 44.720
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.217 -1.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 72.680 46.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.929 5.938
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.005 -4.409
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.005 -4.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-13.910 0
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-13.910 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-105 1
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-105 1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-525.686 -121.326
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-519.550 30.589
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -93.654
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 -93.654
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-85.145 -190.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.066 75.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.075 56.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-26.669 -44.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
115.744 101.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-169.565 -84.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -4.008 -2.617
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -31.482 -26.014
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.850 5.682
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.727 -49.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
476 6
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
476 6
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.203 -49.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -26.893 -10.838
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -65.310 -38.899
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.239 -43.611
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.054.553 786.687
Kredilerden Nakit Girişleri
1.054.553 786.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-685.098 -732.716
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-685.098 -732.716
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.925 0
Ödenen Temettüler
-72.000 -70.000
Ödenen Faiz
-54.508 -29.457
Alınan Faiz
1.217 1.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.693 -201.206
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.805 910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.498 -200.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 173.017 228.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 107.519 28.662


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 107.519 173.017
Ticari Alacaklar
8 1.394.130 870.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 492.648 399.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 901.482 471.413
Diğer Alacaklar
432 304
Türev Araçlar
7 4.452 297
Stoklar
9 774.215 690.013
Peşin Ödenmiş Giderler
13 9.612 7.470
Diğer Dönen Varlıklar
13 85.450 60.923
ARA TOPLAM
2.375.810 1.802.481
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.375.810 1.802.481
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 0 7.930
Diğer Alacaklar
880 707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 27.454 13.305
Maddi Duran Varlıklar
10 110.166 107.603
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 13.408 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 317.624 280.656
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 97.339 90.064
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
566.871 500.265
TOPLAM VARLIKLAR
2.942.681 2.302.746
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 216.533 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 216.533 0
Banka Kredileri
6 211.201 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.332 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 358.117 207.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 358.117 207.281
Banka Kredileri
6 358.117 207.281
Ticari Borçlar
8 259.393 269.459
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 15.179 25.346
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 244.214 244.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 13.898 30.344
Diğer Borçlar
56.056 43.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 260.461 196.791
Devlet Teşvik ve Yardımları
896 1.283
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 147.695 104.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 14.104 10.443
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 133.591 93.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 16.733 15.409
ARA TOPLAM
1.329.782 868.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.329.782 868.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 553.103 500.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 553.103 500.266
Banka Kredileri
6 544.782 500.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.321 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 529.399 505.395
Devlet Teşvik ve Yardımları
972 1.124
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 43.198 38.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 43.198 38.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.126.672 1.045.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.456.454 1.913.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
486.227 389.586
Ödenmiş Sermaye
24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.470 -3.586
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.470 -3.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.470 -3.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.808 12.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
-9.808 12.997
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.758 66.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
157.674 72.418
Net Dönem Karı veya Zararı
195.330 164.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
486.227 389.586
TOPLAM KAYNAKLAR
2.942.681 2.302.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.283.896 488.159 864.826 235.774
Satışların Maliyeti
14 -805.836 -385.971 -490.377 -188.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
478.060 102.188 374.449 47.126
BRÜT KAR (ZARAR)
478.060 102.188 374.449 47.126
Genel Yönetim Giderleri
15 -58.122 -39.364 -32.900 -21.220
Pazarlama Giderleri
15 -196.970 -103.144 -125.069 -60.843
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -28.507 -24.453 -14.542 -12.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 170.606 583.130 86.500 435.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -98.802 -557.802 -43.357 -417.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
266.265 -39.445 245.081 -29.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
105 -1 -6 -1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 13.910 0 14.947 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
280.280 -39.446 260.022 -29.157
Finansman Gelirleri
17 18.114 11.392 4.984 2.495
Finansman Giderleri
18 -109.245 -57.966 -57.570 -28.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.149 -86.020 207.436 -55.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.181 7.301 -1.154 4.121
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 -113 0 -113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 6.181 7.414 -1.154 4.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
195.330 -78.719 206.282 -50.994
DÖNEM KARI (ZARARI)
195.330 -78.719 206.282 -50.994
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
195.330 -78.719 206.282 -50.994
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 20 0,81400000 -0,32800000 0,86000000 -0,21200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.884 -958 340 221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.978 -1.228 436 284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.094 270 -96 -63
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.094 270 -96 -63
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.805 910 -18.545 512
Yabancı Para Çevrim Farkları
-23.044 910 -18.091 512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
239 0 -454 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
239 0 -454 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.689 -48 -18.205 733
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.641 -78.767 188.077 -50.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
168.641 -78.767 188.077 -50.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778657


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.