" />

KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 21:23
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Transferler
850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
989.981 989.981 85.770 1.075.751
Dönem Karı (Zararı)
989.981 989.981 85.770 1.075.751
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-266.177 -266.177 -84.090 -350.267
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -528.149 1.783.032 49.567.693 989.981 133.699.238 -297.389 133.401.849
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
504.889 16.593.016 -17.097.905 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.617.823 10.617.823 75.512 10.693.335
Dönem Karı (Zararı)
10.617.823 10.617.823 75.512 10.693.335
Sermaye Arttırımı
81.186.015 5.699.870 -24.012.765 62.873.120 62.873.120
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
318.335 -185.703 132.632 27.897.360 28.029.992
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.112.433 -167.505 2.287.921 41.962.241 10.617.823 226.799.108 27.651.678 254.450.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.094.148 35.825.548
Dönem Karı (Zararı)
10.402.462 989.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.541.296 2.369.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 474.810 449.229
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.625.942 89.160
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -1.625.942 89.160
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
383.977 628.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 383.977 628.872
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-211.519 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -211.519 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -3.562.622 1.201.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.955.314 32.466.316
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.333 -15.038
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
337.148 42.082.201
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -177.678 -2.702.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 514.826 44.784.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.755.354 -58.641
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -7.768.070 -34.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 12.716 -24.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
730.642 402.848
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
730.642 402.848
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.954.139 -963.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -8.035.209 20.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.442.833 -381.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 96.419 11.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.346.414 -393.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 52.062 176.563
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.551.086 -9.894.375
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 173.725 -526.777
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.724.811 -9.367.598
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -280.430 -873.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.943.114 1.970.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -412.147 305.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -2.530.967 1.665.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.094.148 35.825.548
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-53.258.009 34.682.180
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-24.198.468 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-27.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.714.541 -275.033
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.714.541 -242.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -32.950
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.155.000 34.957.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.814.957 -68.337.771
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.885.885 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.885.885 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.038.867 10.176.575
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.038.867 10.176.575
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.806.229 -78.174.775
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -5.806.229 -78.174.775
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 696.434 -339.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.462.800 2.169.957
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.462.800 2.169.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.471.543 1.241.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.934.343 3.411.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.746.086 8.471.543
Ticari Alacaklar
12.633.083 7.550.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 327.970 150.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.305.113 7.399.792
Diğer Alacaklar
8.486.451 177.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 5.390 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.481.061 173.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
13.256.604 13.987.246
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 13.256.604 13.987.246
Stoklar
10 8.031.297 4.853.011
Peşin Ödenmiş Giderler
22 1.296.708 850.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 1.314.239 771.004
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.038.543 1.028.425
ARA TOPLAM
101.803.011 37.688.638
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.803.011 37.688.638
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 51.373 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.958.023 4.959.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 161.316.627 162.741.627
Maddi Duran Varlıklar
13 54.763.539 10.955.346
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.333.430 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
52.430.109 10.955.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 63.622 0
Peşin Ödenmiş Giderler
22 20.502.685 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
241.655.869 190.796.990
TOPLAM VARLIKLAR
343.458.880 228.485.628
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.424.261 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.328.344 2.560.222
Ticari Borçlar
8.453.514 3.767.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 189.836 93.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.263.678 3.674.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 1.362.395 897.613
Diğer Borçlar
4.374.844 5.886.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 3.693.610 3.519.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 681.234 2.366.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 11.573.735 5.139.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.286.859 581.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 914.089 4.914.108
ARA TOPLAM
34.998.041 24.027.356
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.998.041 24.027.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.338.150 23.121.663
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.354.109 1.261.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.354.109 1.261.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 16.193.349 15.095.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.010.053 51.603.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.008.094 75.631.289
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 226.799.108 153.175.533
Ödenmiş Sermaye
157.417.015 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.569.180 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.944.928 6.626.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.944.928 6.626.593
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.112.433 7.112.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-167.505 -485.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.287.921 1.783.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.962.241 49.567.693
Net Dönem Karı veya Zararı
10.617.823 17.097.905
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.651.678 -321.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.450.786 152.854.339
TOPLAM KAYNAKLAR
343.458.880 228.485.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 32.146.501 64.267.212 9.051.914 6.464.775
Satışların Maliyeti
23 -21.748.533 -46.459.635 -6.569.252 -4.412.039
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.397.968 17.807.577 2.482.662 2.052.736
BRÜT KAR (ZARAR)
10.397.968 17.807.577 2.482.662 2.052.736
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.672.409 -2.316.551 -1.064.483 -746.523
Pazarlama Giderleri
24 -2.774.374 -2.739.323 -907.170 -1.261.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 2.403.447 4.613.221 2.142.143 4.472.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -367.048 -181.496 -1.765 75.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.987.584 17.183.428 2.651.387 4.593.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -1.334 15.038 17.157 59.589
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.986.250 17.198.466 2.668.544 4.652.787
Finansman Gelirleri
27 7.630.231 4.992.929 2.332.627 856.767
Finansman Giderleri
28 -3.584.236 -13.987.699 -876.981 -1.401.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.032.245 8.203.696 4.124.190 4.108.126
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 661.089 -7.127.945 -2.272.657 -1.683.974
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.840.123 -5.823.426 -2.694.754 -664.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.501.212 -1.304.519 422.097 -1.019.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.693.334 1.075.751 1.851.533 2.424.152
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.693.334 1.075.751 1.851.533 2.424.152
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.512 85.770 47.848 138.489
Ana Ortaklık Payları
10.617.822 989.981 1.803.685 2.285.663
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 30 0,07670000 0,00990000 0,01510000 0,02280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
318.335 -266.177 101.100 -61.904
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
438.923 -341.251 142.288 -67.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-120.588 75.074 -41.188 5.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
318.335 -266.177 101.100 -61.904
TOPLAM Kkap.org.tr/tr/Bildirim/976647


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.