KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 00:07
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435
Transferler
3.530.586 -3.530.586
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
53.306 -6.670.599 -6.617.293 3.988 -6.613.305
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -127.712 800.362 46.427.604 -6.670.599 122.316.336 -184.206 122.132.130
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
15.147 17.082.758 -17.097.905 0 0 0
Sermaye Arttırımı
57.173.250 5.699.871 62.873.121 0 62.873.121
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
217.235 8.814.137 9.031.372 159.645 9.191.017
Dönem Sonu Bakiyeler
133.404.250 7.569.181 7.112.433 -268.605 1.798.179 66.650.451 8.814.137 225.080.026 -161.549 224.918.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.258.519 34.522.963
Dönem Karı (Zararı)
8.814.137 -1.295.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.651.565 1.502.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 307.165 213.844
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.333 195.273
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 -16.333 195.273
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
514.882 374.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 514.882 374.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-325.583 498.975
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -325.583 498.975
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -3.131.696 220.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.421.091 34.315.649
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 18.490 44.551
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
461.761 44.242.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -101.656 -2.620.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 563.417 46.862.384
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.972.147 -166.011
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -32.984.862 -141.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 12.715 -24.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
478.280 24.500
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
478.280 24.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -899.789 -638.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -8.139.471 -284.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.857.280 -122.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -25.668 57.914
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.882.948 -180.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 25.841 134.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.444.673 -9.886.237
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -40.159 -443.183
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.404.514 -9.443.054
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -177.715 -435.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.628.948 1.403.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 369.465 -35.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -5.998.413 1.439.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.258.519 34.522.963
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.218.047 34.704.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.373.047 -252.605
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.373.047 -252.605
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.155.000 34.957.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.291.601 -68.118.785
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.873.121 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.873.121 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.667.425 10.176.671
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.667.425 10.176.671
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.705.225 -77.944.421
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.705.225 -77.944.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 456.280 -351.035
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.815.035 1.108.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.815.035 1.108.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.471.543 1.241.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.286.578 2.350.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.286.578 8.471.543
Ticari Alacaklar
7.091.868 7.550.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 251.948 150.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.839.920 7.399.792
Diğer Alacaklar
33.868.780 177.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 27.513.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.355.339 173.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 13.508.966 13.987.246
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
31 13.508.966 13.987.246
Stoklar
10 5.752.800 4.853.011
Peşin Ödenmiş Giderler
22 732.583 850.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 187.560 771.004
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.143.956 1.028.425
ARA TOPLAM
95.573.091 37.688.638
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.573.091 37.688.638
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.502 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.940.865 4.959.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 160.586.627 162.741.627
Maddi Duran Varlıklar
13 14.021.228 10.955.346
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.208.446 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11.812.782 10.955.346
Peşin Ödenmiş Giderler
22 20.479.781 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
200.032.003 190.796.990
TOPLAM VARLIKLAR
295.605.094 228.485.628
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.444.645 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.983.012 2.560.222
Ticari Borçlar
5.622.391 3.767.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 67.749 93.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.554.642 3.674.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 923.454 897.613
Diğer Borçlar
4.442.159 5.886.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 3.479.726 3.519.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 962.433 2.366.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 4.992.812 5.139.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 145.369 581.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 96.474 4.914.108
ARA TOPLAM
20.930.316 24.027.356
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.930.316 24.027.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.890.845 23.121.663
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.776.755 1.261.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.776.755 1.261.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 11.964.256 15.095.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.756.301 51.603.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.686.617 75.631.289
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 225.080.026 153.175.533
Ödenmiş Sermaye
133.404.250 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.569.181 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.843.828 6.626.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.843.828 6.626.593
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.112.433 7.112.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.605 -485.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.798.179 1.783.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.650.451 49.567.693
Net Dönem Karı veya Zararı
8.814.137 17.097.905
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-161.549 -321.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
224.918.477 152.854.339
TOPLAM KAYNAKLAR
295.605.094 228.485.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 23.094.587 57.802.437 13.214.159 15.770.597
Satışların Maliyeti
23 -15.179.281 -42.047.596 -7.500.435 -16.390.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.915.306 15.754.841 5.713.724 -619.856
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.915.306 15.754.841 5.713.724 -619.856
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.607.926 -1.570.028 -1.558.946 -779.469
Pazarlama Giderleri
24 -1.867.204 -1.478.201 -796.585 -795.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 261.304 140.764 190.299 119.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -365.283 -257.146 -123.036 -170.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.336.197 12.590.230 3.425.456 -2.245.655
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -18.491 -44.551 112.397 -26.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.317.706 12.545.679 3.537.853 -2.272.197
Finansman Gelirleri
27 5.297.604 4.136.162 3.475.571 991.038
Finansman Giderleri
28 -2.707.255 -12.586.271 -1.205.558 -2.380.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.908.055 4.095.570 5.807.866 -3.661.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 2.933.746 -5.443.971 3.005.048 -2.975.827
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-145.369 -5.159.285 621.678 -5.096.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.079.115 -284.686 2.383.370 2.120.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.841.801 -1.348.401 8.812.914 -6.637.749
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.841.801 -1.348.401 8.812.914 -6.637.749
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.664 -52.719 108.783 -82.662
Ana Ortaklık Payları
8.814.137 -1.295.682 8.704.131 -6.555.087
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,06610000 -0,01700000 0,06520000 -0,08600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
217.235 -204.273 116.225 -203.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
296.635 -274.150 238.043 -273.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-79.400 69.877 -121.818 69.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
217.235 -204.273 116.225 -203.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.059.036 -1.552.674 8.929.139 -6.841.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
159.645 -76.885 174.618 -93.637
Ana Ortaklık Payları
8.899.391 -1.475.789 8.754.521 -6.747.883http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959187


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.