KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 21:13
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Transferler
850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-502 5.259.405 5.258.903 16.752 5.275.655
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -262.474 1.783.032 49.567.693 5.259.405 138.234.337 -282.317 137.952.020
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.904 153.175.533 -321.194 152.854.339
Transferler
17.097.904 -17.097.904 0
Sermaye Arttırımı
57.173.250 5.699.870 62.873.120 62.873.120
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
101.010 110.006 211.016 -14.973 196.043
Dönem Sonu Bakiyeler
133.404.250 7.569.180 7.112.433 -384.830 1.783.032 66.665.597 110.006 216.259.669 -336.167 215.923.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.769.083 47.437.624
Dönem Karı (Zararı)
110.006 5.259.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.325.027 2.653.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 145.591 175.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.834 33.723
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 48.834 33.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.318 43.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 54.318 43.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-852.143 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -852.143 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -721.627 2.401.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.554.062 39.524.684
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 130.888 18.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-770.677 41.184.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -71.434 -2.603.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -699.243 43.787.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
85.899 -118.216
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 85.899 -102.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 -15.773
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
500.000 200.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
500.000 200.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.015.134 -307.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -3.073.482 -268.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.056.275 463.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 193.217 34.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 863.058 429.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -52.929 -12.314
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.088.712 547.962
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 60.137 -227.452
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.148.849 775.414
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 50.126 409.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.376.316 -2.592.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -4.936.106 -34.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -4.440.210 -2.557.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.769.083 47.437.624
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
984.754 21.686.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.170.246 -85.679
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.170.246 -85.679
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.155.000 21.772.213
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.225.309 -67.432.879
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.873.120 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.873.120 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.914.305 10.224.145
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.914.305 10.224.145
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-605.735 -77.672.710
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -605.735 -77.672.710
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 43.619 15.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.440.980 1.691.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.440.980 1.691.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.471.543 1.241.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.912.523 2.932.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 59.912.523 8.471.543
Ticari Alacaklar
8.271.927 7.550.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 221.726 150.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 8.050.201 7.399.792
Diğer Alacaklar
91.426 177.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 3.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 87.985 173.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
13.487.246 13.987.246
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 13.487.246 13.987.246
Stoklar
10 5.868.145 4.853.011
Peşin Ödenmiş Giderler
22 819.926 850.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 5.622.856 771.004
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.060.446 1.028.425
ARA TOPLAM
95.134.495 37.688.638
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
95.134.495 37.688.638
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.217 16.217
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 16.217 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.828.468 4.959.355
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 160.586.627 162.741.627
Maddi Duran Varlıklar
13 11.980.001 10.955.346
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
511.040 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11.468.961 10.955.346
Peşin Ödenmiş Giderler
22 15.280.234 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.691.547 190.796.990
TOPLAM VARLIKLAR
287.826.042 228.485.628
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.096.958 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.879.266 2.560.222
Ticari Borçlar
4.824.174 3.767.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 136.634 93.417
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.687.540 3.674.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 844.684 897.613
Diğer Borçlar
4.798.120 5.886.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 3.580.022 3.519.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.218.098 2.366.947
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 5.189.453 5.139.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 882.496 581.355
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 130.340 4.914.108
ARA TOPLAM
20.925.491 24.027.356
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.925.491 24.027.356
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.162.088 23.121.663
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.316.191 1.261.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.316.191 1.261.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 14.374.325 15.095.952
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.977.049 51.603.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.902.540 75.631.289
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 216.259.669 153.175.533
Ödenmiş Sermaye
133.404.250 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.569.180 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.727.603 6.626.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.727.603 6.626.593
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.112.433 7.112.433
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-384.830 -485.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.783.032 1.783.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.665.598 49.567.693
Net Dönem Karı veya Zararı
110.006 17.097.905
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-336.167 -321.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
215.923.502 152.854.339
TOPLAM KAYNAKLAR
287.826.042 228.485.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 9.880.428 42.031.840
Satışların Maliyeti
23 -7.678.846 -25.657.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.201.582 16.374.697
BRÜT KAR (ZARAR)
2.201.582 16.374.697
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.048.980 -790.559
Pazarlama Giderleri
24 -1.070.619 -683.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 71.005 21.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -242.247 -86.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-89.259 14.835.885
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -130.888 -18.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-220.147 14.817.876
Finansman Gelirleri
27 1.822.033 3.145.124
Finansman Giderleri
28 -1.501.697 -10.205.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.189 7.757.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -71.302 -2.468.144
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-767.047 -63.174
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
695.745 -2.404.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.887 5.289.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.887 5.289.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-81.119 29.943
Ana Ortaklık Payları
110.006 5.259.405
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,00080000 0,06900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
101.010 -502
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
58.592 -1.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.418 564
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.010 -502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.897 5.288.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.973 16.752
Ana Ortaklık Payları
144.870 5.272.094http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941572


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.