KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 21:50
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.765.186 3.530.586 128.933.629 -195.360 128.738.269
Transferler
3.530.586 -3.530.586 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-80.954 4.122.759 4.041.805 -103.709 3.938.096
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Transferler
850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.326.062 -223.868 17.097.905 20.200.099 -22.125 20.177.974
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 7.112.433 -485.840 1.783.032 49.567.693 17.097.905 153.175.533 -321.194 152.854.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.554.620 -27.407.412
Dönem Karı (Zararı)
17.097.905 4.122.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.683.413 -1.161.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 555.671 586.952
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
645.712 335.030
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 645.712 335.030
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
579.889 259.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 579.889 259.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
851.465 7.664.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 851.465 7.664.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.802.277 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -24.787.387 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -2.014.890 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 11.486.127 -10.006.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
33.140.128 -30.368.910
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -264.723 210.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.175.912 -46.511.216
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 1.142.938 -61.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 47.032.974 -46.449.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.173 -80.813
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -46.686 -46.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -24.487 -33.884
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.852.469 200.000
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 1.852.469 200.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.001.444 -310.270
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 -203.261 160.079
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.387 -159.009
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 51.504 -371.572
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -292.891 212.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 123.614 129.583
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.816.941 12.755.351
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -613.934 1.979.401
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -9.203.007 10.775.950
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 131.092 -1.010.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.544.030 4.247.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -1.624.999 379.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -3.919.031 3.867.980
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.554.620 -27.407.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.107.470 40.777.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.326.062 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 3.326.062 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-661.805 -1.547.998
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -596.355 -1.500.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -65.450 -47.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 38.933.213 42.325.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.490.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.431.815 -15.315.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.176.575 39.598
Kredilerden Nakit Girişleri
6 10.176.575 39.598
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.305.548 -15.148.053
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -78.305.548 -15.148.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-302.842 -207.496
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.230.275 -1.946.361
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.230.275 -1.946.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.241.268 3.187.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.471.543 1.241.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.471.543 1.241.268
Ticari Alacaklar
7.550.084 56.371.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 150.292 1.293.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.399.792 55.078.478
Diğer Alacaklar
177.325 106.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 3.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 173.884 102.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 13.987.246 15.839.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
32 13.987.246 15.839.715
Stoklar
10 4.853.011 3.851.567
Peşin Ödenmiş Giderler
22 850.000 646.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 771.004 36.606
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.028.425 292.988
ARA TOPLAM
37.688.638 78.386.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.688.638 78.386.743
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.217 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.959.355 4.694.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 162.741.627 173.397.453
Maddi Duran Varlıklar
13 10.955.346 8.677.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 1.752
Peşin Ödenmiş Giderler
22 12.124.445 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.796.990 198.911.905
TOPLAM VARLIKLAR
228.485.628 277.298.648
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 6.381.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.560.222 8.024.668
Ticari Borçlar
3.767.899 3.997.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 93.417 41.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.674.482 3.955.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 897.613 773.999
Diğer Borçlar
5.886.832 15.715.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 3.519.885 4.133.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.366.947 11.581.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 5.139.327 5.008.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 581.355 1.916.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.914.108 7.554.504
ARA TOPLAM
24.027.356 49.652.335
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.027.356 49.652.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.121.663 78.553.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.261.873 681.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.261.873 681.984
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 15.095.952 3.609.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.603.933 94.969.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.631.289 144.622.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
153.175.533 132.975.434
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.626.593 3.524.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.626.593 3.524.399
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.112.433 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-485.840 -261.972
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.783.032 932.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.567.693 46.295.772
Net Dönem Karı veya Zararı
17.097.905 4.122.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-321.194 -299.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.854.339 132.676.365
TOPLAM KAYNAKLAR
228.485.628 277.298.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 78.053.440 77.638.426
Satışların Maliyeti
23 -55.255.830 -56.905.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.797.610 20.733.290
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
22.797.610 20.733.290
Genel Yönetim Giderleri
24 -3.152.343 -3.125.577
Pazarlama Giderleri
24 -3.794.924 -2.800.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.252.995 1.546.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.844.731 -1.544.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.258.607 14.809.045
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 23.888.027 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 264.723 -210.573
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.411.357 14.598.472
Finansman Gelirleri
28 6.596.326 4.375.488
Finansman Giderleri
29 -16.352.082 -22.994.720
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.655.601 -4.020.760
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -12.520.518 8.061.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-667.978 -1.916.529
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.852.540 9.977.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.135.083 4.040.560
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.135.083 4.040.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.178 -82.199
Ana Ortaklık Payları
17.097.905 4.122.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 31 0,22430000 0,05410000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-223.868 -80.954
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-280.717 -103.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.849 22.833
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-223.868 -80.954
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.911.215 3.959.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.125 -103.709
Ana Ortaklık Payları
16.933.340 4.063.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913124


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.377 Değişim: 0,00% Hacim : 17.062 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.377 19.04.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.410
8,0936 Değişim: 0,07%
Düşük 8,0769 20.04.2021 Yüksek 8,1074
Açılış: 8,0883
9,7816 Değişim: 0,44%
Düşük 9,7152 20.04.2021 Yüksek 9,7909
Açılış: 9,739
461,77 Değişim: 0,27%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 462,55
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.