KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:52
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 932.194 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -188.194 128.745.435
Transferler
3.530.586 -3.530.586 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-22.699 -3.981.311 11.609 -3.969.702
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -203.717 932.194 46.427.604 -3.958.612 124.952.318 -176.585 124.775.733
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -261.972 932.194 46.295.772 4.122.759 132.975.434 -299.069 132.676.365
Transferler
850.838 3.271.921 -4.122.759 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-266.177 989.981 723.804 1.680 725.484
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -528.149 1.783.032 49.567.963 989.981 133.699.238 -297.389 133.401.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.825.548 7.973.499
Dönem Karı (Zararı)
989.981 -3.958.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.369.251 1.361.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 449.229 430.693
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
89.160 1.410.096
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 89.160 1.410.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
628.872 123.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 628.872 123.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 2.818.017
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 0 2.818.017
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.201.990 -3.421.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.466.316 10.571.103
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -15.038 140.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
42.082.201 624.807
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -2.702.682 -122.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 44.784.883 747.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.641 -60.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -34.154 -46.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -24.487 -14.172
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
402.848 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
402.848 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -963.730 -381.898
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 20.352 -213.538
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-381.516 715.585
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 11.801 -91.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -393.317 807.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 176.563 93.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.894.375 11.176.963
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -526.777 3.345.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -9.367.598 7.830.994
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -873.325 -1.851.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.970.977 326.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 305.865 68.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 1.665.112 258.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.825.548 7.973.499
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.682.180 -1.131.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-275.033 -1.131.133
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -242.083 -1.131.133
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -32.950 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 34.957.213 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.337.771 -9.317.209
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.176.575 0
Kredilerden Nakit Girişleri
6 10.176.575 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-78.174.775 -9.306.884
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -78.174.775 -9.306.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -339.571 -10.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.169.957 -2.474.843
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.169.957 -2.474.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.241.268 3.187.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.411.225 712.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.411.225 1.241.268
Ticari Alacaklar
14.200.347 56.371.708
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 3.995.912 1.293.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.204.435 55.078.478
Diğer Alacaklar
164.793 106.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 3.441 3.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 161.352 102.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
9 15.436.867 15.839.715
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
31 15.436.867 15.839.715
Stoklar
10 4.815.297 3.851.567
Peşin Ödenmiş Giderler
22 626.387 646.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 39.094 36.606
Diğer Dönen Varlıklar
18 609.974 292.988
ARA TOPLAM
39.303.984 78.386.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.303.984 78.386.743
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 16.217 16.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.709.670 4.694.632
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 138.440.240 173.397.453
Maddi Duran Varlıklar
13 8.504.724 8.677.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 238 1.752
Peşin Ödenmiş Giderler
22 12.124.924 12.124.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.796.013 198.911.905
TOPLAM VARLIKLAR
203.099.997 277.298.648
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 6.381.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.054.097 8.024.668
Ticari Borçlar
3.614.770 3.997.440
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 53.714 41.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.561.056 3.955.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 950.562 773.999
Diğer Borçlar
5.822.398 15.715.619
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 3.607.042 4.133.819
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.215.356 11.581.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 4.136.389 5.008.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 5.700.995 1.916.529
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 5.358.907 7.554.504
ARA TOPLAM
27.918.118 49.652.335
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.918.118 49.652.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 23.532.914 78.553.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 12.124.445 12.124.445
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.310.856 681.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.310.856 681.984
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 4.811.815 3.609.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.780.030 94.969.948
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.698.148 144.622.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.699.238 132.975.434
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 76.231.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.258.222 3.524.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.258.222 3.524.399
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-528.149 -261.972
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.783.032 932.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.567.693 46.295.772
Net Dönem Karı veya Zararı
989.981 4.122.759
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-297.389 -299.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.401.849 132.676.365
TOPLAM KAYNAKLAR
203.099.997 277.298.648


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 64.267.212 19.452.622 6.464.775 7.670.199
Satışların Maliyeti
23 -46.459.635 -10.308.905 -4.412.039 -4.327.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.807.577 9.143.717 2.052.736 3.342.323
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.807.577 9.143.717 2.052.736 3.342.323
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.316.551 -2.395.977 -746.523 -755.715
Pazarlama Giderleri
24 -2.739.323 -1.957.477 -1.261.122 -568.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.613.221 1.738.018 4.472.457 856.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -181.496 -2.650.197 75.650 -474.892
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.183.428 3.878.084 4.593.198 2.399.827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 15.038 -140.985 59.589 -91.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.198.466 3.737.099 4.652.787 2.308.307
Finansman Gelirleri
27 4.992.929 4.019.833 856.767 2.998.220
Finansman Giderleri
28 -13.987.699 -15.087.932 -1.401.428 -2.333.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.203.696 -7.331.000 4.108.126 2.973.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -7.127.945 3.364.164 -1.683.974 -276.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.823.426 -58.505 -664.141 -19.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.304.519 3.422.669 -1.019.833 -257.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.075.751 -3.966.836 2.424.152 2.696.689
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.075.751 -3.966.836 2.424.152 2.696.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
85.770 -8.224 138.489 -15.298
Ana Ortaklık Payları
989.981 -3.958.612 2.285.663 2.711.987
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 30 0,01300000 -0,05190000 -0,00031670 0,03560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-266.177 22.699 -61.904 76.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-341.251 29.100 -67.101 97.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.074 -6.401 5.197 -21.437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-266.177 22.699 -61.904 76.005
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
809.574 -3.944.137 2.362.248 2.772.694
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.680 11.609 78.565 7.621
Ana Ortaklık Payları
807.894 -3.955.746 2.283.683 2.765.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887545


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9187 Değişim: 0,10%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7729 Değişim: 0,09%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
926,14 Değişim: -0,24%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.