KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2019 - 18:56
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -48.914 800.362 53.097.691 8.493.997 93.007.564 -353.512 92.654.052
Transferler
8.493.997 -8.493.997 0 0 0
Sermaye Arttırımı
27.000.000 1.493.087 28.493.087 28.493.087
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
497.948 -47.503 -18.694.670 -18.742.173 6.340 -18.237.885
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.694.670 103.256.426 -347.172 102.909.254
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.694.670 103.256.426 -347.085 102.909.341
Transferler
-18.694.670 18.694.670 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.231.000 218 22.231.218 22.231.218
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-84.601 3.530.586 3.445.985 151.725 3.597.710
Dönem Sonu Bakiyeler
76.231.000 1.869.310 3.786.371 -181.018 800.362 42.897.018 3.530.586 128.933.629 -195.360 128.738.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.503.921 -2.213.239
Dönem Karı (Zararı)
3.530.586 -18.694.670
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.473.070 14.386.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 457.224 691.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.113.262 3.788.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 14.113.262 3.788.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
133.743 99.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 133.743 99.090
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.087.664 17.172.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.087.664 17.172.487
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.710.441 -6.634.198
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.710.441 -6.634.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -8.608.382 -730.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.507.577 2.095.037
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 239.723 1.263.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.251.823 7.627.197
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -1.050.044 -36.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.201.779 7.663.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.868 220.909
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -22.868 207.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 13.284
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.039.715 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 33.231.569 -363.101
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 1.404.164 -1.554.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.059.474 -15.064.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -464.965 -306.964
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -6.594.509 -14.757.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 53.170 138.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
666.004 -94.349
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
32 608.485 252.770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 57.519 -347.119
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 -34.899.123 9.749.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.170.796 172.735
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -324.589 -461.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 2.495.385 634.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.503.921 -2.213.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
637.539 2.031.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
637.539 2.031.234
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 646.039 1.857.522
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.500 173.712
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.840.540 17.528.728
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.231.218 28.493.087
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.231.218 28.493.087
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.789.000 33.324.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 15.789.000 33.324.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.904.108 -44.219.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.904.108 -44.219.600
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 43.350 -68.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.706.922 17.346.723
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -15.706.922 17.346.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.894.551 1.547.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.187.629 18.894.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.187.629 18.894.551
Ticari Alacaklar
13.666.522 22.527.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 1.231.291 181.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.435.231 22.346.714
Diğer Alacaklar
8 37.838 14.970
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
16.039.715 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
9 16.039.715 0
Stoklar
10 3.541.297 80.324.755
Peşin Ödenmiş Giderler
18 806.818 2.210.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 28.216 6.767
Diğer Dönen Varlıklar
19 326.682 265.473
ARA TOPLAM
37.634.717 124.245.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.634.717 124.245.459
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 3.718 3.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.905.205 5.144.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 212.251.453 160.989.123
Maddi Duran Varlıklar
13 7.713.820 8.512.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.292 6.832
Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.894.399 4.946.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.772.887 179.603.517
TOPLAM VARLIKLAR
267.407.604 303.848.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 8.233.000 22.460.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 11.966.401 92.388.784
Ticari Borçlar
4.156.449 11.215.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 413.485 878.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.742.964 10.337.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 644.416 591.246
Diğer Borçlar
2.960.268 2.294.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 2.154.418 1.545.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 805.850 748.331
Ertelenmiş Gelirler
21 6.304.820 41.275.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.292.863 1.464.888
ARA TOPLAM
38.558.217 171.690.623
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.558.217 171.690.623
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 80.204.254 581.882
Ertelenmiş Gelirler
21 5.867.619 6.153.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
422.670 288.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 422.670 288.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 13.616.575 22.224.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.111.118 29.249.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.669.335 200.939.722
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 128.933.629 103.256.426
Ödenmiş Sermaye
76.231.000 54.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.869.310 1.869.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.605.353 3.689.954
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.605.353 3.689.954
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.786.371 3.786.371
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.018 -96.417
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
800.362 800.362
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.897.018 61.591.688
Net Dönem Karı veya Zararı
3.530.586 -18.694.670
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-195.360 -347.172
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.738.269 102.909.254
TOPLAM KAYNAKLAR
267.407.604 303.848.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 115.120.636 9.747.758
Satışların Maliyeti
23 -91.555.882 -8.617.986
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.564.754 1.129.772
BRÜT KAR (ZARAR)
23.564.754 1.129.772
Genel Yönetim Giderleri
24 -2.696.584 -2.432.871
Pazarlama Giderleri
24 -2.386.272 -1.894.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.035.386 243.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -8.801.859 -4.225.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.715.425 -7.179.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 17.059.834 13.544.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -239.730 -1.250.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.535.529 5.115.242
Finansman Gelirleri
28 13.840.769 3.498.148
Finansman Giderleri
29 -46.250.129 -28.288.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.873.831 -19.674.981
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 8.556.229 999.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-28.292 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.584.521 999.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.682.398 -18.675.333
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.682.398 -18.675.333
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
151.812 19.337
Ana Ortaklık Payları
3.530.586 -18.694.670
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başı Kazanç 31 0,04630000 -0,34620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84.601 -47.503
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.462 -75.099
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.861 27.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.601 -47.503
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.597.797 -18.722.836
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
151.725 6.340
Ana Ortaklık Payları
3.446.072 -18.729.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741795


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2107 Değişim: -0,90%
Düşük 9,1961 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7400 Değişim: -0,80%
Düşük 10,7178 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,47 Değişim: -0,03%
Düşük 527,66 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.