KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 22:32
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 376.005 3.288.423 -48.914 800.362 53.097.691 8.493.997 93.007.564 -353.590 92.653.974
Transferler
8.493.997 -8.493.997 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
753.208 -10.635 -2.907.694 -2.165.121 -23.690 -2.931.384
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 376.005 4.041.631 -59.549 800.362 61.591.688 -2.907.694 90.842.443 -377.280 90.465.163
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -96.417 800.362 61.591.688 -18.512.774 103.438.322 -347.085 103.091.237
Transferler
-18.512.774 18.512.774 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.267 0 24.539.042 24.543.309 187.920 24.731.229
Dönem Sonu Bakiyeler
54.000.000 1.869.092 3.786.371 -92.150 800.362 43.078.914 24.539.042 127.981.631 -159.165 127.822.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.653.441 -6.086.368
Dönem Karı (Zararı)
24.539.042 -2.907.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
832.091 845.776
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 324.415 477.018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.700.107 155.231
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,32 5.700.107 155.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.334 48.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 40.334 48.963
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 5.060.691
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 5.060.691
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.634.198
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 0 -6.634.198
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -5.232.765 1.738.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.024.574 -4.024.450
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 220.733 37.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.462.525 -6.047.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 48.381 225.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.510.906 -6.272.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-519.475 -14.826
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 -519.475 -11.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 -3.009
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.749.659 -177.799
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 1.764.200 181.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.969.093 -11.144.324
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -207.519 -154.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.176.612 -10.989.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -21.823 48.321
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-923.070 -158.489
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31 -699.903 398.476
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -223.167 -556.965
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20 -33.304.674 12.692.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.496.692 558.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -14.225.618 1.015.873
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 1.728.926 -457.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.653.441 -6.086.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
742.752 -27.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
742.752 -27.652
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 751.252 -21.817
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.500 -5.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.970.254 5.809.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.235.500 15.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 16.235.500 15.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.399.233 -9.940.617
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.399.233 -9.940.617
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 193.479 -49.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.880.943 -304.330
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.880.943 -304.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.894.551 1.547.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.013.608 1.243.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.013.608 18.894.551
Ticari Alacaklar
19.290.379 22.527.961
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 132.866 181.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.157.513 22.346.714
Diğer Alacaklar
534.445 14.970
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
31 513.847 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.598 14.970
Stoklar
9 36.540.772 80.324.755
Peşin Ödenmiş Giderler
17 446.782 2.210.982
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 49.745 6.767
Diğer Dönen Varlıklar
18 283.997 265.473
ARA TOPLAM
60.159.728 124.245.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.159.728 124.245.459
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 0 0
Diğer Alacaklar
8 3.718 3.718
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 4.924.195 5.144.928
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 216.523.447 160.989.123
Maddi Duran Varlıklar
12 7.897.544 8.694.142
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 5.562 6.832
Peşin Ödenmiş Giderler
17 5.071.783 4.946.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
234.426.249 179.785.413
TOPLAM VARLIKLAR
294.585.977 304.030.872
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.359.060 22.460.433
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.262.213 92.388.784
Ticari Borçlar
18.185.016 11.215.923
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 670.931 878.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.514.085 10.337.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 569.423 591.246
Diğer Borçlar
1.371.194 2.294.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 846.030 1.545.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 525.164 748.331
Ertelenmiş Gelirler
20 7.971.240 41.275.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 3.336.642 1.464.888
ARA TOPLAM
63.054.788 171.690.623
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.054.788 171.690.623
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 80.376.794 581.882
Ertelenmiş Gelirler
20 6.010.476 6.153.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
329.261 288.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 329.261 288.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 16.992.192 22.224.957
TOPLAM 103.708.723 29.249.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.763.511 200.939.722
ÖZKAY
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6708 Değişim: 0,22%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6717
Açılış: 8,6519
10,1678 Değişim: 0,53%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1837
Açılış: 10,1144
492,14 Değişim: 0,04%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.