KAP ***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.10.2023 - 18:18
KAP ***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 1.545 -252.343 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079
Transferler
71.276.144 -71.276.144 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-323.633 -50.000 1.862.180 358.412 1.125.000 -6.925.613 127.164.923 123.211.270 123.211.270
Dönem Karı (Zararı)
127.164.923 127.164.923 127.164.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-323.633 -50.000 1.862.180 358.412 1.125.000 -6.925.613 -3.953.653 -3.953.653
Sermaye Arttırımı
426.500 426.500 426.500
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.857.759 239.103 -363.354 6.792.640 1.545 106.069 6.440.128 128.293.035 127.164.923 289.531.848 289.531.848
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.857.759 562.736 -363.354 6.792.640 11.875.321 -1.827.097 6.440.128 132.093.648 264.023.239 440.455.020 440.455.020
Transferler
4.870.795 259.152.444 -264.023.239 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.054.514 -1.495.502 587.723.228 596.282.240 596.282.240
Dönem Karı (Zararı)
587.723.228 587.723.228 587.723.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.054.514 -1.495.502 8.559.012 8.559.012
Sermaye Arttırımı
84.850 84.850 84.850
Kar Payları
10 -15.250.000 -15.250.000 -15.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-93.000 -1.036.919 -1.129.919 -1.129.919
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.942.609 562.736 -456.354 5.755.721 21.929.835 -3.322.599 11.310.923 375.996.092 587.723.228 1.020.442.191 1.020.442.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.963.497 -51.300.099
Dönem Karı (Zararı)
587.723.228 127.164.923
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.524.558 -47.704.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23.957.370 7.971.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.592.584 30.856.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.592.584 9.488.103
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 21.368.448
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-255.193.488 -34.487.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-362.802.207 -64.250.228
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
107.608.719 29.762.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
94.411.171 -19.089.730
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
94.411.171 -19.089.730
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
88.707.805 -32.955.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-667.939.557 -155.483.533
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-146.748.782 44.833.060
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.254.911 -310.540.109
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
379.713 331.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-135.634.624 -310.871.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.703.985 -22.199.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.703.985 -22.199.783
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.716.859 -2.839.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.161.142 141.005.667
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.157.598 14.681.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-258.003.544 126.324.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.982.369 2.152.442
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.624.479 2.742.029
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.624.479 2.742.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.155.000 -10.637.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-90.740.887 -76.023.279
Alınan Temettüler
3.309.886 4.756.161
Alınan Faiz
441.075.825 48.224.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.561.657 -6.672.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-68.119.670 -21.585.394
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
29.964.846 -2.271.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.354.799 -13.540.691
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.248.613 -9.980.364
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.106.186 -3.560.327
Alınan Faiz
78.629.531 16.025.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.309.886 -4.756.161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-358.112.201 101.284.501
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.744.950 515.528.304
Kredilerden Nakit Girişleri
0 5.628.304
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
218.744.950 509.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-453.592.988 -378.740.632
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.369.610 -5.965.835
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-447.223.378 -372.774.797
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.701.977 -2.933.020
Ödenen Temettüler
-15.250.000 -4.000.000
Ödenen Faiz
-104.312.186 -28.570.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.183.858 47.712.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.183.858 47.712.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.293.860 171.159.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 359.110.002 218.871.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.155.165.071 680.608.084
Finansal Yatırımlar
6 100.726.954 68.667.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
100.726.954 68.667.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
100.726.954 68.667.595
Ticari Alacaklar
7 1.237.667.203 1.102.412.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 607.222 986.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.237.059.981 1.101.425.357
Diğer Alacaklar
8 128.545.371 134.249.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.545.371 134.249.356
Peşin Ödenmiş Giderler
9.064.781 3.347.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.064.781 3.347.922
ARA TOPLAM
2.631.169.380 1.989.285.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.631.169.380 1.989.285.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 56.343.608 36.065.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.343.608 36.065.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
56.343.608 36.065.356
Maddi Duran Varlıklar
89.993.933 68.736.160
Diğer Maddi Duran Varlıklar
89.993.933 68.736.160
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.337.907 3.402.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.163.977 6.704.488
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.163.977 6.704.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40.932.860 30.174.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
196.772.285 145.082.366
TOPLAM VARLIKLAR
2.827.941.665 2.134.367.615
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.571.704 380.758.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
277.571.704 380.758.757
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
38.939.177 2.751.619
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
238.632.527 378.007.138
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.535.848 6.290.436
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.535.848 6.290.436
Banka Kredileri
1.535.848 6.290.436
Ticari Borçlar
7 1.379.905.343 1.213.918.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 150.016.830 252.174.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.229.888.513 961.744.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.159.211 10.176.842
Diğer Borçlar
8 22.145.467 11.433.479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.145.467 11.433.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 31.565.085 18.311.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
47.375.313 28.942.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
33.221.541 18.839.173
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14.153.772 10.103.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 87.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 87.509
ARA TOPLAM
1.782.257.971 1.669.919.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.782.257.971 1.669.919.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.186.079 15.211.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.186.079 15.211.017
Banka Kredileri
10.838.419 10.838.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.347.660 4.372.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.055.424 8.782.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.055.424 8.782.221
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.241.503 23.993.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.807.499.474 1.693.912.595
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.020.442.191 440.455.020
Ödenmiş Sermaye
10 20.942.609 20.857.759
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-456.354 -363.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 5.755.721 6.792.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.607.236 10.048.224
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.322.599 -1.827.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.322.599 -1.827.097
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
21.929.835 11.875.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 11.310.923 6.440.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 375.996.092 132.093.648
Net Dönem Karı veya Zararı
587.723.228 264.023.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.020.442.191 440.455.020
TOPLAM KAYNAKLAR
2.827.941.665 2.134.367.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8.373.414.177 1.969.051.855 1.130.885.806 471.524.407
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11 8.373.414.177 1.969.051.855 1.130.885.806 471.524.407
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -7.394.657.070 -1.652.919.598 -701.024.612 -338.318.730
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.394.657.070 -1.652.919.598 -701.024.612 -338.318.730
BRÜT KAR (ZARAR)
978.757.107 316.132.257 429.861.194 133.205.677
Genel Yönetim Giderleri
-336.866.175 -127.621.271 -156.155.076 -55.550.519
Pazarlama Giderleri
-116.929.545 -53.876.961 -50.793.011 -21.538.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.855.050 10.439.168 9.193.981 2.822.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.734.553 -5.212.919 -3.730.343 4.642.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
540.081.884 139.860.274 228.376.745 63.581.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
540.081.884 139.860.274 228.376.745 63.581.462
Finansman Gelirleri
254.788.956 69.589.582 113.897.642 27.267.454
Finansman Giderleri
-118.439.807 -49.329.713 -42.138.218 -25.543.361
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
676.431.033 160.120.143 300.136.169 65.305.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-88.707.805 -32.955.220 -33.373.855 -8.317.276
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -104.068.656 -34.346.887 -47.244.437 -10.872.994
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 15.360.851 1.391.667 13.870.582 2.555.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
587.723.228 127.164.923 266.762.314 56.988.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
587.723.228 127.164.923 266.762.314 56.988.279
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
587.723.228 127.164.923 266.762.314 56.988.279
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.558.362 218.289 2.017.615 140.828
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14.363.592 0 2.369.465 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.137.360 291.052 1.135.771 245.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.667.870 -72.763 -1.487.621 -104.322
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-8.267.003 0 -5.268.471 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.599.133 -72.763 3.780.850 -104.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.558.362 218.289 2.017.615 140.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
596.281.590 127.383.212 268.779.929 57.129.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
596.281.590 127.383.212 268.779.929 57.129.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207572


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2841 Değişim: -0,07%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9038 Değişim: -0,08%
Düşük 34,7472 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.390,94 Değişim: -1,00%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.