KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2023 - 20:31
KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 27.200.000 23.141.114 3.435 998.590.105 -2.016.235 1.000.606.340 4.497.588 -290.339.487 -83.939.544 677.136.976 677.136.976
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-83.939.544 83.939.544 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.894.909 -2.894.909 72.443.012 69.548.103 69.548.103
Dönem Karı (Zararı)
72.443.012 72.443.012 72.443.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.894.909 -2.894.909 -2.894.909 -2.894.909 -2.894.909
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 998.590.105 -4.911.144 998.590.105 4.497.588 -374.279.031 72.443.012 746.685.079 746.685.079
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 998.590.105 -9.448.823 1.625.520.579 4.497.588 -374.279.031 312.572.062 1.609.206.902 1.609.206.902
Transferler
312.572.062 -312.572.062 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.328.975 135.841.384 50.247.896 170.760.301 170.760.301
Dönem Karı (Zararı)
50.247.896 50.247.896 50.247.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.328.975 135.841.384 120.512.409 120.512.409
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -24.777.799 1.761.361.962 -61.706.989 50.247.896 1.779.967.208 1.779.967.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.033.948 7.932.567
Dönem Karı (Zararı)
50.247.896 72.443.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.247.896 72.443.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.225.170 -44.372.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16,17 31.975.583 13.659.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,18,19 17.469.921 6.051.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 10.385.888 4.680.622
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 7.084.033 1.370.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.155.637 -1.305.002
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.542.715 -1.338.083
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 9.695.016 8.402.458
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -13.307.938 -9.120.050
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
750.673
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-101.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.463.515
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14,26 -88.463.515
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-161.775 -84.948
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -161.775 -84.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -6.889.747 -62.591.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.563.828 -11.438.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.489.143 -95.145.440
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -3.119.586 3.695.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -49.369.557 -98.840.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.790.234 13.456.990
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.456.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.790.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 29.228.630 -145.979.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.437.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
105.827.084 128.837.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -31.620.216 21.614.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 137.447.300 107.223.258
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.207.023 118.830.557
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.207.023 118.830.557
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
155.586.554 16.632.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -15.274.683 -684.622
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -277.923 -8.015.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.659.473 -13.991.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.632.268
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.632.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.399.073 -13.991.437
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -108.950.228 -13.991.437
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-448.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.332
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.724.998 58.688.437
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
466.288.200 244.721.741
Kredilerden Nakit Girişleri
7 466.288.200 244.721.741
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-340.106.855 -106.529.508
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -340.106.855 -106.529.508
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
16 360.020 -50.765.266
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -1.175.138
Ödenen Faiz
27 -57.273.652 -26.229.271
Alınan Faiz
26 -3.542.715 -1.334.121
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.099.473 52.629.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.099.473 52.629.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.320.695 13.316.780
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 131.420.168 65.946.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 131.420.168 33.320.695
Ticari Alacaklar
396.492.861 351.087.745
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,30 22.091.845 18.972.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 374.401.016 332.115.486
Diğer Alacaklar
26.909.872 54.635.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,30 13.684.893 24.201.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.224.979 30.434.610
Stoklar
11 359.629.723 388.858.353
Peşin Ödenmiş Giderler
34.489.476 32.103.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 34.489.476 32.103.080
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 314.666 36.743
Diğer Dönen Varlıklar
10 27.634.135 31.491.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 27.634.135 31.491.244
ARA TOPLAM
976.890.901 891.533.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
976.890.901 891.533.705
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.278.905 1.278.905
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.278.905 1.278.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 2.165.760 2.003.985
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 379.326.053 290.970.986
Maddi Duran Varlıklar
16 2.100.434.123 1.860.285.382
Arazi ve Arsalar
551.379.624 487.566.651
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.020.243 5.302.380
Binalar
435.765.103 348.138.765
Tesis, Makine ve Cihazlar
965.895.800 995.284.416
Taşıtlar
664.548 760.222
Mobilya ve Demirbaşlar
3.029.065 2.456.337
Özel Maliyetler
66.870 72.155
Yapılmakta Olan Yatırımlar
117.186.457 13.757.993
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18.206.564 3.726.614
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.219.849 3.219.849
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 2.691.037 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.094.862 3.251.444
Bilgisayar Yazılımları
17 3.094.862 3.251.444
Peşin Ödenmiş Giderler
11.127.296 7.635.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.127.296 7.635.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
98.193.354 99.430.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.598.311.390 2.264.856.651
TOPLAM VARLIKLAR
3.575.202.291 3.156.390.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
462.287.769 499.961.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 462.287.769 499.961.567
Banka Kredileri
7 462.287.769 486.853.446
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.661.196
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.446.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
161.043.756 98.372.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
161.043.756 98.372.916
Banka Kredileri
7 161.043.756 98.372.916
Ticari Borçlar
548.453.976 455.934.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,30 18.208.336 49.828.552
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 530.245.640 406.106.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 14.645.856 17.215.509
Diğer Borçlar
10.712.803 9.965.169
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,30 872.267 512.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.840.536 9.452.922
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
392.815.758 329.776.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 392.815.758 329.776.391
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
70.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.464.017 3.422.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 5.090.176 3.049.035
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 373.841 373.841
ARA TOPLAM
1.595.423.935 1.414.720.175
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.595.423.935 1.414.720.175
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.275.240 104.231.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
152.275.240 104.231.849
Banka Kredileri
7 152.275.240 88.536.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.695.549
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.397.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.397.458
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.138.450 28.231.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 42.138.450 28.231.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.811.148 132.463.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.795.235.083 1.547.183.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.779.967.208 1.609.206.903
Ödenmiş Sermaye
21 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.736.584.164 1.616.071.755
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.736.584.164 1.616.071.755
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.761.361.962 1.625.520.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.777.798 -9.448.823
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
21 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 -61.706.989 -374.279.031
Net Dönem Karı veya Zararı
29 50.247.896 312.572.042
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.779.967.208 1.609.206.903
TOPLAM KAYNAKLAR
3.575.202.291 3.156.390.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.155.331.640 845.054.150
Satışların Maliyeti
22 -901.392.368 -659.646.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
253.939.272 185.407.483
BRÜT KAR (ZARAR)
253.939.272 185.407.483
Genel Yönetim Giderleri
23 -33.322.417 -12.770.679
Pazarlama Giderleri
23 -92.193.475 -47.039.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 76.363.544 73.778.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -126.306.680 -84.037.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.480.244 115.337.581
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 92.131.822 1.336.102
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 161.775 84.948
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
170.773.841 116.758.631
Finansman Giderleri
27 -146.748.556 -109.220.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.025.285 7.537.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.222.611 64.905.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.870.284
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 26.222.611 68.775.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.247.896 72.443.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.247.896 72.443.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
50.247.896 72.443.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
120.512.409 -2.894.909
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
167.133.420
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.161.219 -3.618.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.459.792 723.727
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-31.292.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.832.244 723.727
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
120.512.409 -2.894.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
170.760.305 69.548.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
170.760.305 69.548.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178106


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1867 Değişim: 0,02%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9624 Değişim: -0,08%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.504,92 Değişim: -0,22%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.