KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 23:44
KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.920.807 596.437.876 4.497.588 -246.283.434 -44.056.053 358.019.719 358.019.719
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-44.056.053 44.056.053 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
904.572 402.152.229 -83.939.544 319.117.257 319.117.257
Dönem Karı (Zararı)
-83.939.544 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
904.572 402.152.229 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.016.235 998.590.105 4.497.588 -290.339.487 -83.939.544 677.136.976 677.136.976
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.016.235 998.590.105 4.497.588 -290.339.487 -83.939.544 677.136.976 677.136.976
Transferler
-83.939.544 83.939.544
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.432.588 626.930.475 312.572.042 932.069.927 932.069.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.432.588 626.930.475 312.572.042 932.069.927 932.069.927
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -9.448.823 1.625.520.580 4.497.588 -374.279.031 312.572.042 1.609.206.903 1.609.206.903


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.004.408 -19.547.412
Dönem Karı (Zararı)
312.572.043 -83.939.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-231.377.343 72.619.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.519.286 28.711.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 12.055.052
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.055.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.491.194 7.670.435
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.491.194 7.867.406
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-196.971
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.363.450 112.039.336
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.689.107 -2.055.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.923.531 62.385.631
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-6.597.874 60.832.179
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-9.122.788
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-71.896.561 -45.575.879
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-144.461.706 -57.340.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-144.461.706 -57.340.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.134.249 368.261
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.134.249 368.261
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-74.531.857 14.690.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-173.199.108 -1.751.505
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.091.630 -71.596.396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
245.448 -4.244.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-128.337.078 -67.351.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20.194.603
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.052.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.142.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-188.119.991 -124.691.933
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-25.473.072
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.070.554 70.936.207
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.190.672 -67.112.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.879.882 138.048.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.632.390 100.748
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.011.088
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.011.088
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
182.129.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.574.349 -19.973.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.557.023 -11.133.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
57.131.372 -8.840.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.004.408 -13.071.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.906.401
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.569.127
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.848.134 -68.724.415
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.514.013 -70.780.102
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-49.514.013 -70.780.102
Alınan Faiz
-1.334.121 2.055.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
162.856.458 95.958.663
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
678.942.962 349.455.547
Kredilerden Nakit Girişleri
678.942.962 349.455.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-274.572.858 -200.632.301
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-274.572.858 -200.632.301
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-100.490.446 9.521.048
Ödenen Faiz
-141.023.200 -62.385.631
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.003.916 7.686.836
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.003.916 7.686.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.316.780 5.629.944
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.320.696 13.316.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.320.695 13.316.780
Ticari Alacaklar
351.087.745 233.346.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30, 8 18.972.259 19.217.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 332.115.486 214.128.440
Diğer Alacaklar
54.635.845 37.300.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30, 9 24.201.235 10.864.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.434.610 26.435.735
Stoklar
11 388.858.353 200.738.363
Peşin Ödenmiş Giderler
32.103.080 29.398.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 32.103.080 29.398.535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 36.743
Diğer Dönen Varlıklar
31.491.244 26.950.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 31.491.244 26.950.747
ARA TOPLAM
891.533.705 541.051.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
891.533.705 541.051.209
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.278.905 1.278.905
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.278.905 1.278.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 2.003.985 869.736
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 290.970.986 137.193.565
Maddi Duran Varlıklar
16 1.860.285.382 1.143.449.999
Arazi ve Arsalar
487.566.651 246.700.148
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
5.302.380 2.549.850
Binalar
348.138.765 160.718.671
Tesis, Makine ve Cihazlar
995.284.416 709.586.914
Taşıtlar
760.222 567.046
Mobilya ve Demirbaşlar
2.456.337 1.716.174
Özel Maliyetler
72.155 123.151
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.757.993 21.215.931
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 3.726.614 60.122
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.219.849 211.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.251.444 381.330
Bilgisayar Yazılımları
17 3.251.444 381.330
Peşin Ödenmiş Giderler
7.635.414 7.635.414
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.635.414 7.635.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 99.430.535 37.281.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.264.856.651 1.328.090.850
TOPLAM VARLIKLAR
3.156.390.356 1.869.142.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
499.961.567 216.884.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 499.961.567 216.884.535
Banka Kredileri
486.853.446 208.816.746
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.661.196 2.428.739
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.446.925 5.639.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.372.916 76.408.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.372.916 76.408.518
Banka Kredileri
7 98.372.916 76.408.518
Ticari Borçlar
455.934.829 345.238.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30, 8 49.828.552 12.637.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 406.106.277 332.600.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 17.215.509 4.335.910
Diğer Borçlar
9.965.169 104.004.373
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30, 9 512.247 95.204.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.452.922 8.799.449
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
329.776.391 277.551.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 329.776.391 277.551.561
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 70.918 1.305.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.422.876 3.608.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 3.049.035 3.234.899
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 373.841 373.841
ARA TOPLAM
1.414.720.175 1.029.337.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.414.720.175 1.029.337.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
104.231.849 147.729.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 104.231.849 147.729.394
Banka Kredileri
7 88.536.300 145.108.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.695.549 2.621.328
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.231.429 14.938.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 28.231.429 14.938.471
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.463.278 162.667.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.547.183.453 1.192.005.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.609.206.903 677.136.976
Ödenmiş Sermaye
21 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 23.141.114 23.141.114
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.616.071.755 996.573.870
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.616.071.755 996.573.870
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.625.520.578 998.590.105
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.448.823 -2.016.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
21 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-374.279.031 -290.339.487
Net Dönem Karı veya Zararı
312.572.042 -83.939.544
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.609.206.903 677.136.976
TOPLAM KAYNAKLAR
3.156.390.356 1.869.142.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.943.014.807 957.069.221
Satışların Maliyeti
22 -1.435.450.697 -721.905.799
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
507.564.110 235.163.422
BRÜT KAR (ZARAR)
507.564.110 235.163.422
Genel Yönetim Giderleri
23 -44.231.108 -27.520.965
Pazarlama Giderleri
23 -175.937.753 -66.888.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 118.014.789 44.708.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -165.057.232 -105.054.992
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
240.352.806 80.407.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 152.863.387 57.340.239
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.966 -2.026
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 1.134.254 -368.261
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
394.346.481 137.377.411
Finansman Giderleri
27 -201.452.936 -251.602.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
192.893.545 -114.225.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
119.678.497 30.285.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -10.270.933 -5.874.385
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 129.949.430 36.160.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
312.572.042 -83.939.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
29 312.572.042 -83.939.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
312.572.042 -83.939.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
619.497.886 403.056.801
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.432.588 904.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
626.930.474 402.152.229
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
626.930.474 402.152.229
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
619.497.886 403.056.801
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
932.069.928 319.117.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
932.069.928 319.117.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118898


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9133 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,2218 Değişim: -0,40%
Düşük 31,2136 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.876,80 Değişim: -0,41%
Düşük 1.868,99 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.