KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 20:50
KAP ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.900.000 23.141.114 3.435 -1.406.270 188.209.994 4.497.588 -56.374.392 -66.317.452 113.654.017 113.654.017
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21.900.000 23.141.114 3.435 -1.406.270 188.209.994 4.497.588 -66.317.452 66.317.452 0 0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-47.441.595 38.821.558 38.821.558
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.884.901 88.108.054 0
Sermaye Arttırımı
5.300.000 5.300.000 5.300.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -3.251.171 276.318.048 4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 157.775.575 157.775.575
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -3.251.171 276.318.048 4.497.588 -122.691.844 -47.441.595 157.775.575 157.775.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.254.168 1.254.168 1.254.168
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-47.441.595 47.441.595 0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
400.844 99.451.937 -57.607.206 42.245.575 42.245.575
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27.200.000 23.141.114 3.435 -2.850.327 375.769.985 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 201.275.318 201.275.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.934.383 33.140.712
Dönem Karı (Zararı)
-57.607.206 -47.441.595
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-57.607.206 -47.441.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.326.120 68.190.630
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 18.673.859 1.548.922
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-148.374 5.043.239
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -148.374 5.043.239
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
92.407 817.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -868.371 365.304
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 90.770 521.434
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 870.008 -68.847
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.853.433 37.637.490
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-226.637 -56.544
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.020.001 36.731.926
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15.271.459 12.652.550
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.211.390 -11.690.442
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.837.643 31.425.797
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 88.605 -100.670
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 88.605 -100.670
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25b -12.950.298 -7.572.312
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.155 -609.727
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -121.155 -609.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
27.504.540 13.648.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.847.629 -65.987.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.552.965 -4.056.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.294.664 -61.930.550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.222.269 861.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.222.269 861.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.338.631 -7.079.073
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.011.482 -3.478.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.327.560 22.849.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.573.744 14.238.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.246.184 8.610.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -836.980 825.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.756.971 4.240.301
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 30.756.971 4.240.301
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 46.059.253 61.158.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.405.217 258.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.432.710 -517.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.027.493 775.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.223.454 34.397.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
1.105.919 -1.259.269
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
3.605.010 2.933
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.002.240 -7.419.591
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 -44.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.155 952.531
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.155 952.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.305.932 -8.360.714
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.305.932 -8.360.714
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.952
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
226.637 56.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.352.534 -23.157.991
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.300.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.300.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.046.555 2.843.699
Kredilerden Nakit Girişleri
15.046.555 2.843.699
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-34.532.497 -1.753.031
Ödenen Faiz
-56.866.592 -29.548.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.420.391 2.563.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.420.391 2.563.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.855.647 1.292.517
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.435.256 3.855.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.435.256 3.855.647
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
251.751.295 190.024.648
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 16.257.808 12.259.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 235.493.487 177.764.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6.262.529 3.040.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.262.529 3.040.260
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
11 62.082.876 53.163.840
Peşin Ödenmiş Giderler
5.442.664 7.454.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.442.664 7.454.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.637 8.455
Diğer Dönen Varlıklar
19.715.840 12.486.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 19.715.840 12.486.569
ARA TOPLAM
346.711.097 270.033.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
346.711.097 270.033.565
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.146.605 1.102.504
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.146.605 1.102.504
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.146.605 1.102.504
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.069.390 1.157.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 485.339 495.650
Maddi Duran Varlıklar
14 547.106.454 454.491.328
Arazi ve Arsalar
171.115.000 142.075.775
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.434.275 1.485.486
Binalar
58.486.258 34.164.743
Tesis, Makine ve Cihazlar
295.292.965 263.641.725
Taşıtlar
6.871.551 404.855
Mobilya ve Demirbaşlar
1.155.451 1.164.686
Özel Maliyetler
222.942 267.669
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.148.383 3.276.364
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
6.379.629 8.010.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
986.111 1.303.477
Bilgisayar Yazılımları
986.111 1.303.477
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25a 47.479.116 38.146.010
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
598.273.015 496.696.964
TOPLAM VARLIKLAR
944.984.112 766.730.529
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.506.488 164.837.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 178.506.488 164.837.127
Banka Kredileri
171.411.577 159.470.308
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.315.529 2.016.894
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.779.382 3.349.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 32.211.151 79.642.500
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.211.151 79.642.500
Banka Kredileri
6 32.211.151 79.642.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
158.269.750 123.749.215
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 61.241.463 34.667.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 97.028.287 89.081.496
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.748.717 3.585.697
Diğer Borçlar
50.699.415 73.848.958
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 40.714.568 65.444.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.984.847 8.404.781
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
132.856.257 86.797.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 132.856.257 86.797.004
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.091.013 2.534.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16b 3.053.755 1.595.677
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.037.258 938.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.001.664 775.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.001.664 775.909
ARA TOPLAM
566.384.455 535.770.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
566.384.455 535.770.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 139.320.021 63.807.799
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 139.320.021 63.807.799
Banka Kredileri
135.020.129 57.775.963
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.299.892 6.031.836
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
30.234.844 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30.234.844
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.769.474 9.376.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16c 7.769.474 9.376.448
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.324.339 73.184.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
743.708.794 608.954.954
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.275.318 157.775.575
Ödenmiş Sermaye
18a 27.200.000 27.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18b 23.141.114 23.141.114
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18c 3.435 3.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
372.919.658 273.066.877
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
372.919.658 273.066.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.850.327 -3.251.171
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18e 375.769.985 276.318.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.497.588 4.497.588
Yasal Yedekler
18e 4.497.588 4.497.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-168.879.271 -122.691.844
Net Dönem Karı veya Zararı
-57.607.206 -47.441.595
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
201.275.318 157.775.575
TOPLAM KAYNAKLAR
944.984.112 766.730.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 426.263.284 314.682.401
Satışların Maliyeti
19 -322.601.590 -254.610.583
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103.661.694 60.071.818
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
103.661.694 60.071.818
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.990.261 -17.813.214
Pazarlama Giderleri
20 -24.564.727 -19.377.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 22.605.618 19.103.587
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -26.518.521 -20.118.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.193.803 21.866.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 121.155 609.727
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -10.313 -11.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -88.605 100.670
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.216.040 22.565.359
Finansman Giderleri
24 -130.773.544 -77.579.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-70.557.504 -55.013.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.950.298 7.572.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25b 12.950.298 7.572.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-57.607.206 -47.441.595
DÖNEM KARI (ZARARI)
-57.607.206 -47.441.595
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-57.607.206 -47.441.595
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99.852.781 86.263.153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
400.844 -1.844.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
99.451.937 88.108.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
99.451.937 88.108.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.852.781 86.263.153
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.245.575 38.821.558
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.245.575 38.821.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744371


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: -0,06% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5310 Değişim: 0,26%
Düşük 32,3698 18.04.2024 Yüksek 32,5411
Açılış: 32,4475
34,7397 Değişim: 0,05%
Düşük 34,6200 18.04.2024 Yüksek 34,8972
Açılış: 34,721
2.494,48 Değişim: 1,31%
Düşük 2.456,07 18.04.2024 Yüksek 2.499,96
Açılış: 2.462,29
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.