KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:13
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 111.941.307 73.277.352 76.167.304 42.466.991
Satışların Maliyeti
16 -75.580.981 -48.209.019 -49.252.526 -27.313.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.360.326 25.068.333 26.914.778 15.153.160
BRÜT KAR (ZARAR)
36.360.326 25.068.333 26.914.778 15.153.160
Genel Yönetim Giderleri
-4.652.353 -3.545.344 -2.413.481 -1.761.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 5.179.276 3.406.101 3.084.953 1.392.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -6.642.042 -1.312.429 -5.003.732 -496.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.245.207 23.616.661 22.582.518 14.286.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.479.537 1.632.156 473.100 848.323
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -1.175.533 0 -744.198
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.724.744 24.073.284 23.055.618 14.390.729
Finansman Gelirleri
19 9.711.354 3.869.958 3.332.438 1.633.633
Finansman Giderleri
19 -4.566.662 -4.712.231 -1.143.738 -2.762.619
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.869.436 23.231.011 25.244.318 13.261.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.481.768 -5.251.876 -8.077.367 -3.005.396
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -245.107 -512.776 479.960 -78.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.236.661 -4.739.100 -8.557.327 -2.926.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.387.668 17.979.135 17.166.951 10.256.347
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.387.668 17.979.135 17.166.951 10.256.347
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1 -1 5 0
Ana Ortaklık Payları
26.387.669 17.979.136 17.166.946 10.256.347
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 0,33000000 0,36000000 0,21500000 0,20500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.031.788 75.821
Dönem Karı (Zararı)
26.387.668 17.979.135
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.387.668 17.979.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.655.389 6.412.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 755.862 491.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
212.014 171.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 203.340 171.066
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.674 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-476.122 55.090
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.008.203 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 353.418 202.372
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 178.663 -147.282
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 10.220.502 4.741.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -56.867 952.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.910.510 -24.315.569
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.378.171 133.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 11.378.171 133.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.251 40.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.251 40.399
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-53.141.476 -27.613.522
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -53.141.476 -27.613.522
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -13.875.276 -3.796.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -65.109 3.093.745
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.878.344 2.037.828
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 37.878.344 2.037.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.061.044 1.952.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.656.696 5.335.144
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 8.001 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.648.695 5.335.144
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.806.155 -5.498.946
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.806.155 -5.498.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.132.547 75.821
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -4.100.759 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-657.056 4.700.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 89.067 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -746.123 -172.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.872.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.651.581 35.373.609
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 -198.591 -1.159.700
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 36.533.309
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -36.202.182 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -250.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.276.849 40.149.568
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -24.276.849 40.149.568
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 81.538.746 34.494.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.261.897 74.644.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 57.261.897 81.538.746
Ticari Alacaklar
22.006.192 33.563.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.006.192 33.563.026
Diğer Alacaklar
100.545 114.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 100.545 114.878
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
268.074.184 218.581.211
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 268.074.184 218.581.211
Stoklar
7 20.202.070 6.326.794
Peşin Ödenmiş Giderler
2.057.690 2.070.694
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.057.690 2.070.694
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
460.534 0
Diğer Dönen Varlıklar
6.301.519 449.205
ARA TOPLAM
376.464.631 342.644.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
376.464.631 342.644.554
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
103.522 92.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 103.522 92.440
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 40.885.000 40.885.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.111.840 7.870.926
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.192.742 1.521.167
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 24.278 24.865
Peşin Ödenmiş Giderler
78.113 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
20 8.111.413 5.664.865
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.506.908 56.059.263
TOPLAM VARLIKLAR
434.971.539 398.703.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 18.447.266 49.224.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 11.988.194 12.986.640
Ticari Borçlar
55.917.048 17.685.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 55.917.048 17.685.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.586.393 1.525.349
Diğer Borçlar
1.088.199 488.556
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 27.156 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.061.043 469.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 19.607.191 23.255.694
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 1.193.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
434.248 371.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 190.816 136.963
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 243.432 234.758
ARA TOPLAM
110.068.539 106.731.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.068.539 106.731.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.872.605 13.557.942
Diğer Borçlar
2.057.053 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.057.053 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.410.823 1.196.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.410.823 1.196.701
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 46.034.072 35.813.570
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.374.553 50.568.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.443.092 157.299.812
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
267.528.470 241.404.027
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -553.841 -355.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 2.098.440 2.098.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
291.205 355.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
291.205 355.840
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 456.520 456.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -165.315 -100.680
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.610.333 3.702.140
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 154.694.664 131.024.719
Net Dönem Karı veya Zararı
26.387.669 54.578.138
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23 -22
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
267.528.447 241.404.005
TOPLAM KAYNAKLAR
434.971.539 398.703.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 50.000.000 0 1.310.410 0 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 185.826.825 -20 185.826.805
Transferler
-730.277 46.038.022 -45.307.745
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.894 17.979.136 17.989.030 -1 17.989.029
Dönem Karı (Zararı)
17.979.136 17.979.136 -1 17.979.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.894 9.894 9.894
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.159.700 -1.159.700 -1.159.700
Dönem Sonu Bakiyeler
15 50.000.000 -1.159.700 1.310.410 0 -200.550 4.506.590 130.220.269 17.979.136 202.656.155 -21 202.656.134
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 50.000.000 -355.250 2.098.440 456.520 -100.680 3.702.140 131.024.719 54.578.138 241.404.027 -22 241.404.005
Transferler
908.193 53.669.945 -54.578.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.635 26.387.669 26.323.034 -1 26.323.033
Dönem Karı (Zararı)
26.387.669 26.387.669 -1 26.387.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.635 -64.635 0 -64.635
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -30.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-198.591 -198.591 -198.591
Dönem Sonu Bakiyeler
15 80.000.000 -553.841 2.098.440 456.520 -165.315 4.610.333 154.694.664 26.387.669 267.528.470 -23 267.528.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.387.668 17.979.135 17.166.951 10.256.347
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.635 9.894 -64.635 313.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -80.794 12.367 -80.794 391.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.159 -2.473 16.159 -78.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 16.159 -2.473 16.159 -78.250
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.635 9.894 -64.635 313.004
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.323.033 17.989.029 17.102.316 10.569.351
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1 -1 5 0
Ana Ortaklık Payları
26.323.034 17.989.030 17.102.311 10.569.351http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958033


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5311 Değişim: 0,06%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5439
Açılış: 8,5258
10,0440 Değişim: -0,15%
Düşük 10,0291 17.09.2021 Yüksek 10,0708
Açılış: 10,0589
482,22 Değişim: 0,35%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 482,88
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.