KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 20:16
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 118.081.096 101.475.252 44.803.744 39.578.694
Satışların Maliyeti
13 -75.460.976 -59.194.463 -27.251.957 -22.034.308
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.620.120 42.280.789 17.551.787 17.544.386
BRÜT KAR (ZARAR)
42.620.120 42.280.789 17.551.787 17.544.386
Genel Yönetim Giderleri
-6.036.773 -4.858.865 -2.491.429 -1.990.267
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 8.862.897 4.416.194 5.456.796 1.614.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -6.183.477 -3.068.152 -4.871.048 -1.216.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.262.767 38.769.966 15.646.106 15.952.143
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 2.097.869 438.177 1.082.677 120.148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -918.856 0 -360.287 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.441.780 39.208.143 16.368.496 16.072.291
Finansman Gelirleri
16 9.405.618 1.374.513 5.535.660 7.717
Finansman Giderleri
16 -7.408.608 -3.937.604 -2.696.377 -1.894.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.438.790 36.645.052 19.207.779 14.185.683
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.557.115 -8.262.339 -4.305.239 -3.132.658
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.071.797 -616.663 -1.559.021 -430.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -7.485.318 -7.645.676 -2.746.218 -2.702.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.881.675 28.382.713 14.902.540 11.053.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.881.675 28.382.713 14.902.540 11.053.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -2 -1 -1 2
Ana Ortaklık Payları
18 32.881.677 28.382.714 14.902.541 11.053.023
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,65800000 0,57000000 0,30000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.986.683 -15.189.471
Dönem Karı (Zararı)
32.881.675 28.382.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.138.065 8.421.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 718.403 704.730
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
185.307 60.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
185.307 60.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
186.425 47.200
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
402.308 355.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-215.883 -307.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.515.777 7.609.541
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.532.153 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.532.153 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.033.057 -51.336.209
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -19.586.806 -6.879.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.709 -33.050
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-19.918.548 -34.471.385
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
6 -19.918.548 -34.471.385
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.706.730 -679.805
Peşin Ödenmiş Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.625.284 337.799
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.298.890 1.548.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.290.375 -2.805.865
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.986.683 -14.531.915
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -657.556
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.297.588 -3.107.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 104.612 51.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -284.871 -849.298
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 7.477.847 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -2.310.079
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.999.737 12.066.366
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.030 87.225
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
788.030 87.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 38.073.928 12.347.280
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
137.779 -368.139
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.284.008 -6.230.632
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.284.008 -6.230.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.494.610 19.556.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 90.778.618 13.325.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 90.778.618 34.494.610
Ticari Alacaklar
46.197.459 27.012.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 46.197.459 27.012.961
Diğer Alacaklar
101.383 120.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
101.383 80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
195.199.092 160.118.020
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
6 195.199.092 160.118.020
Stoklar
6.706.517 10.413.247
Peşin Ödenmiş Giderler
1.479.548 3.954.043
Diğer Dönen Varlıklar
756.847 1.836.032
ARA TOPLAM
341.219.464 237.949.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.219.464 237.949.255
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
43.694 42.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.694 42.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 27.120.000 36.130.000
Maddi Duran Varlıklar
8 16.655.987 17.170.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
185.291 323.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 32.726 56.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 5.760.647 3.602.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.798.345 57.325.069
TOPLAM VARLIKLAR
391.017.809 295.274.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 53.040.711 28.708.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 15.224.108 8.062.111
Ticari Borçlar
16.057.878 17.634.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.057.878 17.634.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.648.009 2.293.317
Diğer Borçlar
4.039.048 2.740.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 19.155 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.019.893 2.721.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
26.633.201 11.470.677
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 26.633.201 11.470.677
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 9.106 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
475.390 421.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 193.675 113.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 281.715 308.020
ARA TOPLAM
119.127.451 71.330.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.127.451 71.330.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.612.731 8.033.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.157.079 1.052.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.157.079 1.052.232
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 36.538.626 29.031.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.308.436 38.117.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
171.435.887 109.447.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
219.581.944 185.826.825
Ödenmiş Sermaye
12 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 2.098.440 1.310.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-125.032 -210.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-125.032 -210.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -125.032 -210.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.346.890 5.236.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 131.379.969 84.182.247
Net Dönem Karı veya Zararı
18 32.881.677 45.307.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -22 -20
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.581.922 185.826.805
TOPLAM KAYNAKLAR
391.017.809 295.274.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442
Transferler
-87.225 51.521.741 -51.434.516 87.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.541 -144.541 -144.541 28.382.714 28.382.714 28.238.173 -1 28.238.172
Dönem Karı (Zararı)
28.382.714 28.382.714 28.382.714 -1 28.382.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.541 -144.541 -144.541 -144.541 -144.541
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
87.225 87.225 87.225
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -2.783.233 457.651 -51.875 -51.875 -51.875 5.329.595 84.123.006 28.382.714 112.505.720 165.457.858 -19 165.457.839
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000.000 1.310.410 -210.444 -210.444 -210.444 5.236.867 84.182.247 45.307.745 129.489.992 185.826.825 -20 185.826.805
Transferler
-1.889.977 47.197.722 -45.307.745 1.889.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
85.412 85.412 85.412 32.881.677 32.881.677 32.967.089 -2 32.967.087
Dönem Karı (Zararı)
32.881.677 32.881.677 32.881.677 -2 32.881.675
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
85.412 85.412 85.412 85.412 85.412
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
788.030 788.030 788.030
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000.000 2.098.440 -125.032 -125.032 -125.032 3.346.890 131.379.969 32.881.677 164.261.646 219.581.944 -22 219.581.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.881.675 28.382.713 14.902.540 11.053.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
85.412 -144.541 95.306 -51.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 106.765 -180.676 119.132 -64.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.353 36.135 -23.826 12.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -21.353 36.135 -23.826 12.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
85.412 -144.541 95.306 -51.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.967.087 28.238.172 14.997.846 11.001.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -2 -1 -1 2
Ana Ortaklık Payları
32.967.089 28.238.173 14.997.847 11.001.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886932


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9200 Değişim: 0,11%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7741 Değişim: 0,10%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
927,94 Değişim: -0,05%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.