KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

26.05.2020 - 18:03
KAP ***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 30.810.361 26.171.755
Satışların Maliyeti
13 -20.895.188 -14.802.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.915.173 11.369.053
BRÜT KAR (ZARAR)
9.915.173 11.369.053
Genel Yönetim Giderleri
-1.783.471 -1.581.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.013.853 1.196.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -815.498 -1.222.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.330.057 9.761.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 783.833 207.610
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -431.335 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.682.555 9.968.867
Finansman Gelirleri
16 2.236.325 948.637
Finansman Giderleri
16 -1.949.612 -1.034.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.969.268 9.882.791
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.246.480 -2.173.315
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -434.129 -97.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.812.351 -2.075.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.722.788 7.709.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.722.788 7.709.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -1 -1
Ana Ortaklık Payları
18 7.722.789 7.709.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,15400000 0,15400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.386.087 -1.199.799
Dönem Karı (Zararı)
7.722.788 7.709.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.599.162 2.818.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 304.202 411.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.700 110.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.700 110.264
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.027 218.792
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
221.449 114.387
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-148.422 104.405
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.817.675 2.079.698
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
340.558 -1.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.708.037 -11.333.784
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.605.121 5.032.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.000 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-12.656.718 -8.308.091
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
6 -12.656.718 -8.308.091
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-623.689 -4.981.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
601.309 625.658
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.076.371 -1.953.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 466.220 994.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277.156 -1.166.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-341.065 -1.577.615
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.386.087 -806.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -393.666
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.130.672 -1.223.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 0 28.785
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -138.770 -1.252.469
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.269.442 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.683.061 -4.112.335
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.159.700 96.776
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -1.159.700 96.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 11.842.761 -4.209.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.427.646 -6.535.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.427.646 -6.535.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.494.610 19.556.583
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 44.922.256 13.020.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 44.922.256 34.494.610
Ticari Alacaklar
23.186.391 27.012.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.186.391 27.012.961
Diğer Alacaklar
80.342 120.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 40.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.342 80.342
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
172.469.181 160.118.020
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
6 172.469.181 160.118.020
Stoklar
11.036.936 10.413.247
Peşin Ödenmiş Giderler
3.352.734 3.954.043
Diğer Dönen Varlıklar
1.434.037 1.836.032
ARA TOPLAM
256.481.877 237.949.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
256.481.877 237.949.255
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
42.444 42.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.444 42.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 33.520.000 36.130.000
Maddi Duran Varlıklar
8 17.068.054 17.170.255
Kullanım Hakkı Varlıkları
267.831 323.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 48.609 56.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 4.282.059 3.602.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.228.997 57.325.069
TOPLAM VARLIKLAR
311.710.874 295.274.324
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 42.652.658 28.708.331
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.122.604 8.062.111
Ticari Borçlar
13.409.403 17.634.196
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 13.409.403 17.634.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.641.932 2.293.317
Diğer Borçlar
3.017.314 2.740.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 19.155 19.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.998.159 2.721.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
11.165.120 11.470.677
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 11.165.120 11.470.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
469.758 421.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 161.738 113.342
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 308.020 308.020
ARA TOPLAM
81.478.789 71.330.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.478.789 71.330.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 5.871.121 8.033.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.100.145 1.052.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.100.145 1.052.232
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 30.849.630 29.031.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.820.896 38.117.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.299.685 109.447.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.411.210 50.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -1.159.700 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 1.310.410 1.310.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.148 -210.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.148 -210.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -189.148 -210.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.706.062 5.236.867
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 131.020.797 84.182.247
Net Dönem Karı veya Zararı
18 7.722.789 45.307.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -21 -20
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.411.189 185.826.805
TOPLAM KAYNAKLAR
311.710.874 295.274.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -2.870.458 457.651 92.666 92.666 92.666 5.416.820 32.601.265 51.434.516 84.035.781 137.132.460 -18 137.132.442
Transferler
-96.776 51.531.292 -51.434.516 96.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.057 16.057 16.057 7.709.477 7.709.477 7.725.534 -1 7.725.533
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 7.709.477 7.709.477 7.709.477 -1 7.709.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.057 16.057 16.057 21.296 21.296 21.296 0 0 21.296 21.296
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.159.700 -1.159.700 -1.159.700
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000.000 -1.159.700 1.310.410 -189.148 -189.148 -189.148 3.706.062 131.020.797 7.722.789 138.743.586 192.411.210 -21 192.411.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.722.788 7.709.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-303.110 16.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -378.887 20.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.777 -4.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 75.777 -4.014
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-303.110 16.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.419.678 7.725.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -1 -1
Ana Ortaklık Payları
7.419.679 7.725.534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846783


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0945 Değişim: 0,12%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1309
Açılış: 16,0758
17,2723 Değişim: -0,14%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3306
Açılış: 17,2966
965,42 Değişim: -0,09%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 967,93
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.