KAP ***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 23:24
KAP ***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.500.000 23.279.957 -66.724 394.863 -997.440 2.024.069 2.024.069 0 2.024.069
Transferler
75.051 1.949.018 -2.024.069
Dönem Karı (Zararı)
-57.090 2.051.824 1.994.734 0 1.994.734
Dönem Sonu Bakiyeler
10.500.000 23.279.957 -123.814 469.914 951.578 2.051.824 37.129.459 0 37.129.459
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.465.000 69.002.027 23.279.957 313.668 394.863 -938.371 2.537.350 114.427.158 0 114.427.158
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
235.411 2.301.939 -2.537.350 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-92.648 711.769 619.121 0 619.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.465.000 69.002.027 23.279.957 -406.316 630.274 1.363.568 711.769 115.046.279 0 115.046.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.759.450 588.417
Dönem Karı (Zararı)
711.769 2.051.824
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
711.769 2.051.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
233.833 -365.020
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 570.267 569.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25 -716.578 401.624
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-716.578 401.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21 191.904 118.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.904 118.951
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 -171.897 -2.021.131
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.425.611 -7.045.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.253.714 5.024.271
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 350.989 599.116
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
16 9.148 -33.174
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 9.148 -33.174
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.178.673 -973.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 48.586.555 -24.304.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.586.555 -24.304.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.387.140 -640.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.387.140 -640.034
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 28.883.333 -83.964.555
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.248.210 -21.430
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.600.267 120.375.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -120.600.267 120.375.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 280.553 30.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.713 -3.553.035
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -353.713 -3.553.035
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 1.035.210 1.926.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.850.726 -10.822.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.850.726 -10.822.416
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.233.071 713.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -103.158 0
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
27 -1.423.221 -125.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.361.826 -12.751.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.036 230.013
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 26.036 230.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.434 -270.139
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -73.434 -270.139
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -12.711.865
Alınan Faiz
1.409.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.333.766 -3.284.965
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 93.900.000 16.764.845
Kredilerden Nakit Girişleri
93.900.000 16.764.845
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -84.906.626 -18.529.744
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-84.906.626 -18.529.744
Ödenen Faiz
-1.659.608 -1.520.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.063.858 -15.448.539
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.063.858 -15.448.539
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 39.589.829 20.784.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 11.525.971 5.335.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 11.525.971 39.589.829
Ticari Alacaklar
82.396.187 127.213.597
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 310.179 944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 82.086.008 127.212.653
Diğer Alacaklar
742 5.387.882
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.355.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 742 32.542
Stoklar
10 14.438.381 43.321.714
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.616.903 374.227
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.616.903 374.227
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
72.374 103.406
Diğer Dönen Varlıklar
415.701 2.264.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 415.701 2.264.376
ARA TOPLAM
110.466.259 218.255.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
110.466.259 218.255.031
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 17.796.611 17.796.611
Maddi Duran Varlıklar
16 33.294.916 33.789.313
Arazi ve Arsalar

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

Binalar

Tesis, Makine ve Cihazlar

Taşıtlar

Mobilya ve Demirbaşlar

Kullanım Hakkı Varlıkları
14 555.792 743.112
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 25.408 26.147
Bilgisayar Yazılımları
25.408 26.147
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.534
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.678.261 52.355.183
TOPLAM VARLIKLAR
162.144.520 270.610.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 28.222.250 17.559.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.222.250 17.559.699
Banka Kredileri
28.200.444 17.179.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.806 380.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Ticari Borçlar
8 9.228.931 127.198.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.228.931 127.198.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 594.247 313.694
Diğer Borçlar
348.215 701.928
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 282.244 8.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 65.971 693.075
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.627.253 592.043
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 22.435 33.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 1.604.818 558.277
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 518.016 1.423.221
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 151.787 134.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
151.787 134.244
ARA TOPLAM
40.690.699 147.923.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.690.699 147.923.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.190.196 4.038.793
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.190.196 4.038.793
Banka Kredileri
1.777.003 3.805.028
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
413.193 233.765
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.398.138 1.208.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.398.138 1.208.155
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 2.819.208 3.012.367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.407.542 8.259.315
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.098.241 156.183.056
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
115.046.279 114.427.158
Ödenmiş Sermaye
22 20.465.000 20.465.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
69.002.027 69.002.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 22.873.641 22.966.289
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.873.641 22.966.289
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.279.957 23.279.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-406.316 -313.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 630.274 394.863
Yasal Yedekler
630.274 394.863
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.363.568 -938.371
Net Dönem Karı veya Zararı
711.769 2.537.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.046.279 114.427.158
TOPLAM KAYNAKLAR
162.144.520 270.610.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
34.944.752 39.937.267
Satışların Maliyeti
-32.252.019 -37.791.828
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.692.733 2.145.439
BRÜT KAR (ZARAR)
2.692.733 2.145.439
Genel Yönetim Giderleri
-1.102.167 -415.482
Pazarlama Giderleri
-1.119.455 -511.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
355.254 114.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-291.953 -278.092
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
534.412 1.055.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 33.174
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.148 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
557.682 -401.624
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.082.946 686.642
Finansman Gelirleri
6.425.611 7.045.402
Finansman Giderleri
-6.445.799 -5.081.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.062.758 2.650.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-350.989 -599.116
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-518.016 -292.528
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
167.027 -306.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
711.769 2.051.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
711.769 2.051.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
711.769 2.051.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.648 -57.090
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-92.648 -57.090
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.648 -57.090
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
619.121 1.994.734
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
619.121 1.994.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027023


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7426 Değişim: -0,08%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8327
Açılış: 32,7682
35,0558 Değişim: -0,10%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,1309
Açılış: 35,0901
2.439,18 Değişim: -0,77%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.