" />

KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 23:54
KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 159.687 1.397.610 0 1.397.610
Transferler
8.191 151.496 -159.687
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
760.968 760.968 0 760.968
Dönem Karı (Zararı)
36 760.968 760.968 760.968
Sermaye Arttırımı
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.200.000 10.086 187.524 760.968 1.338.614 0 1.338.614
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.440.000 10.086 1.524 1.201.949 2.653.559 0 2.653.559
Transferler
60.248 1.141.701 -1.201.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.338.614 1.338.614 0 1.338.614
Dönem Karı (Zararı)
36 1.338.614 1.338.614 1.338.614
Dönem Sonu Bakiyeler
1.440.000 70.334 1.143.225 1.338.614 3.992.173 0 3.992.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.576 71.070
Dönem Karı (Zararı)
36 1.338.614 760.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.338.614 760.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
450.484 217.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 525 332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.138 2.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 4.138 2.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 445.821 214.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.553.519 -746.448
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-74 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.473.251 -695.603
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.473.251 -695.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -57.662 -59.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.793 5.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.793 5.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 813 325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.924 2.863
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 1.259 1.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.665 1.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.476 68
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 -23.476 68
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
235.579 232.214
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-287.155 -161.144
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.576 71.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.576 71.070
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 52.519 4.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 943 76.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 943 52.519
Finansal Yatırımlar
7 164.424 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
164.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
74 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
10 3.953.472 2.480.221
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.953.472 2.480.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 58.326 664
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 140.721
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
4.177.239 2.674.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.177.239 2.674.125
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
16 1.534 2.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 277
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 2.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.534 4.297
TOPLAM VARLIKLAR
4.178.773 2.678.422
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
96 2.889
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 96 2.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 3.088 2.275
Diğer Borçlar
16.447 13.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 1.259 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 15.188 13.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 156.592 0
ARA TOPLAM
176.223 18.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.223 18.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 10.314 6.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
63 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.377 6.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
186.600 24.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.992.173 2.653.559
Ödenmiş Sermaye
27 1.440.000 1.440.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 70.334 10.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 1.143.225 1.524
Net Dönem Karı veya Zararı
36 1.338.614 1.201.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.992.173 2.653.559
TOPLAM KAYNAKLAR
4.178.773 2.678.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 71 0 71 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71 0 71 0
BRÜT KAR (ZARAR)
71 0 71 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -241.230 -153.805 -112.094 -76.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.052.485 3.723.866 1.831.774 1.186.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.041.157 -2.596.260 -1.242.029 -732.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.770.169 973.801 477.722 377.953
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14.298 2.243 13.401 2.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.784.467 976.044 491.123 380.179
Finansman Giderleri
33 -32 -338 -2 -17
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.784.435 975.706 491.121 380.162
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -445.821 -214.738 -187.203 -83.636
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -443.747 -215.215 -184.535 -83.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.074 477 -2.668 144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.338.614 760.968 303.918 296.526
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.338.614 760.968 303.918 296.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.338.614 760.968 303.918 296.526
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.338.614 760.968 303.918 296.526
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.338.614 760.968 303.918 296.526http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958504


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.