KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 14:23
KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 998.669 998.669
Transferler
-1.331 1.331 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 37.847 37.847 37.847
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -1.331 37.847 1.036.516 1.036.516
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Transferler
1.895 37.359 -39.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -89.498 -89.498 -89.498
Sermaye Arttırımı
200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.200.000 1.895 36.028 -89.498 1.148.425 1.148.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-849.932 -383.669
Dönem Karı (Zararı)
36 -89.498 37.847
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-89.498 37.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.568 20.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 498 145
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.748 1.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.748 1.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.318 18.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-756.866 -441.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-756.683 -455.189
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 -241
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -756.683 -454.948
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-941 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.077 4.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.077 4.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 7.403 23.865
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 73 -673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 1.648
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 73 -2.321
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.795 -13.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 -12.795 -13.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-849.932 -383.669
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -6.484
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -6.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 200.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-649.932 -390.153
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-649.932 -390.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 652.294 1.000.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.362 610.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.362 652.294
Diğer Alacaklar
1.143.911 387.228
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.143.851 387.168
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.241 300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 20.715 7.679
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 241
ARA TOPLAM
1.168.229 1.047.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.168.229 1.047.742
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.106 1.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.096 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.202 1.604
TOPLAM VARLIKLAR
1.170.431 1.049.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.711 1.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.711 1.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 8.922 1.519
Diğer Borçlar
4.598 4.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.598 4.525
ARA TOPLAM
21.231 7.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.231 7.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
775 3.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 775 3.523
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
775 3.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.006 11.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.148.425 1.037.923
Ödenmiş Sermaye
27 1.200.000 1.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.895 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 36.028 -1.331
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -89.498 39.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.148.425 1.037.923
TOPLAM KAYNAKLAR
1.170.431 1.049.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -221.678 -150.215 -50.186 -100.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.512.073 335.795 1.267.819 249.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.405.347 -189.279 -1.312.298 -147.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-114.952 -3.699 -94.665 2.070
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 24.718 52.517 0 18.295
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.234 48.818 -94.665 20.365
Finansman Giderleri
33 -582 -296 -255 -165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-90.816 48.522 -94.920 20.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.318 -10.675 1.277 -4.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -10.675 1.246 -3.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.318 0 31 -635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.498 37.847 -93.643 15.825
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -89.498 37.847 -93.643 15.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36 -89.498 37.847 -93.643 15.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 42 0 6
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 0 53 0 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 0 -11 0 -2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 0 -11 0 -2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 42 0 6
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.498 37.889 -93.643 15.831
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-89.498 37.889 -93.643 15.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794771


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.