KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 20:50
KAP ***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ORA*** ORAGON GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 998.669 998.669
Transferler
-1.331 1.331 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 463 463 463
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -1.331 -463 998.206 998.206
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -1.331 39.254 1.037.923 1.037.923
Transferler
39.254 -39.254 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 26.859 26.859 26.859
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 37.923 26.859 1.064.782 1.064.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-650.838 -408.507
Dönem Karı (Zararı)
36 26.859 -463
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.859 -463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.058 -191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 166 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.467 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.467 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 7.359 -191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-673.051 -407.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-674.539 -414.548
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -674.539 -414.548
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
300 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.634 3.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.634 3.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 1.800 7.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.116 -1.104
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.116 -1.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.138 -3.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35 2.138 -3.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-642.134 -408.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.704 -367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-650.838 -408.507
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-650.838 -408.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 652.294 1.000.559
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.456 592.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.456 652.294
Diğer Alacaklar
1.061.767 387.228
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 60 60
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.061.707 387.168
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 300
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 5.541 7.679
Diğer Dönen Varlıklar
26 241 241
ARA TOPLAM
1.069.005 1.047.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.069.005 1.047.742
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.438 1.604
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.123 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.561 1.604
TOPLAM VARLIKLAR
1.071.566 1.049.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 1.634
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 1.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 3.319 1.519
Diğer Borçlar
3.409 4.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.409 4.525
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
ARA TOPLAM
6.728 7.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.728 7.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
56 3.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 56 3.523
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 222
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56 3.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.784 11.423
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.064.782 1.037.923
Ödenmiş Sermaye
27 1.000.000 1.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 37.923 -1.331
Net Dönem Karı veya Zararı
36 26.859 39.254
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.064.782 1.037.923
TOPLAM KAYNAKLAR
1.071.566 1.049.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29 -126.614 -19.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 528.691 16.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -391.290 -10.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.787 -14.035
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 23.652 13.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.439 -534
Finansman Giderleri
33 -221 -120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.218 -654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.359 191
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -8.704 -334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.345 525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.859 -463
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 26.859 -463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36 26.859 -463
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.859 -463
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.