KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.03.2018 - 17:43
KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
09/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2017-31.12.2017
Tarih
26/02/2018
Saati
11:00
Adresi
Maslak Mah. Sümer Sok. N3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması, 3. 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin görüş, kabul ve onaya sunulması, 6. 2017 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 7. Geçmiş yılları karının dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. Şirketin 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için "146 002 24005 Vergi Kimlik Numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"'nin, Şirketin 2018 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması, 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 11. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri göre yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 13. Dilekler, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/02/2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/02/2018 tarihinde, saat 11:00 de Şirket Merkez adresi olan Maslak Mah. Sümer Sokak No.3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/02/2018 tarih ve 32307506 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,-Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.000.000,- adet paydan 19.693.276,- TL sermayesine tekabül eden, 19.693.276,- adet payın temsilen ve 244.224,- TL sermayesine tekabül eden, 244.224.- adet payın asaleten ve 62.500,- TL sermayesine tekabül eden, 62.500.- adet payın vekaleten olmak üzere şirket sermayesinin tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir 1. Toplantı Başkanlığı'na Hasan Başer ve Katipliğe Murat Başer'in seçilmelerine. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. 3. 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu. 4. 2017 yılı bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 6. 2017 yılı Dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmından kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, dağıtımın 31/12/2018 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Geçmiş yıl karlarının kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmından kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, dağıtımın 31/12/2018 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2018 yılı finansal tabloların denetimi için Şirketin bağımsız denetçisi olarak Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48 B Blok Kat:9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi1460022405 Vergi Kimlik Numaralı şirket, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 9. 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer'e aylık XX,XXX-Türk Lirası, üyelerden Murat Başer'e aylık XX,XXX,- Türk Lirası, Yönetim Kurulu üyelerinden Emine Bingül'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından, ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi. 10. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak üzere Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. 2017 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi. 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi. 13. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı başkanlığı tarafından saat 12:00 toplantı sonlandırılmıştır. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
27/02/2018
Açıklamalar

Şirketimizin 26 Şubat 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Şubat 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666696


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5042 Değişim: 0,29%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5145
Açılış: 32,411
34,5217 Değişim: 0,08%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.498,59 Değişim: 0,62%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.506,73
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.