KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:11
KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 3.318 3.252 381 2.213
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-39 -40 -39 -40
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39 -40 -39 -40
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32 -50 -32 -50
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7 10 -7 10
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7 10 -7 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.279 3.212 342 2.173


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 20.000 -506 6.111 5.902 209 5.532 637 4.895 31.137
Yeni Bakiye
12 20.000 -506 6.111 5.902 209 5.532 637 4.895 31.137
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40 -40
Dönem Net Karı (Zararı)
20 3.252 3.252 3.252
Kar Dağıtımı
434 434 -3.141 1.754 -4.895 -2.707
Dağıtılan Temettü
-2.707 -2.707 -2.707
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
434 434 -434 -434
Diğer
4.895 -4.895
Dönem Sonu Bakiyeler
20 20.000 -546 6.545 6.336 209 5.643 2.391 3.252 31.642
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 20.000 -970 6.567 6.358 209 7.067 1.166 5.900 32.663
Yeni Bakiye
12 13 20.000 -970 6.567 6.358 209 7.067 1.166 5.900 32.663
Dönem Net Karı (Zararı)
20 3.318 3.318 3.318
Kar Dağıtımı
-25 318 318 -1.521 4.379 -5.900 -1.228
Dağıtılan Temettü
-1.203 -1.203 -1.203
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-25 318 318 -318 5.582 -5.900 -25
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000 -995 6.885 6.676 209 8.863 5.545 3.318 34.753


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
648 8.626
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
18.845 19.194
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
18 -12.405
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.136 7.252
Elde Edilen Diğer Kazançlar
954 747
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-675 590
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.568 -4.263
Ödenen Vergiler
19 -1.046
Diğer
-3.593 -14.894
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
2.692 -5.296
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
91.970 -87.361
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-154 -1.081
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-39.970 28.632
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-68
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-48.297 52.930
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-789 1.584
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.340 3.330
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-304 -479
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
406 140
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
38
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
140 -339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
-2.375
Temettü Ödemeleri
-1.203 -2.700
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-179
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.578 -2.879
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-98 112
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
211 68
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
113 180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16 25.116 23.376 10.968 13.009
FAKTORİNG GELİRLERİ
25.116 23.376 10.968 13.009
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
21.980 19.750 9.613 11.055
İskontolu
21.813 19.750 9.613 11.055
Diğer
167
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.136 3.626 1.355 1.954
İskontolu
2.902 3.508 1.259 1.887
Diğer
234 118 96 67
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -12.405 -12.402 -5.396 -7.383
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.943 -8.749 -3.573 -5.229
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.422 -3.629 -155 -2.142
Finansal Kiralama Giderleri
-61 -24 -43 -12
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.757 -1.537
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-222 -88
BRÜT KAR (ZARAR)
12.711 10.974 5.572 5.626
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -7.073 -6.198 -3.660 -3.299
Personel Giderleri
-4.568 -4.263 -2.408 -2.318
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-122 -137 -81 -77
Genel İşletme Giderleri
-2.383 -1.798 -1.171 -904
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.638 4.776 1.912 2.327
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.076 768 598 525
Bankalardan Alınan Faizler
382 2 374 1
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
22 11 17 2
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
22 11 17 2
Kambiyo İşlemleri Karı
16 1
Diğer
672 739 207 521
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
4 -2.187 -1.599 -1.946 -833
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-98 -31 -49 -5
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-78 -40
Kambiyo İşlemleri Zararı
-20 -31 -9 -5
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.429 3.914 515 2.014
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.429 3.914 515 2.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
19 -1.111 -662 -134 199
Cari Vergi Karşılığı
-1.046 -900 -122 -270
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-104 -27
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39 238 15 469
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.318 3.252 381 2.213
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.318 3.252 381 2.213
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
3.318 3.252 381 2.213
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2 2 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 38 38
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
3 38 38
BANKALAR
111 111 210 210
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
4 119.619 119.619 209.002 209.002
İskontolu Faktoring Alacakları
119.619 119.619 209.002 209.002
Yurt İçi
124.243 124.243 217.427 217.427
Kazanılmamış Gelirler (-)
-4.624 -4.624 -8.425 -8.425
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
7 746 746 1.079 1.079
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
4 1.159 1.159 611 611
Takipteki Faktoring Alacakları
10.718 10.718 8.396 8.396
Özel Karşılıklar (-)
-9.559 -9.559 -7.785 -7.785
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.844 1.844 2.125 2.125
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15 15 23 23
Diğer
15 15 23 23
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
269 269 161 161
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
986 986 12 12
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 421 421 479 479
DİĞER AKTİFLER
13 13 18 18
ARA TOPLAM
125.185 125.185 213.759 213.759
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
341 341 60 60
Satış Amaçlı
341 341 60 60
AKTİF TOPLAMI
125.526 125.526 213.819 213.819
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 41 41 1 1
ALINAN KREDİLER
8 57.972 57.972 106.126 106.126
FAKTORİNG BORÇLARI
9-22 300 300 40.270 40.270
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
10 139 89 228 179 117 296
Finansal Kiralama Borçları
155 90 245 207 120 327
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-16 -1 -17 -28 -3 -31
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
29.251 29.251 31.626 31.626
Bonolar
29.251 29.251 31.626 31.626
DİĞER BORÇLAR
54 54 56 56
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
470 470 1.135 1.135
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
567 567 773 773
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
11 844 844 773 773
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
844 844 773 773
ERTELENMİŞ GELİRLER
0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
19 1.046 1.046 100 100
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
90.684 89 90.773 181.039 117 181.156
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
34.753 34.753 32.663 32.663
Ödenmiş Sermaye
12 20.000 20.000 20.000 20.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-995 -995 -970 -970
Kar Yedekleri
13 6.885 6.885 6.567 6.567
Yasal Yedekler
6.676 6.676 6.358 6.358
Diğer Kar Yedekleri
209 209 209 209
Kar veya Zarar
8.863 8.863 7.066 7.066
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.545 5.545 1.166 1.166
Net Dönem Karı veya Zararı
3.318 3.318 5.900 5.900
PASİF TOPLAMI
125.437 89 125.526 213.702 117 213.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
11.651 11.651 17.859 17.859
ALINAN TEMİNATLAR
15 9.881.293 9.881.293 9.306.210 9.306.210
VERİLEN TEMİNATLAR
15 0
TAAHHÜTLER
46 46 50 50
Cayılamaz Taahhütler
46 46 50 50
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
544 578 1.122 331 328 659
Alım Satım Amaçlı İşlemler
544 578 1.122 331 328 659
Vadeli Alım Satım İşlemleri
544 578 1.122 331 328 659
EMANET KIYMETLER
15 135.231 2.651 137.882 225.827 2.380 228.207
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.028.765 3.229 10.031.994 9.550.277 2.708 9.552.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701931


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.