KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:59
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 658.732 12.680.629 20.792.026 40.881.387 40.881.387
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
691.268 20.100.758 -20.792.026 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
30.542.904 30.542.904 30.542.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
3.250.000 -3.250.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 1.350.000 29.531.387 30.542.904 71.424.291 71.424.291
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 1.350.000 29.531.387 51.123.642 92.005.029 92.005.029
Transferler
650.000 50.473.642 -51.123.642
Dönem Karı (Zararı)
159.259.859 159.259.859 159.259.859
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 50.000.000 2.000.000 40.005.029 159.259.859 251.264.888 251.264.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
409.719 2.278.077
Dönem Karı (Zararı)
159.259.859 30.542.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.999.449 1.334.189
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.209.377 806.415
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.462.733 883.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.462.733 883.680
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -39.937 -36.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -39.937 -36.474
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.931.132 -9.941.544
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-55.931.132 -9.941.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 60.298.408 9.622.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.487.311 -22.754.089
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-98.992.885 -18.367.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.421.190 -3.082.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.562.343 -2.947.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-858.847 -134.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-543.110 -204.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
933.157 -930.544
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-849.409 -854.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.782.566 -75.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.072.020 2.115.677
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
19.072.020 2.115.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.535.303 -2.285.324
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.771.997 9.123.004
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -35.362.278 -6.844.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.774 -2.043.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-170.774 -2.043.884
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -170.774 -2.036.886
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.937 36.474
Alınan Faiz
15 39.937 36.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.882 270.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.882 270.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 102.288 49.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 381.170 320.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 381.228 102.304
Finansal Yatırımlar
4 245.553.532 90.629.576
Ticari Alacaklar
5 41.694.708 14.273.517
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,17 40.526.751 13.964.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.167.957 309.109
Peşin Ödenmiş Giderler
6 711.840 168.728
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 711.840 168.728
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
288.341.308 105.174.125
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
288.341.308 105.174.125
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.722 2.722
Maddi Duran Varlıklar
9 2.453.898 3.462.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 47.969 78.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.504.589 3.543.192
TOPLAM VARLIKLAR
290.845.897 108.717.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 2.805.588 1.872.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 649.809 1.499.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.155.779 373.213
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 636.379 360.065
Diğer Borçlar
11 1.359.830 666.701
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.359.830 666.701
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 27.635.195 4.099.875
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.278.238 7.710.980
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 2.278.238 7.710.980
ARA TOPLAM
34.715.230 14.710.053
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.715.230 14.710.053
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.322.760 1.860.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 3.322.760 1.860.027
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.543.019 142.208
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.865.779 2.002.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.581.009 16.712.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.264.888 92.005.029
Ödenmiş Sermaye
12 50.000.000 10.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 2.000.000 1.350.000
Yasal Yedekler
12 2.000.000 1.350.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
40.005.029 29.531.387
Net Dönem Karı veya Zararı
159.259.859 51.123.642
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.264.888 92.005.029
TOPLAM KAYNAKLAR
290.845.897 108.717.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 416.737.902 111.522.092 166.941.587 41.267.363
Satışların Maliyeti
13 -159.868.569 -57.562.258 -74.260.751 -19.803.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
256.869.333 53.959.834 92.680.836 21.463.433
BRÜT KAR (ZARAR)
256.869.333 53.959.834 92.680.836 21.463.433
Genel Yönetim Giderleri
14 -34.450.319 -13.907.147 -6.661.201 -5.167.933
Pazarlama Giderleri
14 -2.468.814 -608.193 -1.250.875 -272.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 0 700.170 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -431.869 -16.122 -4.728 -1.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
219.518.331 40.128.542 84.764.032 16.022.408
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.518.331 40.128.542 84.764.032 16.022.408
Finansman Gelirleri
15 39.937 36.474 14.889 15.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
219.558.268 40.165.016 84.778.921 16.037.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.298.409 -9.622.112 -27.614.164 -3.905.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -58.897.598 -9.100.779 -27.636.265 -4.022.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.400.811 -521.333 22.101 117.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.259.859 30.542.904 57.164.757 12.131.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.259.859 30.542.904 57.164.757 12.131.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
159.259.859 30.542.904 57.164.757 12.131.939
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.259.859 30.542.904 57.164.757 12.131.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
159.259.859 30.542.904 57.164.757 12.131.939http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211904


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7795 Değişim: -0,13%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,0893 Değişim: -0,15%
Düşük 35,0241 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.446,71 Değişim: -0,16%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.