KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 20:09
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
4.672.574 4.672.574 4.672.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 658.732 12.680.629 4.672.574 24.761.935 24.761.935
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 658.732 12.680.629 20.792.026 40.881.387 40.881.387
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
691.268 20.100.758 -20.792.026 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
9.342.416 9.342.416 9.342.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 1.350.000 32.781.387 9.342.416 50.223.803 50.223.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
967.433 -383.563
Dönem Karı (Zararı)
9.342.416 4.672.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.768.252 -140.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,14 203.004 32.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.892.519 -1.251.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.575 -11.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.291 -77.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -6.291 -77.752
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.812.979 1.167.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.839.398 -4.054.567
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
432.647 -1.574.980
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.011.917 -2.249.701
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -854.805 -481.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.112 -1.767.773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -191.880 -139.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.108.265 -149.899
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.108.265 -149.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.099.848 371.238
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.099.848 371.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.059.831 -311.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.734.766 477.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.767.333 -860.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-911.150 -8.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-911.150 -8.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-181.998 -8.021
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-729.152
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15 6.291 77.752
Alınan Faiz
15 6.291 77.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.574 -313.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.574 -313.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.392 363.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 111.966 49.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 111.981 49.393
Finansal Yatırımlar
4 47.593.587 40.133.729
Ticari Alacaklar
5 5.169.611 4.157.694
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 4.867.532 4.012.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 302.079 144.967
Peşin Ödenmiş Giderler
6 279.513 87.632
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
279.513 87.632
Diğer Dönen Varlıklar
3.141
ARA TOPLAM
53.154.692 44.431.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.154.692 44.431.589
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 2.309.740 1.598.828
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 108.894 111.661
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 71.117 53.791
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.489.751 1.764.280
TOPLAM VARLIKLAR
55.644.443 46.195.869
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 398.980 1.507.245
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 180.342 1.189.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 218.638 317.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 147.628 145.622
Diğer Borçlar
11 285.979 224.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 285.979 224.463
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.829.362 1.766.389
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 979.250 1.005.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 979.250 1.005.896
ARA TOPLAM
4.641.199 4.649.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.641.199 4.649.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 779.441 664.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 779.441 664.867
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
779.441 664.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.420.640 5.314.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.223.803 40.881.387
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.350.000 658.732
Yasal Yedekler
12 1.350.000 658.732
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.781.387 12.680.629
Net Dönem Karı veya Zararı
9.342.416 20.792.026
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.223.803 40.881.387
TOPLAM KAYNAKLAR
55.644.443 46.195.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 28.315.108 13.638.964
Satışların Maliyeti
13 -12.954.238 -6.333.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.360.870 7.305.212
BRÜT KAR (ZARAR)
15.360.870 7.305.212
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.092.411 -1.498.445
Pazarlama Giderleri
14 -111.790 -47.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 7.422 3.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -14.987 -209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.149.104 5.762.745
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.149.104 5.762.745
Finansman Gelirleri
15 6.291 77.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.155.395 5.840.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.812.979 -1.167.923
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.830.306 -1.171.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 17.327 3.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.342.416 4.672.574
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.342.416 4.672.574
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.342.416 4.672.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.342.416 4.672.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.342.416 4.672.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026946


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9455 Değişim: 0,15%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3134 Değişim: -0,15%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.457,34 Değişim: -0,49%
Düşük 2.452,56 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.