" />

KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 19:29
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
6.451.698 6.451.698 6.451.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 185.277 3.576.612 6.451.698 16.963.587 16.963.587
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
473.455 9.104.017 -9.577.472 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
15.234.302 15.234.302 15.234.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 658.732 12.680.629 15.234.302 35.323.663 35.323.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-522.030 -228.598
Dönem Karı (Zararı)
15.234.302 6.451.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.522.150 1.350.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 99.313 5.417
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.651.610 -228.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
231.714 129.684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -246.041 -384.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-246.041 -384.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.088.774 1.828.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.180.043 -6.521.600
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-11.762.956 -5.822.801
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-846.579 -409.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-847.863 -375.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.284 -34.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-208.137 -64.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.897 -58.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.897 -58.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
797.661 178.950
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
797.661 178.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.063.135 -344.742
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.576.409 1.280.319
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.098.439 -1.508.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -17.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15 246.041 384.318
Alınan Faiz
15 246.041 384.318
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-293.101 155.720
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-293.101 155.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 363.040 34.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 69.939 189.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 69.946 363.040
Finansal Yatırımlar
4 34.748.982 19.334.416
Ticari Alacaklar
5 2.843.393 1.996.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 2.742.736 1.894.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.657 101.941
Peşin Ödenmiş Giderler
6 231.356 23.219
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
231.356 23.219
Diğer Dönen Varlıklar
3.380 2.363
ARA TOPLAM
37.897.057 21.719.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.897.057 21.719.852
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 288.924 371.125
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 117.852 46.076
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
406.776 417.201
TOPLAM VARLIKLAR
38.303.833 22.137.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 182.369 279.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 72.691 70.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 109.678 208.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 123.857 87.088
Diğer Borçlar
11 139.007 101.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
139.007 101.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.922.517 860.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.999 381.318
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
42.999 381.318
ARA TOPLAM
2.410.749 1.709.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.410.749 1.709.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
569.421 337.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 569.421 337.707
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
569.421 337.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.980.170 2.047.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.323.663 20.089.361
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
658.732 185.277
Yasal Yedekler
12 658.732 185.277
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.680.629 3.576.612
Net Dönem Karı veya Zararı
15.234.302 9.577.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.323.663 20.089.361
TOPLAM KAYNAKLAR
38.303.833 22.137.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 40.689.400 41.943.427 15.389.315 15.354.538
Satışların Maliyeti
13 -14.760.645 -30.862.165 -5.776.893 -10.864.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.928.755 11.081.262 9.612.422 4.490.262
BRÜT KAR (ZARAR)
25.928.755 11.081.262 9.612.422 4.490.262
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.650.597 -3.054.738 -2.015.523 -1.095.384
Pazarlama Giderleri
14 -225.466 -132.912 -89.650 -50.149
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 24.894 2.180 16.367 2.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -551 -158 -342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.077.035 7.895.634 7.523.274 3.346.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.077.035 7.895.634 7.523.274 3.346.909
Finansman Gelirleri
15 246.041 384.318 4.873 84.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.323.076 8.279.952 7.528.147 3.431.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.088.774 -1.828.254 -1.880.821 -768.859
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.160.550 -1.853.233 -1.923.044 -765.615
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 71.776 24.979 42.223 -3.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.234.302 6.451.698 5.647.326 2.662.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973774


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.074 Değişim: -0,59% Hacim : 42.910 Mio.TL Son veri saati : 13:23
Düşük 11.057 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0955 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2510 Değişim: 0,56%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2622
Açılış: 36,05
2.632,84 Değişim: 0,42%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.