KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2021 - 03:56
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -990.796 1.033.915 6.793.119 6.793.119
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
254 1.033.661 -1.033.915 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
3.718.770 3.718.770 3.718.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 254 42.865 3.718.770 10.511.889 10.511.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
185.023 3.533.747 -3.718.770 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
9.577.472 9.577.472 9.577.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 6.750.000 185.277 3.576.612 9.577.472 20.089.361 20.089.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.628 -1.813.134
Dönem Karı (Zararı)
9.577.472 3.718.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.879.135 -352.835
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.116 6.107
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-544.194 -281.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 119.670 72.928
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -424.108 -1.198.812
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.719.651 1.048.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4 -8.908.456 -4.531.537
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.348.160 -3.939.993
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -880.906 -838.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -842.091 -850.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -38.815 11.552
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -10.526 8.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.064 156.644
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
684.130 500.250
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
684.130 500.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-433.058 -418.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.548.151 -1.165.602
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.274.523 -647.532
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-368.836 -8.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.274 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.274 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -372.110 -8.815
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -372.110 -8.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15 424.108 1.198.812
Alınan Faiz
15 424.108 1.198.812
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.900 -623.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
328.900 -623.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.140 657.277
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 363.040 34.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 363.040 34.145
Finansal Yatırımlar
4 19.334.416 10.442.062
Ticari Alacaklar
5 1.996.814 1.115.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-17 1.894.873 1.052.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 101.941 63.126
Peşin Ödenmiş Giderler
6 23.219 12.693
Diğer Dönen Varlıklar
2.363 1.651
ARA TOPLAM
21.719.852 11.606.459
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.719.852 11.606.459
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 371.125 18.620
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 46.076 50.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
417.201 69.198
TOPLAM VARLIKLAR
22.137.053 11.675.657
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 279.266 199.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 70.451 2.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 208.815 196.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 87.088 55.071
Diğer Borçlar
11 101.907 60.523
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 860.406 419.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
381.318 211.154
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
381.318 211.154
ARA TOPLAM
1.709.985 945.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.709.985 945.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
337.707 218.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 337.707 218.037
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
337.707 218.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.047.692 1.163.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.089.361 10.511.889
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
185.277 254
Yasal Yedekler
12 185.277 254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.576.612 42.865
Net Dönem Karı veya Zararı
9.577.472 3.718.770
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.089.361 10.511.889
TOPLAM KAYNAKLAR
22.137.053 11.675.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 54.833.661 17.415.898
Satışların Maliyeti
13 -38.108.829 -10.333.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.724.832 7.082.850
BRÜT KAR (ZARAR)
16.724.832 7.082.850
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.675.795 -3.412.489
Pazarlama Giderleri
14 -180.163 -124.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.630 23.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.873.015 3.568.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.873.015 3.568.560
Finansman Gelirleri
15 424.108 1.198.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.297.123 4.767.372
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.719.651 -1.048.602
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.715.149 -1.065.791
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -4.502 17.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.577.472 3.718.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.577.472 3.718.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.577.472 3.718.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.577.472 3.718.770
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.577.472 3.718.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906586


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.