KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:34
KAP ***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OPO*** OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.250.000 -1.155.133 40.754 3.135.621 3.135.621
Transferler
40.754 -40.754 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-25.238 -25.238 -25.238
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 -1.114.379 -25.238 3.110.383 3.110.383
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.750.000 -1.114.379 123.583 5.759.204 5.759.204
Transferler
12 123.583 -123.583 0 0
Dönem Karı (Zararı)
853.394 853.394 853.394
Dönem Sonu Bakiyeler
6.750.000 -990.796 853.394 6.612.598 6.612.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-918.848 -1.217.177
Dönem Karı (Zararı)
853.394 -25.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-570.880 -146.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.723 6.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 52.511 31.326
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -612.392 -179.230
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -12.722 -5.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.195.412 -1.038.819
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -1.118.729 -1.502.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -61.022 651.671
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 -53.626 -36.546
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 25.048 15.674
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.342 -189.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-425 22.519
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-912.898 -1.210.592
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -5.950 -6.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
612.056 179.230
Alınan Faiz
612.056 179.230
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-306.792 -1.037.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-306.792 -1.037.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 618.842 1.359.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 312.050 321.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 312.386 618.842
Finansal Yatırımlar
4 6.257.310 5.138.581
Ticari Alacaklar
5 192.606 131.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 122.490 107.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.116 24.177
Peşin Ödenmiş Giderler
6 57.418 3.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 14.113 8.162
Diğer Dönen Varlıklar
1.111 687
ARA TOPLAM
6.834.944 5.901.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.834.944 5.901.648
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 5.428 7.152
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 38.898 26.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.326 33.327
TOPLAM VARLIKLAR
6.879.270 5.934.975
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 26.646 1.599
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 1.245 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.401 1.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 44.212 33.698
Diğer Borçlar
11 13.191 16.940
Kısa Vadeli Karşılıklar
32.787 26.210
ARA TOPLAM
116.836 78.447
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.836 78.447
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 149.836 97.324
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.836 97.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
266.672 175.771
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.612.598 5.759.204
Ödenmiş Sermaye
12 6.750.000 6.750.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-990.796 -1.114.379
Net Dönem Karı veya Zararı
853.394 123.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.612.598 5.759.204
TOPLAM KAYNAKLAR
6.879.270 5.934.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 5.091.958 98.564.927 618.780 27.099.866
Satışların Maliyeti
13 -3.199.494 -97.651.343 0 -26.766.748
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.892.464 913.584 618.780 333.118
BRÜT KAR (ZARAR)
1.892.464 913.584 618.780 333.118
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.629.688 -1.083.865 -528.220 -400.741
Pazarlama Giderleri
14 -34.502 -46.383 -11.204 -18.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5 7.155 0 544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -544 0 -544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
228.279 -210.053 79.356 -86.418
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
228.279 -210.053 79.356 -86.418
Finansman Gelirleri
15 612.393 179.231 289.700 130.888
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
840.672 -30.822 369.056 44.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.722 5.584 5.053 4.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 12.722 5.584 5.053 4.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
853.394 -25.238 374.109 49.240
DÖNEM KARI (ZARARI)
853.394 -25.238 374.109 49.240
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
853.394 -25.238 374.109 49.240
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
853.394 -25.238 374.109 49.240
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
853.394 -25.238 374.109 49.240http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715966


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5590 Değişim: 0,04%
Düşük 32,4062 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,8841 Değişim: 0,05%
Düşük 34,7192 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.430,61 Değişim: 0,02%
Düşük 2.415,64 24.04.2024 Yüksek 2.445,33
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.