KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2024 - 22:45
KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 2.279.929 0 0 0 0 1.304.549 1.902.899 13.380.112 0 19.017.489 19.017.489
Transferler
130.587 -130.587 252.969 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
371.355 -126.017 -361.724 49.076 503.989 689.648 689.648
Dönem Karı (Zararı)
130.587 -130.587 252.969 252.969 252.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
371.355 -126.017 -361.724 49.076 503.989 436.679 436.679
Kar Payları
-1.322.393 -1.322.393 -1.322.393
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 2.279.929 371.355 -126.017 -361.724 49.076 1.808.538 2.033.486 11.927.132 252.969 18.384.744 18.384.744
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 2.279.929 371.355 -126.017 -361.724 49.076 1.808.538 2.033.486 11.927.132 252.969 18.384.744 18.384.744
Transferler
252.969 -252.969 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
819.344 17.752 -94.645 55.290 669.385 2.590.001 4.057.127 4.057.127
Dönem Karı (Zararı)
2.590.001 2.590.001 2.590.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
819.344 17.752 -94.645 55.290 669.385 1.467.126 1.467.126
Kar Payları
-1.907.894 -1.907.894 -1.907.894
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 2.279.929 1.190.699 -108.265 -456.369 104.366 2.477.923 2.033.486 10.272.207 2.590.001 20.533.977 20.533.977


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.436.118 -5.072.812
Dönem Karı (Zararı)
2.590.001 252.969
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.590.001 252.969
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-557.319 -1.447.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 2.580.787 1.148.901
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.750 15.391
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 9.750 15.391
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.275 26.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 31.701 -13.394
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 75.649 74.135
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.925 -34.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.298.578 4.209.370
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -893.285 -304.512
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 4.191.863 4.513.882
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-697.056 -762.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -364.264 -178.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 409.386 702.730
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.735 -13.003
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -55.735 -13.003
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.855.040 -6.595.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.182.465 -1.780.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
526.741 -1.901.150
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.840 -209.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
472.901 -1.691.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.343.407 -901.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-118.846 -35.189
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.053.463 1.062.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.929.990 981.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.123.473 80.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.414 158.009
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.220 53.064
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.187 18.247
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.967 34.817
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-260.258 161.718
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.948 6.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
682.100 -383.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
92.737 -231.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
589.363 -151.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.215.147 -2.975.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-60.119 -6.403
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-80.057 -83.369
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.049.408 -439.271
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-589.445 -1.568.739
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-607.733 -606.379
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-418.552 -29.665
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
135.773 72.789
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.558.307 -1.017.596
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.501.410 -894.277
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -56.897 -123.319
Alınan Temettüler
8 340.068 63.581
Alınan Faiz
893.285 304.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.698.466 13.249.527
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.631.368 305.470.639
Kredilerden Nakit Girişleri
4 108.829.845 303.205.609
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 1.801.523 2.265.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-115.703.107 -285.964.561
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -113.630.525 -285.964.561
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -2.072.582 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.535.874 -1.367.549
Ödenen Temettüler
-1.907.894 -1.322.393
Ödenen Faiz
-4.182.959 -3.566.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-870.081 7.570.336
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.783.690 -1.908.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.653.771 5.661.854
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.847.007 3.185.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.193.236 8.847.007


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.659.334 10.723.660
Ticari Alacaklar
14.474.000 14.969.287
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,26 500.079 553.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.973.921 14.415.368
Türev Araçlar
17 0 21.557
Stoklar
6 8.376.301 10.719.708
Peşin Ödenmiş Giderler
12 212.321 151.932
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.038.554 1.130.273
ARA TOPLAM
31.760.510 37.716.417
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.760.510 37.716.417
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.836.781 2.938.961
Ticari Alacaklar
102.442 143.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 102.442 143.646
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 3.719.371 3.241.765
Maddi Duran Varlıklar
9 10.855.275 9.535.995
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 4.211.678 3.803.402
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 411.260 485.691
Peşin Ödenmiş Giderler
96.790 38.333
Diğer Duran Varlıklar
8.409 9.427
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.242.006 20.197.220
TOPLAM VARLIKLAR
54.002.516 57.913.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.958.938 10.330.666
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 919.895
Banka Kredileri
0 919.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.958.938 9.410.771
Banka Kredileri
4 3.958.938 9.410.771
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.329.458 10.145.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.241.085 1.372.655
Banka Kredileri
4 1.111.924 427.436
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 40.217 40.861
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 88.944 904.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.088.373 8.772.463
Banka Kredileri
4 3.773.972 6.774.960
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 127.311 122.490
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 187.090 1.875.013
Ticari Borçlar
17.800.358 8.746.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,26 7.509.854 5.579.864
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.290.504 3.167.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 244.231 282.645
Diğer Borçlar
122.491 119.271
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
48.927 40.740
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.564 78.531
Türev Araçlar
17 18.396 300.211
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.856 19.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 8.558 103.217
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.479 114.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.498 1.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 109.981 113.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 801.401 212.038
ARA TOPLAM
28.415.166 30.374.644
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.415.166 30.374.644
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.872.551 7.447.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.365.277 2.225.198
Banka Kredileri
4 399.257 1.997.857
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 131.567 81.396
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 834.453 145.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.507.274 5.222.038
Banka Kredileri
4 1.031.281 4.179.846
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 754.125 735.041
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 721.868 307.151
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
850 2.033
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.141 192.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 146.141 192.311
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.033.831 1.512.669
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.053.373 9.154.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.468.539 39.528.893
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.533.977 18.384.744
Ödenmiş Sermaye
18 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.279.929 2.279.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
730.431 -67.310
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
626.065 -116.386
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.190.699 371.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.265 -126.017
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -456.369 -361.724
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
104.366 49.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.477.923 1.808.538
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.477.923 1.808.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.033.486 2.033.486
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.272.207 11.927.132
Net Dönem Karı veya Zararı
2.590.001 252.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.533.977 18.384.744
TOPLAM KAYNAKLAR
54.002.516 57.913.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 277.852.527 339.167.350
Satışların Maliyeti
20 -268.023.072 -332.456.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.829.455 6.711.231
BRÜT KAR (ZARAR)
9.829.455 6.711.231
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.039.442 -2.050.297
Pazarlama Giderleri
22 -4.534.203 -3.715.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.603.682 3.752.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -5.151.459 -4.259.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.033 438.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 326.780 13.088
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5.781 -85
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 364.264 178.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.393.296 629.684
Finansman Gelirleri
25 2.126.830 1.290.502
Finansman Giderleri
25 -5.289.040 -5.625.786
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
4.768.301 4.661.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.999.387 955.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -409.386 -702.730
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-979.262 -196.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
569.876 -506.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.590.001 252.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.590.001 252.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.590.001 252.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 27 17,27000000 1,69000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
797.741 -67.309
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 910.382 412.618
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.752 -126.017
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
8 55.290 49.076
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-94.645 -361.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-91.038 -41.262
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -91.038 -41.262
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
669.385 503.989
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
669.385 503.989
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.467.126 436.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.057.127 689.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.057.127 689.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254112


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,6019 Değişim: 0,27%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7912 Değişim: 0,37%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.410,68 Değişim: -0,91%
Düşük 2.401,02 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.