KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2021 - 23:47
KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -3.858 568.489 564.631 105.622 105.622 197.158 950.666 672.891 2.657.797 0 2.657.797
Transferler
23.250 409.641 -432.891 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 452.071 416.075 0 416.075
Dönem Karı (Zararı)
452.071 452.071 0 452.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.606 -58.212 -60.818 24.822 24.822 -35.996 0 -35.996
Kar Payları
-240.000 -240.000 0 -240.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -6.464 510.277 503.813 130.444 130.444 220.408 1.360.307 452.071 2.833.872 0 2.833.872
Transferler
57.335 93.377 -150.712 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 -101.685 268.671 0 268.671
Dönem Karı (Zararı)
-101.685 -101.685 0 -101.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
189.941 -1.015 15.848 108.151 312.925 57.431 57.431 370.356 0 370.356
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.359 -1.359 0 -1.359
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 189.941 -7.479 15.848 618.428 816.738 187.875 187.875 277.743 1.453.684 -101.685 2.801.184 0 2.801.184


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
475.545 866.489
Dönem Karı (Zararı)
-101.685 452.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-101.685 452.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
915.684 789.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 392.899 375.516
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.548 13.081
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.548 13.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.693 9.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 4.919 5.330
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 14.681 11.980
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.907 -7.728
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -28.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
422.529 415.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -66.341 -36.878
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 488.870 452.559
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
71.020 23.295
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24 11.443 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -57.055 -116.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 50.612 96.903
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.488 288
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.488 288
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.493 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-266.308 -200.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
310.363 -298.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
117.653 -99.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
192.710 -198.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-136.320 -299.789
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.905 -916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-201.179 276.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-301.856 103.612
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
100.677 172.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.719 1.195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.648 24.483
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
756 1.370
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.404 23.113
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.014 73.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
934 1.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.848 20.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-82.064 12.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-66.784 7.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
547.691 1.041.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.401 -3.397
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-11.980 -10.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-32.451 -99.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-26.314 -61.221
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-157.304 -39.293
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5.889 30.270
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.790 -1.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.639 9.905
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.639 9.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-251.024 -283.333
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-185.457 -168.468
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.567 -114.865
Alınan Temettüler
8 18.000 168.007
Alınan Faiz
66.341 36.878
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.359 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-608.346 -880.245
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.154.877 53.444.869
Kredilerden Nakit Girişleri
4 27.154.877 53.194.869
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
4 0 250.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.742.515 -53.404.139
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -26.742.515 -53.404.139
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-306.412 -245.064
Ödenen Temettüler
-300.000 -240.000
Ödenen Faiz
-414.296 -435.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-290.105 -53.049
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.512 10.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-284.593 -42.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
507.594 550.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.001 507.594


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 335.719 593.998
Ticari Alacaklar
2.873.913 3.180.229
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,26 99.811 217.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.774.102 2.962.765
Türev Araçlar
17 836 0
Stoklar
6 1.521.871 1.385.551
Peşin Ödenmiş Giderler
12 35.842 23.818
Diğer Dönen Varlıklar
13 329.932 248.180
ARA TOPLAM
5.098.113 5.431.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.098.113 5.431.776
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 730.477 615.343
Ticari Alacaklar
124.601 137.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 124.601 137.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 542.486 490.479
Maddi Duran Varlıklar
9 1.350.082 1.025.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 769.127 773.210
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 133.878 152.729
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.975 3.094
Diğer Duran Varlıklar
13 3.157 2.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.656.783 3.200.345
TOPLAM VARLIKLAR
8.754.896 8.632.121
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
379.695 985.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
379.695 985.033
Banka Kredileri
4 379.695 985.033
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
639.522 440.018
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
137.782 240.775
Banka Kredileri
4 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.892 12.971
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 124.890 227.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
501.740 199.243
Banka Kredileri
4 256.462 60.094
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 38.060 39.702
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 207.218 99.447
Ticari Borçlar
1.396.953 1.598.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,26 945.020 1.246.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 451.933 351.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 42.603 47.322
Diğer Borçlar
17.641 113.289
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.922 6.166
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.719 107.123
Türev Araçlar
17 54.597 32.747
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.923 3.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 47.788 29.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.656 30.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
397 1.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 29.259 29.032
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 153.713 220.386
ARA TOPLAM
2.765.091 3.500.081
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.765.091 3.500.081
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.054.357 2.195.798
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
466.741 314.873
Banka Kredileri
4 410.569 137.986
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 56.172 51.884
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 125.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.587.616 1.880.925
Banka Kredileri
4 2.270.563 1.401.877
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 317.053 272.555
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 206.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.599 448
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.742 17.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.742 17.209
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 110.538 84.216
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
385 497
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.188.621 2.298.168
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.953.712 5.798.249
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.801.184 2.833.872
Ödenmiş Sermaye
18 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
816.738 503.813
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
800.890 503.813
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 189.941 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.479 -6.464
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
618.428 510.277
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15.848 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
187.875 130.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
187.875 130.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 277.743 220.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.453.684 1.360.307
Net Dönem Karı veya Zararı
-101.685 452.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.801.184 2.833.872
TOPLAM KAYNAKLAR
8.754.896 8.632.121


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 38.623.155 46.380.766
Satışların Maliyeti
20 -36.835.706 -44.538.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.787.449 1.841.978
BRÜT KAR (ZARAR)
1.787.449 1.841.978
Genel Yönetim Giderleri
21 -348.449 -306.537
Pazarlama Giderleri
22 -703.269 -665.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 521.627 473.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -943.897 -499.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.461 843.698
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 5.578 30.509
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -17.016 -2.790
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 57.055 116.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
359.078 987.777
Finansman Gelirleri
25 83.700 36.878
Finansman Giderleri
25 -493.851 -475.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.073 548.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -50.612 -96.903
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-51.087 -109.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
475 13.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.685 452.071
DÖNEM KARI (ZARARI)
-101.685 452.071
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-101.685 452.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Paşına Kazanç 27 -0,68000000 3,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
312.925 -60.818
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
211.045 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.015 -2.606
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
15.848 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
113.844 -61.276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.797 3.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-26.797 3.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.431 24.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -35.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.671 416.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
268.671 416.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909002


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.