KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:55
KAP ***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

***OPET*** OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -4.654 -4.654 54.022 307.621 361.643 125.158 747.142 398.440 1.794.558 0 1.794.558
Transferler
16.750 206.690 -223.440 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81 81 -297 -297 296.804 296.588 0 296.588
Dönem Karı (Zararı)
296.804 296.804 0 296.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81 81 -297 -297 -216 0 -216
Kar Payları
-175.000 -175.000 0 -175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -4.573 -4.573 53.725 307.621 361.346 141.908 953.832 296.804 1.916.146 0 1.916.146
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000 16.829 -2.876 -2.876 61.025 386.832 447.857 141.908 953.832 616.118 2.323.668 0 2.323.668
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.034 -4.034 0 -4.034
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
150.000 16.829 -2.876 -2.876 61.025 386.832 447.857 141.908 949.798 616.118 2.319.634 2.319.634
Transferler
29.250 286.868 -316.118 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-978 -978 24.870 372.551 396.443 396.443
Dönem Karı (Zararı)
372.551 372.551 372.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-978 -978 24.870 23.892 23.892
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 16.829 -3.854 -3.854 85.895 386.832 472.727 171.158 1.236.666 372.551 2.416.077 0 2.416.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-878.292 471.329
Dönem Karı (Zararı)
372.551 296.804
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
372.551 296.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
206.581 209.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 51.147 48.326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.565 6.704
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 4.565 6.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.542 19.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.409 1.328
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.250 3.250
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30.883 14.971
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
16 -52.118 -13.124
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
102.640 72.621
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.651 -2.254
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 111.291 74.875
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.949 164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 -116.439 -70.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.483 71.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-954 -69
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -954 -69
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 88.766 74.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.398.569 4.730
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.463.835 -8.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.325 -6.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.423.510 -2.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-500.891 28.442
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-54.771 -168.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
638.606 169.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
598.214 155.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.392 13.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.564 -9.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.308 -87
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.308 -87
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.873 -39.652
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.494 3.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.185 30.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.976 8.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.791 22.029
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-819.437 511.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-920 -597
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.611 -7.098
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.663 -36.653
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.661 4.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
92.684 4.901
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -12.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.570 837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.625 -42.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -32.425 -25.965
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -28.200 -16.319
Alınan Temettüler
6,16 141.618 58.124
Alınan Faiz
8.651 2.254
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.530 -1.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.044.171 -429.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.366.332 19.097.519
Kredilerden Nakit Girişleri
31.976.332 19.097.519
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
390.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.963.733 -19.265.838
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.963.733 -19.265.838
Ödenen Temettüler
-300.000 -175.000
Ödenen Faiz
-58.428 -85.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
258.563 47.096
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.961 -216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.524 46.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.161 80.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
325.685 127.311


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
351.014 76.828
Ticari Alacaklar
3.732.015 2.300.091
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,19 147.482 107.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.584.533 2.192.934
Stoklar
5 1.571.653 1.070.762
Peşin Ödenmiş Giderler
7 222.583 230.917
Diğer Dönen Varlıklar
10 168.516 123.841
ARA TOPLAM
6.045.781 3.802.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.045.781 3.802.439
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
514.651 513.121
Ticari Alacaklar
146.946 123.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 146.946 123.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 448.814 421.875
Maddi Duran Varlıklar
8 880.189 873.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 102.045 102.561
Peşin Ödenmiş Giderler
7 497.002 522.663
Diğer Duran Varlıklar
10 31.756 46.455
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.621.403 2.604.120
TOPLAM VARLIKLAR
8.667.184 6.406.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 1.757.009 1.014.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 391.276 173.370
Ticari Borçlar
1.815.042 1.166.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,19 1.670.048 1.061.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 144.994 104.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.963 31.527
Diğer Borçlar
11.880 13.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.880 13.188
Türev Araçlar
11 37.324 27.451
Ertelenmiş Gelirler
27.507 26.357
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
43.600 13.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.562 19.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.171 1.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
45.391 17.869
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 256.525 237.022
ARA TOPLAM
4.406.688 2.722.131
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.406.688 2.722.131
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.616.872 1.109.529
Ticari Borçlar
112.233 122.569
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,19 112.233 122.569
Ertelenmiş Gelirler
41.313 46.957
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.650 11.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.650 11.183
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 60.972 70.431
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
379 91
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.844.419 1.360.760
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.251.107 4.082.891
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.416.077 2.323.668
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.829 16.829
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.854 -2.876
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.854 -2.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.854 -2.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
472.727 447.857
Yabancı Para Çevrim Farkları
85.895 61.025
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
386.832 386.832
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
386.832 386.832
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
171.158 141.908
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.236.666 953.832
Net Dönem Karı veya Zararı
372.551 616.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.416.077 2.323.668
TOPLAM KAYNAKLAR
8.667.184 6.406.559


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19.065.371 12.865.813
Satışların Maliyeti
-18.092.866 -12.149.261
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
972.505 716.552
BRÜT KAR (ZARAR)
972.505 716.552
Genel Yönetim Giderleri
14 -118.511 -92.463
Pazarlama Giderleri
13 -299.953 -265.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 218.289 110.032
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -377.878 -108.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
394.452 360.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 53.886 13.689
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -814 -496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 116.439 70.578
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
563.963 444.205
Finansman Gelirleri
17 35.805 5.221
Finansman Giderleri
17 -167.734 -81.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
432.034 367.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.483 -71.180
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-68.942 -59.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.459 -11.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
372.551 296.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
372.551 296.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
372.551 296.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 2,48000000 1,98000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-978 81
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-978 81
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.870 -297
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.870 -297
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.892 -216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.443 296.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
396.443 296.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701689


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.378 Değişim: -1,65% Hacim : 9.892 Mio.TL Son veri saati : 15:47
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8734 Değişim: 1,27%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8734
Açılış: 8,7619
10,3894 Değişim: 0,78%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,82 Değişim: 1,41%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.