KAP ***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2023 - 18:20
KAP ***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ONCSM*** ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 140.534.556 127.988.678
Satışların Maliyeti
20 -79.234.368 -39.645.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.300.188 88.343.360
BRÜT KAR (ZARAR)
61.300.188 88.343.360
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.111.874 -13.940.960
Pazarlama Giderleri
21 -7.224.385 -1.786.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 6.308.974 12.504.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -6.810.035 -13.562.624
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.462.868 71.557.788
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 11.189.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.462.868 82.747.567
Finansman Gelirleri
24 944.690 766.889
Finansman Giderleri
24 -1.658.713 -3.100.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.748.845 80.414.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.257.659 -8.681.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.614.992 -8.800.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.357.333 119.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.491.186 71.732.927
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.491.186 71.732.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.491.186 71.732.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.042.615 51.728.143
Dönem Karı (Zararı)
25.491.186 71.732.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.691.533 12.739.569
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 11.108.969 7.995.786
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.393.333 563.057
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.393.333 563.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.757.300 1.963.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.495.837 1.346.487
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.712.079 902.548
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -450.616 -285.122
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
789.264 2.408.386
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22,24 789.264 2.408.386
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -2.357.333 -191.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.719.097 -37.397.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.970.187 -13.092.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.970.187 -13.092.710
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.971.346 -2.386.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,18 1.971.346 -2.386.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.512.703 -27.958.427
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 926.537 -3.476.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.807.834 4.647.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 4.807.834 4.647.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.271.713 762.198
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27,8 7.271.713 762.198
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.213.637 4.206.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -99.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 0 -99.792
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.463.622 47.074.940
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -6.421.007 4.653.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.118.191 -37.786.442
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 2.076.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.950.408 -12.640.788
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.950.408 -10.964.457
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -1.676.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-167.783 -27.221.872
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.011.357 -16.593.119
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
874.993 -13.877.767
Kredilerden Nakit Girişleri
5 874.993 -13.877.767
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.113.402 -408.426
Ödenen Faiz
24 -772.948 -2.306.926
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.913.067 -2.651.418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.913.067 -2.651.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.770.301 8.421.719
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.683.368 5.770.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.683.368 5.770.301
Ticari Alacaklar
41.181.904 33.959.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 41.181.904 33.959.843
Stoklar
9 49.614.993 33.102.290
Peşin Ödenmiş Giderler
4.139.865 6.481.684
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.139.865 6.481.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 6.426.481 191.472
Diğer Dönen Varlıklar
3.860.613 5.860.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.860.613 5.860.530
ARA TOPLAM
116.907.224 85.366.120
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.907.224 85.366.120
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 386.370 0
Diğer Alacaklar
125.548 96.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 125.548 96.977
Maddi Duran Varlıklar
41.643.114 36.786.736
Binalar
11 121.380 124.440
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 36.026.161 29.595.771
Taşıtlar
11 1.190.305 1.632.848
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.503.753 1.331.149
Özel Maliyetler
11 2.710.073 3.691.516
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 91.442 411.012
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.114.946 2.525.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.052.386 1.875.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.052.386 1.875.809
Peşin Ödenmiş Giderler
1.899.350 484.068
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.899.350 484.068
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.246.558 2.416.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.468.272 44.185.073
TOPLAM VARLIKLAR
167.375.496 129.551.193
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.841.384 2.093.899
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.841.384 2.093.899
Banka Kredileri
5 7.630.114 851.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 1.211.270 1.241.943
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.045.773 7.625.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.045.773 7.625.544
Banka Kredileri
5 3.045.773 7.625.544
Ticari Borçlar
15.783.948 11.314.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 15.783.948 11.314.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.148.557 3.179.699
Diğer Borçlar
10.702.562 1.824.929
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.325.576 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.376.986 1.824.929
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.988.748 6.202.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.988.748 6.202.385
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 8.614.992 8.800.990
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.076.695 1.235.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 462.038 333.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.614.657 902.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
217.434 1.792.212
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 217.434 1.792.212
ARA TOPLAM
58.420.093 44.070.181
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.420.093 44.070.181
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.191.416 4.597.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.191.416 4.597.539
Banka Kredileri
5 1.258.637 2.582.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 932.779 2.015.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.726.501 540.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.726.501 540.006
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.078.269 1.546.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.996.186 6.683.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.416.279 50.753.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.959.217 78.797.380
Ödenmiş Sermaye
19 19.900.000 19.900.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -20.810.112 -20.810.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
866.608 1.195.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
866.608 1.195.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 866.608 1.195.957
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
72.278.187 564.530
Yasal Yedekler
19 72.278.187 564.530
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 6.233.348 6.214.078
Net Dönem Karı veya Zararı
25.491.186 71.732.927
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.959.217 78.797.380
TOPLAM KAYNAKLAR
167.375.496 129.551.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
940.000 3.540.000 74.623 45.300.000 405.720 5.291.283 18.712.827 74.264.453 1.752.560 76.017.013
Diğer Düzeltmeler
1.121.334 1.121.334 0 1.121.334
Transferler
18.960.000 158.810 -405.983 -18.712.827
Dönem Karı (Zararı)
71.732.927 71.732.927 0 71.732.927
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.350.112 -24.350.112 0 -24.350.112
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-45.300.000 2.076.218 -43.223.782 0 -43.223.782
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-747.440 -747.440 -1.752.560 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19.900.000 -20.810.112 1.195.957 0 564.530 6.214.078 71.732.927 78.797.380 0 78.797.380
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.900.000 -20.810.112 1.195.957 564.530 6.214.078 71.732.927 78.797.380 0 78.797.380
Diğer Düzeltmeler
-329.349 -329.349 0 -329.349
Transferler
71.713.657 19.270 -71.732.927
Dönem Karı (Zararı)
25.491.186 25.491.186 0 25.491.186
Dönem Sonu Bakiyeler
19.900.000 -20.810.112 866.608 72.278.187 6.233.348 25.491.186 103.959.217 0 103.959.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.491.186 71.732.927
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
269.958 -897.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
329.349 -1.121.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-59.391 224.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-59.391 224.267
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
269.958 -897.067
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.761.144 70.835.860
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.761.144 70.835.860http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115630


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.