KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.10.2023 - 18:20
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 12.772 39.097 1.984.012 2.051.769 10.087.650 10.087.650
Transferler
-2.051.769 -2.051.769 -2.051.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.865 722.350 3.610.229 4.320.714 4.320.714
Dönem Karı (Zararı)
722.350 3.610.229 4.332.579 4.332.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.865 -11.865 -11.865
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8 7.500.000 907 39.097 2.706.362 3.610.229 13.856.595 13.856.595
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -38.912 39.097 2.535.781 5.828.079 15.864.045 15.864.045
Transferler
1.460.903 4.367.176 -5.828.079 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
97.149 7.793.583 7.890.732 7.890.732
Dönem Karı (Zararı)
7.793.583 7.793.583 7.793.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
97.149 97.149 97.149
Sermaye Arttırımı
32.500.000 -2.500.000 30.000.000 30.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8 40.000.000 58.237 1.500.000 4.402.957 7.793.583 53.754.777 53.754.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.743.149 5.341.744
Dönem Karı (Zararı)
7.793.583 3.610.229
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.971.834 458.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
188.482 107.550
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.916.504 1.528.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.916.504 1.528.179
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.091.207 -160.020
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-236.309 -332.954
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.327.516 172.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 -8.893.668 -2.842.430
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.893.668 -2.842.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.068.650 1.825.057
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.343.009 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.553.199 2.834.129
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.662.249 2.692.276
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.282 -173.196
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-215.282 -173.196
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.591 -184.056
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.336 -176.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.255 -7.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.089 -17.295
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.540 117.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
198.549 -134.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
215.091 91.323
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
741.643 425.077
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
741.643 425.077
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.374.948 6.902.694
Alınan Faiz
236.309 332.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.799.458 -519.162
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.068.650 -1.374.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.775.600 -153.234
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-224.400 -153.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.518.749 5.188.510
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 34.518.749 5.188.510
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.908.223 3.286.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.426.972 8.474.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.426.972 12.908.223
Finansal Yatırımlar
5 7.929.075 3.697.656
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.929.075 3.697.656
Ticari Alacaklar
6 1.273.065 1.058.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.273.065 1.057.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 999
Diğer Alacaklar
7 220.765 183.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
220.765 183.109
Peşin Ödenmiş Giderler
117.987 88.487
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
117.987 88.487
ARA TOPLAM
56.967.864 17.935.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.967.864 17.935.578
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6.250 10.000
Diğer Maddi Duran Varlıklar
6.250 10.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
43.936 104.179
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 186.631 149.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
236.817 263.763
TOPLAM VARLIKLAR
57.204.681 18.199.341
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.802 159.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.802 159.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
82.802 159.912
Ticari Borçlar
6 384.556 169.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
50.000 33.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
334.556 136.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
610.671 395.580
Diğer Borçlar
7 153.498 200.437
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
153.498 200.437
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.600.145 811.564
Kısa Vadeli Karşılıklar
385.932 230.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
385.932 230.552
ARA TOPLAM
3.217.604 1.967.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.217.604 1.967.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
232.300 367.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
232.300 367.784
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
232.300 367.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.449.904 2.335.296
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.754.777 15.864.045
Ödenmiş Sermaye
8 40.000.000 7.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8 58.237 -38.912
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
58.237 -38.912
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.500.000 39.097
Yasal Yedekler
1.500.000 39.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 4.402.957 2.535.781
Net Dönem Karı veya Zararı
7.793.583 5.828.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.754.777 15.864.045
TOPLAM KAYNAKLAR
57.204.681 18.199.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9 67.881.808 22.658.928 37.436.962 8.705.307
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
9 -54.812.358 -13.922.823 -31.328.998 -5.967.864
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.069.450 8.736.105 6.107.964 2.737.443
BRÜT KAR (ZARAR)
13.069.450 8.736.105 6.107.964 2.737.443
Genel Yönetim Giderleri
-8.769.362 -4.871.921 -3.781.799 -1.795.614
Pazarlama Giderleri
-2.325.619 -1.186.874 -882.782 -87.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.448.827 6.901 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -290.574 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.423.296 2.393.637 1.443.383 854.801
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.423.296 2.393.637 1.443.383 854.801
Finansman Gelirleri
8.893.668 3.175.384 5.739.898 1.010.367
Finansman Giderleri
-1.551.916 -133.736 -1.328.714 -434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.765.048 5.435.285 5.854.567 1.864.734
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.971.465 -1.825.057 -1.917.716 -457.788
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.068.650 -1.846.887 -2.038.852 -466.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
97.185 21.830 121.136 8.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.793.583 3.610.228 3.936.851 1.406.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.793.583 3.610.228 3.936.851 1.406.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.793.583 3.610.228 3.936.851 1.406.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
97.149 7.576 140.737 423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
134.196 -907 192.313 -907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.047 8.483 -51.576 1.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-37.047 8.483 -51.576 1.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.149 7.576 140.737 423
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.890.732 3.617.804 4.077.588 1.407.369
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.890.732 3.617.804 4.077.588 1.407.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207576


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9682 Değişim: 0,22%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3468 Değişim: -0,05%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.461,03 Değişim: -0,35%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.