KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2020 - 18:13
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -449 1.546.333 548.336 5.045.884 5.045.884
Transferler
-548.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.490 690.752 706.242 706.242
Dönem Karı (Zararı)
690.752 690.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.490 15.490 15.490
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 15.041 1.546.333 690.752 5.752.126 5.752.126
Transferler
690.752 -690.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.993 -271.093 -249.100 -249.100
Dönem Karı (Zararı)
-271.093 -271.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.993 21.993 21.993
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 37.034 2.237.085 -271.093 5.503.026 5.503.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.637 343.057
Dönem Karı (Zararı)
-271.093 690.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.430 1.263.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9 21.949 250.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
106.171 225.473
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.171 225.473
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.510 497.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.510 497.930
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 22.409 90.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -91.589 198.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.264.697 -875.173
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.925 179.450
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.366.333 -1.425.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.366.333 -1.425.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.412 141.427
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.412 141.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.637 72.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.742 27.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.105 45.442
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.338 157.065
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.338 157.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.042.034 1.078.699
Alınan Faiz
-173.992 -735.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -488.094 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-249.311 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.637 343.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.637 343.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 665.919 322.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 796.556 665.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 796.557 665.919
Finansal Yatırımlar
5 4.558.738 4.542.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 4.558.738 4.542.813
Ticari Alacaklar
111.959 1.478.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 111.959 1.478.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
65.519 0
Peşin Ödenmiş Giderler
91.186 774
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
91.186 774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 0
ARA TOPLAM
5.623.989 6.687.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.623.989 6.687.798
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
502 1.139
Mobilya ve Demirbaşlar
502 1.139
Kullanım Hakkı Varlıkları
234.434 256.311
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 210.413 125.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
445.349 382.478
TOPLAM VARLIKLAR
6.069.338 7.070.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
122.319 140.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 122.319 140.226
Ticari Borçlar
121.638 127.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 51.422 78.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
70.216 49.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.415 28.347
Diğer Borçlar
98.661 80.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
98.661 80.113
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 0 249.184
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.596 523.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.596 523.951
ARA TOPLAM
401.629 1.149.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.629 1.149.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.132 124.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 124.132 124.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.551 44.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.551 44.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.683 169.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
566.312 1.318.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.503.026 5.752.126
Ödenmiş Sermaye
7 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.034 15.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.034 15.041
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.034 15.041
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 2.237.085 1.546.333
Net Dönem Karı veya Zararı
-271.093 690.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.503.026 5.752.126
TOPLAM KAYNAKLAR
6.069.338 7.070.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 2.135.940 2.300.045
Satışların Maliyeti
8 -1.760.622 -1.904.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
375.318 395.417
BRÜT KAR (ZARAR)
375.318 395.417
Genel Yönetim Giderleri
-656.816 -367.872
Pazarlama Giderleri
-270.566 -72.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.021 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.397 -29.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-537.440 -73.950
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-537.440 -73.950
Finansman Gelirleri
213.424 0
Finansman Giderleri
-38.666 -11.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-362.682 -85.375
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
91.589 18.516
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 91.589 18.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.093 -66.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.093 -66.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-271.093 -66.859
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,10000000 -0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.196 23.242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28.196 23.242
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.203 -5.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.203 -5.113
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.203 -5.113
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.993 18.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-249.100 -48.730
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-249.100 -48.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839897


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -0,79% Hacim : 15.320 Mio.TL Son veri saati : 13:54
Düşük 1.524 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3603 Değişim: 0,22%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9300 Değişim: -0,09%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
436,94 Değişim: -0,59%
Düşük 436,57 27.01.2021 Yüksek 437,98
Açılış: 437,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.