KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.10.2019 - 18:16
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Transferler
1.087.048 -1.087.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546 303.684 301.138 301.138
Dönem Karı (Zararı)
303.684 303.684 303.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546 -2.546 -2.546
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -7.113 997.997 303.684 4.794.568 4.794.568
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -449 997.997 548.336 5.045.884 5.045.884
Transferler
548.336 -548.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.252 -26.130 -7.878 -7.878
Dönem Karı (Zararı)
-26.130 -26.130 -26.130
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.252 18.252 18.252
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 17.803 1.546.333 -26.130 5.038.006 5.038.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.918 -47.020
Dönem Karı (Zararı)
-26.130 303.684
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
296.435 452.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.631 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.460 -217.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.460 -217.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
270.475 500.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.032 170.086
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.179 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
82.613 101.889
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
124.946 -1.868.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.006 1.617.090
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.006 1.617.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.095 -19.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.095 -19.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.432 319.426
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 310.409
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.432 9.017
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.664 52.605
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.664 52.605
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
352.918 858.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -659.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -246.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-270.475 -81
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 500.000
Alınan Faiz
-270.475 -500.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.443 -47.101
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.443 -47.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
322.862 176.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
405.305 129.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 405.305 322.862
Finansal Yatırımlar
4 4.597.317 4.722.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 4.597.317 4.722.263
Ticari Alacaklar
68.370 52.364
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 68.370 52.364
Peşin Ödenmiş Giderler
29.272 177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.272 177
ARA TOPLAM
5.100.264 5.097.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.100.264 5.097.666
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.565 2.842
Mobilya ve Demirbaşlar
1.565 2.842
Kullanım Hakkı Varlıkları
278.188 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 55
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 55
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 75.582 78.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
355.335 81.255
TOPLAM VARLIKLAR
5.455.599 5.178.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.116 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.116 0
Ticari Borçlar
38.471 20.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16.370 16.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.101 3.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26.391 35.570
Diğer Borçlar
8.213 6.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.213 6.485
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.204 27.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.204 27.939
ARA TOPLAM
253.395 90.033
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.395 90.033
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.132 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.132 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.066 43.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.066 43.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.198 43.004
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
417.593 133.037
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.038.006 5.045.884
Ödenmiş Sermaye
7 3.500.000 3.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7 17.803 -449
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.803 -449
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.803 -449
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7 1.546.333 997.997
Net Dönem Karı veya Zararı
-26.130 548.336
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.038.006 5.045.884
TOPLAM KAYNAKLAR
5.455.599 5.178.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 4.628.169 9.339.205 770.997 472.090
Satışların Maliyeti
8 -3.693.783 -7.942.944 -550.992 -103.836
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
934.386 1.396.261 220.005 368.254
BRÜT KAR (ZARAR)
934.386 1.396.261 220.005 368.254
Genel Yönetim Giderleri
-944.296 -1.258.404 -289.706 -441.675
Pazarlama Giderleri
-271.099 -191.725 -95.316 -48.062
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
324.200 30.173 288.032 4.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.191 -23.695 123.015 -117.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.191 -23.695 123.015 -117.439
Finansman Gelirleri
0 500.081 0 220.220
Finansman Giderleri
-71.353 -2.616 -19.313 -448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-28.162 473.770 103.702 102.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.032 -170.086 2.895 -2.208
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 -132.311 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 2.032 -37.775 2.895 -2.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.130 303.684 106.597 100.125
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.130 303.684 106.597 100.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-26.130 303.684 106.597 100.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) -0,00700000 0,08600000 0,03000000 0,02800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.253 -2.546 10.846 -3.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.401 -3.264 13.912 -4.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.148 718 -3.066 908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.148 718 -3.066 908
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.253 -2.546 10.846 -3.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.877 301.138 117.443 96.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.877 301.138 117.443 96.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794137


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.