KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:14
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -110.288 21.237 1.910.949 1.910.949
Transferler
21.237 -21.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 271.306 264.447 264.447
Dönem Karı (Zararı)
271.306 271.306 271.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.859 -6.859 -6.859
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -6.859 -89.051 271.306 3.175.396 3.175.396
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Transferler
1.087.048 -1.087.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546 303.684 301.138 301.138
Dönem Karı (Zararı)
303.684 303.684 303.684
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.546 -2.546 -2.546
Sermaye Arttırımı
500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -7.113 997.997 303.684 4.794.568 4.794.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.020 -937.017
Dönem Karı (Zararı)
303.684 271.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
452.694 110.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 1.305
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-217.473 -28.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-217.473 -28.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
500.081 152.625
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
500.081 152.625
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
170.086 -31.124
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 16.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
101.889 -1.224.884
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.868.012 -1.322.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.617.090 339.723
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.617.090 344.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -4.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
22.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.220 2.076
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.220 2.076
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.426 -280.581
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
310.409 -274.734
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.017 -5.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.605 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.616
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
858.267 -842.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-659.090 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-246.197 -94.273
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81 1.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000
Alınan Faiz
-500.081 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.101 62.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.101 62.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
176.250 131.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
129.149 194.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
129.149 176.250
Finansal Yatırımlar
4 4.942.290 3.074.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.942.290 3.074.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 4.942.290 3.074.278
Ticari Alacaklar
124.826 1.741.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 124.826 1.734.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 7.874
Peşin Ödenmiş Giderler
19.656 281
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.656 281
ARA TOPLAM
5.215.921 4.992.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.215.921 4.992.725
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
3.274 4.549
Mobilya ve Demirbaşlar
3.274 4.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
348 1.235
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
348 1.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 53.570 90.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.192 96.411
TOPLAM VARLIKLAR
5.273.113 5.089.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
345.522 26.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
325.904 15.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.618 10.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 46.762
Diğer Borçlar
77.746 83.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.746 83.589
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 246.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.237 670.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.237 670.957
ARA TOPLAM
442.505 1.073.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
442.505 1.073.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.040 21.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
478.545 1.095.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.794.568 3.993.430
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6 -7.113 -4.567
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.113 -4.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.113 -4.567
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6 997.997 -89.051
Net Dönem Karı veya Zararı
303.684 1.087.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.794.568 3.993.430
TOPLAM KAYNAKLAR
5.273.113 5.089.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
7 9.339.205 1.994.720 472.090 398.574
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
7 -7.942.944 -1.000.776 -103.836 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.396.261 993.944 368.254 398.574
BRÜT KAR (ZARAR)
1.396.261 993.944 368.254 398.574
Genel Yönetim Giderleri
-1.258.404 -684.895 -441.675 -315.014
Pazarlama Giderleri
-191.725 -113.139 -48.062 -20.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.173 7.877 4.044 2.922
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.695 203.787 -117.439 65.513
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.695 203.787 -117.439 65.513
Finansman Gelirleri
500.081 97.505 220.220 -50.609
Finansman Giderleri
-2.616 0 -448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
473.770 301.292 102.333 14.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-170.086 -29.986 -2.208 27.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -132.311 -61.110 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.775 31.124 -2.208 27.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
303.684 271.306 100.125 42.617
DÖNEM KARI (ZARARI)
303.684 271.306 100.125 42.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
303.684 271.306 100.125 42.617
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.546 -6.859 -3.220 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.264 -8.574 -4.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
718 1.715 908 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
718 1.715 908 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.546 -6.859 -3.220 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.138 264.447 96.905 42.617
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
301.138 264.447 96.905 42.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.790 Değişim: -1,56% Hacim : 48.436 Mio.TL Son veri saati : 15:25
Düşük 7.749 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9925 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2188 Değişim: 0,01%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.860,67 Değişim: -0,32%
Düşük 1.855,85 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.