" />

KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:26
KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 -110.288 21.237 1.910.949 1.910.949
Transferler
21.237 -21.237
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.567 1.087.048 1.082.481 1.082.481
Dönem Karı (Zararı)
1.087.048 1.087.048 1.087.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.567 -4.567 -4.567
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -4.567 -89.051 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -4.567 -89.051 1.087.048 3.993.430 3.993.430
Transferler
1.087.048 -1.087.048
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.777 305.469 284.692 284.692
Dönem Karı (Zararı)
305.469 305.469 305.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.777 -20.777 -20.777
Sermaye Arttırımı
500.000 500.000 500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -25.344 997.997 305.469 4.778.122 4.778.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.025 -800.349
Dönem Karı (Zararı)
305.469 79.078
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-119.985 67.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-368.534 -32.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-368.534 -32.952
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
205.375 84.260
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
205.375 84.260
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.174 15.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
694.971 -911.858
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -820.006 -1.010.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.520.455 374.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.520.455 394.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -60.476 -42.513
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 10.660 -213.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.246 -195.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.586 -18.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.338 -19.591
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.338 -19.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
880.455 -764.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-659.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-115.340 -35.474
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
294.625 915.740
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
500.000 1.000.000
Alınan Faiz
-205.375 -84.260
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.650 115.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
400.650 115.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
176.250 131.976
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
576.900 247.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
576.900 176.250
Finansal Yatırımlar
4 3.894.284 3.074.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.894.284 3.074.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 3.894.284 3.074.278
Ticari Alacaklar
221.461 1.741.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 221.461 1.734.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.874
Peşin Ödenmiş Giderler
60.757 281
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
60.757 281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
131.859
ARA TOPLAM
4.885.261 4.992.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.885.261 4.992.725
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5.827 4.549
Mobilya ve Demirbaşlar
5.827 4.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
940 1.235
Bilgisayar Yazılımları
940 1.235
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 52.973 90.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.740 96.411
TOPLAM VARLIKLAR
4.945.001 5.089.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
36.756 26.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 32.741 15.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.015 10.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
46.762
Diğer Borçlar
86.013 83.589
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
75.758 83.589
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.255
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 246.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.199 670.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.199 670.957
ARA TOPLAM
141.968 1.073.756
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.968 1.073.756
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24.911 21.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.911 21.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.911 21.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.879 1.095.706
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.778.122 3.993.430
Ödenmiş Sermaye
6 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.344 -4.567
Diğer Yedekler
6 500.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6 997.997 -89.051
Net Dönem Karı veya Zararı
305.469 1.087.048
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.778.122 3.993.430
TOPLAM KAYNAKLAR
4.945.001 5.089.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 8.151.868 264.694
Satışların Maliyeti
7 -7.625.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
526.390 264.694
BRÜT KAR (ZARAR)
526.390 264.694
Genel Yönetim Giderleri
-313.491 -182.766
Pazarlama Giderleri
-83.879 -66.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14.800 2.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.820 17.367
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.820 17.367
Finansman Gelirleri
205.375 84.260
Finansman Giderleri
-552 -6.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
348.643 94.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.174 -15.888
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
8 -16.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 -43.174 170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
305.469 79.078
DÖNEM KARI (ZARARI)
305.469 79.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
305.469 79.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.344 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-32.492
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.344 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
280.125 79.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
280.125 79.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.140 Değişim: 0,01% Hacim : 81.492 Mio.TL Son veri saati : 17:12
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0959 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2321 Değişim: 0,51%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.626,44 Değişim: 0,18%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.