;

KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2022 - 18:21
KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Transferler
3.215.612 53.367.198 -56.582.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.988 71.276.144 71.124.156 71.124.156
Dönem Karı (Zararı)
71.276.144 71.276.144 71.276.144
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.988 -151.988 -151.988
Sermaye Arttırımı
512.250 2.449.755 2.962.005 2.962.005 2.962.005
Kar Payları
10 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 -252.343 1.545 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 -252.343 1.545 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079
Transferler
66.276.224 -71.276.144
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
656.216 28.182.936 28.839.132 28.839.132
Dönem Karı (Zararı)
28.182.936 28.182.936 28.182.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
656.216 656.216 656.216
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 656.216 1.545 5.315.128 134.218.728 28.182.936 193.985.654 193.985.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.018.401 4.344.327
Dönem Karı (Zararı)
28.182.936 26.273.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-120.573 -2.553.426
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.569.747 1.525.382
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.772.511
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.772.511
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.964.969 12.700.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.064.093 13.474.547
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
900.876 -773.918
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.187.519 -20.379.287
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.865.161 -22.365.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.677.642 1.986.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.162.099 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.162.099 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.694.329 6.372.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-144.807.868 -14.342.028
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-41.711.735 11.482.107
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.557.077 -34.464.385
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.008.417 -398.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-142.565.494 -34.065.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.172.217 -6.987.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.172.217 -6.987.412
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.777.723 -992.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.300.302 16.031.736
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.775.885 -3.078.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.524.417 19.110.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-487.878 -509
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.401.540 173.666
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.401.540 173.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
415.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
415.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-116.745.505 9.378.517
Alınan Temettüler
1.522.590 43.116
Alınan Faiz
23.406.223 12.941.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.201.709 -10.542.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.476.755
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.898.619 -12.464.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.159.793 -21.873.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.294.669 -20.830.828
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-865.124 -1.042.814
Alınan Temettüler
-400.526 -43.116
Alınan Faiz
10.458.938 9.452.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.417.792 19.147.749
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.484.390 48.898.067
Kredilerden Nakit Girişleri
309.426 12.500.416
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
154.174.964 26.841.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 9.556.651
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.861.223 -26.035.323
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.861.223 -449.583
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -25.585.740
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-930.671 -453.737
Ödenen Temettüler
-1.600.000
Ödenen Faiz
-6.274.704 -1.661.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.298.010 11.027.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.298.010 11.027.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 171.159.101 143.786.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 230.457.111 154.814.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 315.920.757 239.302.719
Finansal Yatırımlar
6 151.721.372 157.901.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
151.721.372 157.901.701
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
151.721.372 157.901.701
Ticari Alacaklar
7 283.290.360 213.526.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 314.673 1.323.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
282.975.687 212.203.840
Diğer Alacaklar
8 19.651.672 11.479.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.651.672 11.479.455
Peşin Ödenmiş Giderler
2.719.627 941.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.719.627 941.904
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
459.004 0
ARA TOPLAM
773.762.792 623.152.709
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
773.762.792 623.152.709
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 12.996.778 12.653.550
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
12.996.778 12.653.550
Maddi Duran Varlıklar
57.595.926 56.006.671
Diğer Maddi Duran Varlıklar
57.595.926 56.006.671
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.760.629 1.403.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.388.382 1.771.931
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.388.382 1.771.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 -6.034.002 3.579.709
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.707.713 75.415.153
TOPLAM VARLIKLAR
842.470.505 698.567.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.354.664 119.330.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.354.664 119.330.696
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.173.382 1.108.388
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
159.181.282 118.222.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.610.805 6.472.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.610.805 6.472.028
Banka Kredileri
4.610.805 6.472.028
Ticari Borçlar
7 424.025.759 344.852.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 25.872.830 10.096.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
398.152.929 334.755.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.218.997 3.706.875
Diğer Borçlar
8 6.506.043 11.055.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.506.043 11.055.028
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 14.299.807 6.756.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.912.820 15.610.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.068.837 11.207.205
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.843.983 4.402.867
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
147.746 301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
147.746 301
ARA TOPLAM
626.076.641 507.784.422
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.076.641 507.784.422
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.491.397 18.383.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.491.397 18.383.490
Banka Kredileri
17.284.119 17.284.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.207.278 1.099.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.916.813 2.505.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.916.813 2.505.871
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.408.210 20.889.361
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
648.484.851 528.673.783
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.985.654 169.894.079
Ödenmiş Sermaye
10 20.431.259 20.431.259
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-313.354 -313.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 4.930.460 4.930.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
657.761 -250.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
656.216 -252.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
656.216 -252.343
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 5.315.128 5.315.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 134.218.728 67.942.504
Net Dönem Karı veya Zararı
28.182.936 71.276.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.985.654 169.894.079
TOPLAM KAYNAKLAR
842.470.505 698.567.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
754.635.500 610.035.720
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-685.109.247 -553.961.951
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.526.253 56.073.769
BRÜT KAR (ZARAR)
69.526.253 56.073.769
Genel Yönetim Giderleri
-29.371.843 -27.704.086
Pazarlama Giderleri
-15.044.029 -15.774.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.041.711 13.105.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.556.297 -3.783.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.595.795 21.917.825
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.595.795 21.917.825
Finansman Gelirleri
30.343.117 14.056.832
Finansman Giderleri
-4.061.647 -3.328.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.877.265 32.646.332
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.694.329 -6.372.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -14.767.438 -6.604.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -7.926.891 232.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.182.936 26.273.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.182.936 26.273.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.182.936 26.273.971
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 1,38000000 1,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
759.619 365.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
759.619 365.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-253.206 -91.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.012.825 457.162
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
759.619 365.729
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.942.555 26.639.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.942.555 26.639.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023580


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.