KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.04.2021 - 18:33
KAP ***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.820.509 562.736 -328.056 2.131.942 -65.019 1.545 1.457.968 9.776.320 11.540.534 44.898.479 44.898.479
Transferler
14.702 -14.702 641.548 10.898.986 -11.540.534
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.336 56.582.810 56.547.474 56.547.474
Dönem Karı (Zararı)
56.582.810 56.582.810 56.582.810
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.336 -33.336 -33.336
Sermaye Arttırımı
98.500 363.465 461.965 461.965
Kar Payları
10 -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.919.099 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 -100.355 1.545 2.099.516 19.075.306 56.582.810 100.307.918 100.307.918
Transferler
56.582.810 -56.582.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.273.971 26.639.701 26.639.701
Dönem Karı (Zararı)
26.273.971 26.273.971 26.273.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
365.730 365.730
Kar Payları
10 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 19.919.009 562.736 -313.354 2.480.705 265.375 1.545 2.099.516 74.158.116 25.695.801 125.447.619 125.447.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.344.327 25.556.403
Dönem Karı (Zararı)
26.273.971 7.810.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.553.426 6.218.375
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.525.382 128.476
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.772.511 738.510
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.772.511 738.510
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.700.629 1.732.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.474.547 1.732.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-773.918 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.379.287 1.449.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.365.416 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.986.129 1.449.900
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.372.361 2.169.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.342.028 24.757.470
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.482.107 -38.169.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.464.385 -407.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-398.710 -10.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.065.675 -397.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.987.412 2.039.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.987.412 2.039.734
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-992.492 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.031.736 60.401.502
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.078.847 -322.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.110.583 60.723.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-509 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
173.666 893.156
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
173.666 893.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
415.261 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
415.261 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.378.517 38.786.531
Alınan Temettüler
43.116 0
Alınan Faiz
12.941.904 -9.735.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.542.455 -1.817.696
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.476.755 -1.677.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.464.334 -782.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.873.642 -782.085
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.830.828 -704.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.042.814 -77.734
Alınan Temettüler
-43.116 0
Alınan Faiz
9.452.424 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.147.749 -3.671.272
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.898.067 0
Kredilerden Nakit Girişleri
12.500.416 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
26.841.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9.556.651 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.035.323 -3.251.065
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.583
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.585.740
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -3.251.065
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-453.737 -420.207
Ödenen Temettüler
-1.600.000 0
Ödenen Faiz
-1.661.258 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.027.742 21.103.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.027.742 21.103.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 143.786.450 23.436.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 154.814.192 44.539.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 217.352.956 185.590.236
Finansal Yatırımlar
107.428.984 116.138.580
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
107.428.984 116.138.580
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 107.428.984 116.138.580
Ticari Alacaklar
203.414.036 168.949.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 773.518 374.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
202.640.518 168.574.843
Diğer Alacaklar
23.103.230 16.115.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 23.103.230 16.115.818
Peşin Ödenmiş Giderler
1.355.989 363.497
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.355.989 363.497
ARA TOPLAM
552.655.195 487.157.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
552.655.195 487.157.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.082.321 4.082.321
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 4.082.321 4.082.321
Maddi Duran Varlıklar
37.286.774 17.318.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.114.134 3.508.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.359.637 511.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 2.289.627 2.148.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.132.493 27.569.541
TOPLAM VARLIKLAR
600.787.688 514.727.323
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.209.739 17.284.211
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.841.000 15.839.340
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
26.841.000 15.839.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.368.739 1.444.871
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.368.739 1.444.871
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.686.250 1.798.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.686.250 1.798.333
Banka Kredileri
3.686.250 1.798.333
Ticari Borçlar
398.124.078 361.328.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 68.925 3.147.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
398.055.153 358.180.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.293.634 2.294.143
Diğer Borçlar
4.614.904 4.510.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.614.904 4.510.026
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.357.050 7.229.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.422.585 11.008.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.753.929 7.506.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.668.656 3.501.991
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.272 19.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
88.272 19.484
ARA TOPLAM
455.796.512 405.472.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
455.796.512 405.472.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.845.321 7.476.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.845.321 7.476.120
Banka Kredileri
15.440.000 4.827.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.405.321 2.648.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.698.236 1.471.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.698.236 1.471.057
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.543.557 8.947.177
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
475.340.069 414.419.405
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.447.619 100.307.918
Ödenmiş Sermaye
10 19.919.009 19.919.009
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-313.354 -313.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 2.480.705 2.480.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
266.920 -98.810
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
265.375 -100.355
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
265.375 -100.355
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.545 1.545
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.099.516 2.099.516
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 74.158.116 19.075.306
Net Dönem Karı veya Zararı
26.273.971 56.582.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.447.619 100.307.918
TOPLAM KAYNAKLAR
600.787.688 514.727.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 610.035.720 674.249.823
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-553.961.951 -650.297.425
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.073.769 23.952.398
BRÜT KAR (ZARAR)
56.073.769 23.952.398
Genel Yönetim Giderleri
-27.704.086 -12.194.636
Pazarlama Giderleri
-15.774.256 -5.293.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.105.595 2.270.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.783.198 -2.775.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.917.824 5.959.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.917.824 5.959.055
Finansman Gelirleri
14.056.832 5.239.646
Finansman Giderleri
-3.328.325 -1.218.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.646.331 9.979.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.372.361 -2.169.234
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -6.604.517 -1.978.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 232.156 -190.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.273.970 7.810.686
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.273.970 7.810.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.273.970 7.810.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 13 1,32000000 0,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
365.730 293.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
457.162 376.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-91.432 -82.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-91.432 -82.839
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
365.730 293.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.639.700 8.104.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.639.700 8.104.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928943


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,35% Hacim : 14.302 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.412 04.08.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.412
8,4719 Değişim: 0,80%
Düşük 8,3721 04.08.2021 Yüksek 8,4930
Açılış: 8,4049
10,0407 Değişim: 0,61%
Düşük 9,9509 04.08.2021 Yüksek 10,0676
Açılış: 9,9796
493,63 Değişim: 0,94%
Düşük 488,26 04.08.2021 Yüksek 496,71
Açılış: 489,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.