" />

KAP ***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 21:53
KAP ***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-92.124.422 92.124.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -29.660.454 -29.660.454 -29.660.454
Sermaye Arttırımı
165.000.000 152.890 165.152.890
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -29.660.454 361.632.624 361.632.624
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-12.956.840 12.956.840 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 81.827.113 81.827.113 81.827.113
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 81.827.113 456.872.151 456.872.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.757.380 -59.817.241
Dönem Karı (Zararı)
81.827.113 -29.660.454
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.354.457 35.382.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-15 13.465.047 12.178.882
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.589.322 5.549.881
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.931.850 4.832.374
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 657.472 717.507
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.413.234 12.747.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.694.399 2.833.274
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 -13.107.633 9.913.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.917.237 7.421.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.967.932 -958.719
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 8.885.169 8.380.528
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 1.536.356 3.082.778
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.545.574
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.545.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 15.714.330 689.180
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.454.601 -741.596
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -741.596
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.454.601 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.428.442 -57.658.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.150.503 -26.462.608
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-193.176.676 -49.480.728
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
284.861.108 30.705.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.671.646 -2.992.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.290.725 -9.428.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-697.031 -9.428.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-593.694 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.753.128 -51.936.473
Ödenen Faiz
-8.334.524 -6.113.053
Alınan Faiz
2.967.932 958.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.629.156 -2.726.434
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.637.708 1.596.563
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.697.714
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.697.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.895.671 -8.750.704
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.816.932 -8.750.704
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.739 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 27.500.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.966.621 7.649.553
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-1.966.621 7.649.553
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.320.730 100.818.632
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.655.668 105.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
12 41.655.668 105.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.000.000 -164.335.278
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -5.000.000 -164.335.278
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -6.334.938 -4.998.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.715.818 42.597.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.715.818 42.597.954
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.075.850 8.532.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 75.791.668 51.130.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 75.791.668 14.075.850
Ticari Alacaklar
656.327.586 478.108.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 253.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 656.327.586 477.855.535
Diğer Alacaklar
1.738.002 1.689.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.738.002 1.689.969
Stoklar
8 388.492.730 195.973.526
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.609.286 2.333.925
Diğer Dönen Varlıklar
4.689.159 10.347.101
ARA TOPLAM
1.135.648.431 702.529.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.135.648.431 702.529.304
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 407.870 22.453.269
Maddi Duran Varlıklar
11 202.190.738 209.471.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 13.088.177 14.826.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.163.567 1.409.856
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.163.567 1.409.856
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.243.843 277.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 9.920.779 26.953.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.014.974 275.391.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.364.663.405 977.920.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 164.484.541 128.021.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.292.247 8.821.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.292.247 8.821.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 10.292.247 8.821.278
Ticari Borçlar
6 671.378.104 386.516.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 19.007.503 136.786.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
652.370.601 249.730.878
Diğer Borçlar
7.563.224 9.270.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.563.224 9.270.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 287.614 259.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.775.605 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.043.212 29.744.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.186.883 15.791.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.856.329 13.952.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.889 0
ARA TOPLAM
873.831.436 562.633.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
873.831.436 562.633.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.182.432 10.436.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.182.432 10.436.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 7.182.432 10.436.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.423.020 24.357.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 26.423.020 24.357.777
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 354.366 5.448.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.959.818 40.242.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
907.791.254 602.875.322
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
456.872.151 375.045.038
Ödenmiş Sermaye
16 247.102.500 247.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.762.717 90.762.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.305.600 -8.305.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.305.600 -8.305.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.305.600 -8.305.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.861.077 43.817.917
Net Dönem Karı veya Zararı
81.827.113 -12.956.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.872.151 375.045.038
TOPLAM KAYNAKLAR
1.364.663.405 977.920.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 959.916.346 548.267.550 495.035.536 280.044.734
Satışların Maliyeti
17 -772.933.751 -458.799.344 -397.124.546 -228.935.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.982.595 89.468.206 97.910.990 51.109.165
BRÜT KAR (ZARAR)
186.982.595 89.468.206 97.910.990 51.109.165
Genel Yönetim Giderleri
-50.228.994 -53.630.834 -21.629.831 -23.917.290
Pazarlama Giderleri
-38.286.345 -30.434.764 -19.642.686 -14.788.417
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.073.458 -1.613.233 -1.058.178 -764.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.840.423 13.010.011 9.588.916 8.103.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.230.142 -39.090.447 -8.100.408 -18.055.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.004.079 -22.291.061 57.068.803 1.687.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.454.601 975.756 5.454.601 358.634
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -234.160 0 841.966
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.458.680 -21.549.465 62.523.404 2.887.803
Finansman Gelirleri
18 2.967.932 958.719 1.815.225 598.192
Finansman Giderleri
18 -8.885.169 -8.380.528 -5.543.029 -3.050.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
97.541.443 -28.971.274 58.795.600 435.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.714.330 -689.180 -17.042.759 518.705
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.775.605 0 -3.775.605 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.938.725 -689.180 -13.267.154 518.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,33110000 -0,16610000 0,16900000 0,00390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959541


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.