KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 20:10
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 119.465.527 12.863.103 317.331.701 317.331.701
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-720.000 -720.000 -720.000
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
3.002.321 1.331.388 4.333.709 4.333.709
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
14.194.491 -14.194.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -30.061.550 -30.061.550 -30.061.550
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 135.942.339 -30.061.550 290.883.860 290.883.860
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-92.124.422 92.124.422 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -30.614.571 -30.614.571 -30.614.571
Sermaye Arttırımı
165.000.000 152.890 165.152.890 165.152.890
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -30.614.571 360.678.507 360.678.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.246.388 -2.016.684
Dönem Karı (Zararı)
-30.614.571 -30.061.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.364.469 14.682.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-15 6.615.782 3.253.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
248.946 166.538
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 248.946 166.538
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.630.403 4.930.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 625.273 795.202
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.005.130 4.134.994
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.969.418 11.446.590
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -360.527 -457.844
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 5.329.945 11.904.434
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 1.778.605 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.545.574 -8.765.570
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.545.574 -8.765.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.207.885 3.710.442
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
459.004 -59.106
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
459.004 -59.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.559.953 26.576.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -31.668.376 67.069.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 38.849.265 98.529.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 39.650.380 -147.556.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.632 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.588.389 2.038.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-694.559 6.495.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-694.559 6.718.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -223.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.309.851 11.196.669
Ödenen Faiz
-4.807.468 -9.634.439
Alınan Faiz
360.527 457.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.616.522 -1.298.490
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.738.268
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.708.802 -10.260.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.977 157.979
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.173.977 157.979
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.461.992 -2.086.746
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.461.992 -2.086.746
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
5.996.817 -8.331.512
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
5.996.817 -8.331.512
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.540.677 11.173.659
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
165.152.890 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 20.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-167.315.962 -8.826.341
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-167.315.962 -8.826.341
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -2.377.605 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.414.513 -1.103.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.414.513 -1.103.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.532.804 13.336.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.947.317 12.233.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 36.947.317 8.532.804 13.336.359
Ticari Alacaklar
355.051.409 327.199.163 442.471.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.846.981 5.020.549 125.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 349.204.428 322.178.614 442.346.794
Diğer Alacaklar
36.283 38.333 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 36.283 38.333 29.453
Türev Araçlar
24 0 0 44.952
Stoklar
8 110.144.047 149.242.258 332.146.119
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.367.949 6.625.692 3.086.634
Diğer Dönen Varlıklar
11.170.577 13.134.558 36.608.811
ARA TOPLAM
522.717.582 504.772.808 827.724.326
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0 22.045.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
522.717.582 504.772.808 849.769.725
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 22.453.269 22.453.269 407.870
Maddi Duran Varlıklar
11 212.406.298 213.182.639 124.406.444
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 18.056.194 19.969.098 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
952.083 1.113.273 2.203.090
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
952.083 1.113.273 2.203.090
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.073.318 10.070.135 16.955.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 24.899.279 26.270.882 2.007.653
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
282.840.441 293.059.296 145.980.791
TOPLAM VARLIKLAR
805.558.023 797.832.104 995.750.516
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 16.749.776 183.932.738 157.930.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.675.372 7.168.740 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.675.372 7.168.740 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 7.675.372 7.168.740 0
Ticari Borçlar
350.006.045 310.355.665 471.628.676
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 196.021.502 153.700.514 200.401.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 153.984.543 156.655.151 271.227.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 11.632 0 1.200
Diğer Borçlar
5.273.492 6.018.127 3.602.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.273.492 6.018.127 3.602.097
Türev Araçlar
24 0 5.545.574 7.281.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.610.293 2.661.485 1.160.992
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0 2.738.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.640.372 19.451.372 12.117.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.979.247 5.880.006 6.423.966
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.661.125 13.571.366
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.