KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:49
KAP ***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 109.109.901 11.075.626 255.047.888 0 255.047.888
Transferler
11.075.626 -11.075.626 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.026.993 2.026.993
Sermaye Arttırımı
49.500.000 49.500.000
Sermaye Azaltımı
-49.500.000 -49.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.602.500 90.564.317 -2.928.800 14.624.344 120.185.527 2.026.993 257.074.881 0 257.074.881
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 119.465.527 12.863.103 317.331.701 0 317.331.701
Transferler
12.863.103 -12.863.103 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.167.879 -30.167.879
Dönem Sonu Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -2.333.600 14.624.344 132.328.630 -30.167.879 287.163.822 0 287.163.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.016.684 -15.044.200
Dönem Karı (Zararı)
-30.167.879 2.026.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.652.104 5.940.320
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 3.253.005 2.972.452
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
166.538 130.778
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 166.538 130.778
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.930.196 -1.266.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
795.202 417.055
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.134.994 -1.683.821
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.446.590 3.426.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-457.844 -240.846
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.904.434 3.667.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.765.570 -185.917
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -8.765.570 -185.917
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.680.451 1.120.619
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.106 -257.655
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-59.106 -257.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.712.444 -18.181.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 67.205.636 -8.447.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 98.529.119 2.904.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -147.556.685 -14.360.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 5.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.038.505 6.359.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.495.869 -4.642.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.718.869 -4.381.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-223.000 -261.500
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.196.669 -10.214.164
Ödenen Faiz
-9.634.439 -4.187.629
Alınan Faiz
457.844 240.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.298.490 -883.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.738.268 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.260.279 -3.529.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.979 -2.696.930
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.979 -2.696.930
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.086.746 -1.579.458
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.086.746 -1.572.658
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.800
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.331.512 746.520
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-8.331.512 746.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.173.659 1.957.003
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.173.659 1.957.003
Kredilerden Nakit Girişleri
11.173.659 1.957.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.103.304 -16.617.065
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.103.304 -16.617.065
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.336.359 21.591.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.233.055 4.974.344


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.233.055 13.336.359
Ticari Alacaklar
363.628.525 434.204.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 136.327 125.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 363.492.198 434.078.822
Diğer Alacaklar
29.453 29.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.453 29.453
Türev Araçlar
22 1.529.185 0
Stoklar
9 233.450.462 332.146.119
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.436.804 3.086.634
Diğer Dönen Varlıklar
25.539.772 36.608.811
ARA TOPLAM
643.847.256 819.411.402
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 22.045.399 22.045.399
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
665.892.655 841.456.801
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 407.870 407.870
Maddi Duran Varlıklar
13 123.339.313 124.406.444
Kullanım Hakkı Varlıkları
11.021.362 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.005.089 2.203.090
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.005.089 2.203.090
Peşin Ödenmiş Giderler
10 25.287.246 16.955.734
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.060.880 143.973.138
TOPLAM VARLIKLAR
827.953.535 985.429.939
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 171.374.455 157.930.801
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.021.362 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.021.362 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.021.362 0
Ticari Borçlar
320.436.979 467.993.664
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 192.688.275 200.401.618
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 127.748.704 267.592.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.200 1.200
Diğer Borçlar
5.984.942 3.602.097
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.984.942 3.602.097
Türev Araçlar
22 0 7.236.385
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
815.581 1.160.992
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 2.738.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 12.659.976 12.117.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.035.131 6.423.966
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8.624.845 5.693.881
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.046 22.975
ARA TOPLAM
522.318.541 652.804.229
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
522.318.541 652.804.229
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12.133.712 12.637.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 12.133.712 12.637.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 6.337.460 2.657.009
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.471.172 15.294.009
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
540.789.713 668.098.238
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
287.163.822 317.331.701
Ödenmiş Sermaye
17 82.102.500 82.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.609.827 90.609.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.333.600 -2.333.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.333.600 -2.333.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.333.600 -2.333.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.328.630 119.465.527
Net Dönem Karı veya Zararı
-30.167.879 12.863.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
287.163.822 317.331.701
TOPLAM KAYNAKLAR
827.953.535 985.429.939


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 245.795.380 237.636.788
Satışların Maliyeti
19 -223.288.821 -202.707.899
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.506.559 34.928.889
BRÜT KAR (ZARAR)
22.506.559 34.928.889
Genel Yönetim Giderleri
-25.003.744 -15.878.933
Pazarlama Giderleri
-11.163.751 -12.316.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-677.683 -71.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.607.222 9.882.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.368.547 -10.228.333
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.099.944 6.316.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
149.550 256.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-90.444 946
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.040.838 6.574.420
Finansman Gelirleri
20 457.844 240.846
Finansman Giderleri
20 -11.904.434 -3.667.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.487.428 3.147.611
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.680.451 -1.120.618
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.680.451 -1.120.618
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.167.879 2.026.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.167.879 2.026.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.167.879 2.026.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,36740000 0,02470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.167.879 2.026.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-30.167.879 2.026.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763346


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.